Video: Otcovo nabádání

Dne 15. října 2001 měl Si Čchung-sün 88. narozeniny. Bylo vzácné, že by se celá rodina sešla, jen Si Ťin-pching tehdejší guvernér provincie Fu-ťien, kvůli zaneprázdněnosti chyběl, a tak s lítostí napsal otci srdečný dopis s blahopřáním k narozeninám.

»Tiše a tvrdě pracujete pro čínský lid. To mě také inspiruje k tomu, abych celý svůj život zasvětil službě lidem, službě krásné Číně a mým vesničanům, kteří mě vychovali,« napsal Si Ťin-pching.

Po přečtení dopisu od Si Ťin-pching vyjádřil Si Čchung-sün pochopení pro jeho nepřítomnost kvůli zaneprázdněnosti v práci. Řekl také své rodině, dětem a příbuzným: »Je důležité se stále soustředit na práci a národní záležitosti. Sloužit lidu je nejlepší způsob, jak ukázat vděčnost svým rodičům!«

»Buď dobrým služebníkem lidí na severozápadě,« to je slib, který kdysi dal Si Čchung-sün. »Jsem služebníkem lidu a sloužím lidem.« Toto je filozofie, které se Si Ťin-pching vždy rozhodně drží v záležitostech politické správy.

Životní styl rodiny Si Čchung-sün je zrcadlem, měřítkem a učebním materiálem. Jeho rodinný životní styl odráží pocity lásky k vlasti a věrnosti lidem. Jak řekl svým dětem: »Nenechal jsem vám žádné bohatství, ale jen dobrou pověst.«

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy