Analýza: Rok po požáru, České Švýcarsko se potýká s propadem návštěvnosti

Region, kde každý desátý obyvatel pracuje v cestovním ruchu, před rokem zasáhl rozsáhlý lesní požár, s jehož následky se stále potýká. V období mimo sezónu je pomohla významně zmírnit opatření zahrnující systém ubytovacích voucherů, projekt bezplatné veřejné dopravy a kampaň na podporu turismu. V první polovině hlavní sezóny však podle aktuálních odhadů klesl počet rezervací u ubytovatelů v centrální části průměrně až o 50 %. Řada dříve oblíbených provozoven hlásí v létě snížení poptávky dokonce kolem 60 % – a to přesto, že většina turisty vyhledávaných cílů je přístupná. Přibyly i nové stezky a možnosti, které návštěvníkům zpříjemní pobyt. Za poklesem zájmu o oblast stojí podle místních především uzavření Edmundovy soutěsky a Gabrieliny stezky.

Příroda se s následky postupně vypořádává. Požár navíc otevřel prostor pro vznik nových, přírodně bohatších společenstev oproti původní monokultuře smrků. Už nyní se tak na shořelých plochách nachází řada specializovaných organismů, často včetně kriticky ohrožených, které z nastalé situace dokáží těžit. Vzniklá požářiště dokonce představují z dlouhodobého hlediska přínos pro přírodu v parku. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost být u zrodu nového lesa.

Požár však měl zásadní dopad i na ekonomiku v regionu. S cílem pomoci místním podnikatelům překonat období mimo sezónu, které trvá od listopadu do dubna, připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Ústecký kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR hned několik akcí na podporu turismu.

Akce s vouchery na ubytování přinesla regionu více než 85 milionů korun

Velmi úspěšný byl systém ubytovacích voucherů. Návštěvníci, kteří v mimosezóně strávili v destinaci minimálně dvě noci, mohli získat na ubytování slevu ve výši 300 Kč na osobu za noc. Sleva byla poskytnuta maximálně na sedm nocí. Za celý pobyt se tak mohlo jednat o úsporu až 2 100 Kč na osobu. Na kompenzace slev pro ubytovatele bylo vyčleněno 10 milionů korun. Zájem byl enormní a plná výše byla vyčerpána během tří měsíců. Do akce se zapojilo 135 registrovaných ubytovacích zařízení, přičemž průměrná výše poskytnuté podpory činila 84 tisíc korun na ubytovatele.

Akce měla příznivý vliv na celý region, tedy i na místní restaurace, obchody, lokální výrobce či kulturní akce, které hosté při svém pobytu navštívili. »Pokud zahrneme celkovou hodnotu ubytování, orientační hodnotu útraty hostů v destinaci a orientační multiplikátor destinace, činí ekonomický přínos pro region 85,8 milionu Kč,« řekl Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

Podle dotazníkového šetření, které v červnu 2023 uspořádala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, by přitom 91 % oslovených hostů svůj pobyt nerealizovalo, pokud by jim nebyla nabídnuta sleva formou voucheru. Rozšířit povědomí o akci pomohla informační kampaň Chybí nám tu lidi. Ta zaujala i odborníky z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, kteří jí udělili Velkou cenu cestovního ruchu. 

Podstatné je, že celá akce přilákala mnoho lidí. Nejvíce, konkrétně 7942 hostů, bylo z České republiky. Následovali návštěvníci z Německa v počtu 351 lidí a Polska (155 hostů). Většina z nich, konkrétně 96 %, se chystá České Švýcarsko v budoucnu opět navštívit.

První polovina hlavní sezóny odhalila znatelný pokles rezervací u ubytovatelů

I přes úspěšná mimosezónní opatření se však České Švýcarsko dál potýká s nižším zájmem turistů. První odhady mapující hlavní sezónu napříč lokalitami v oblasti hovoří o meziročním poklesu rezervací u ubytovatelů v průměru o 20 až 30 %. V centrální části, tedy v okolí Hřenska a Mezní Louky, jde až o 50 %. Data sledují období od 1. června do 15. července za roky 2022 a 2023. Údaje za rok 2022 tedy reflektují zájem o oblast ještě před požárem.

Některé dříve velmi vytížené subjekty letos v meziročním srovnání zaznamenaly ještě citelnější propad. O zhruba 60 % rezervací méně hlásí například Hotel Bellevue v Jetřichovicích, kemp Mezní Louka, Hotel Jedlová nebo penzion Tolštejn. »Když loni 1. července hledala tříčlenná rodina v Českém Švýcarsku ubytování na čtyři po sobě jdoucí dny v červenci, měla na výběr z pouhých pěti možností. Nyní je situace úplně jiná a rodina, která tu za stejných podmínek hledala ubytování na červenec letos, mohla ještě na začátku měsíce vybírat z 97 nabídek,« připojil praktický příklad Jan Šmíd, ředitel Českého Švýcarska o. p. s., státem certifikované destinační agentury, která již dvě desetiletí zajišťuje rozvoj regionu, pečuje o udržitelný cestovní ruch, environmentální vzdělávání, rozvoj turistické infrastruktury, dopravy a destinační management.

Jedním z hlavních důvodů nižší návštěvnosti je podle místních uzavření dvou významných turistických cílů. »Velmi si ceníme práce všech, kteří se podíleli na opatřeních ke zmírnění následků požáru i na akcích ubytovacích voucherů a bezplatné dopravy, ale jediné řešení pro zvrat situace v národním parku a návrat do normálu je otevření Edmundovy soutěsky a Gabrieliny stezky. Čím déle se otevření protahuje, tím větší dopady má,« řekl Zdeněk Pánek, starosta obce Hřensko.

»Situace v regionu není dobrá. Začátek roku jsme překlenuli jen díky úspěšným mimosezónním opatřením. Úbytek turistů v centrální části Hřenska má ale obrovský dopad i na vzdálenější místa, jako jsme my,« doplnil Lukáš Bernas, majitel Wellness Hotelu Lužan a Resortu Dymník v Rumburku.

První polovina hlavní sezóny ukazuje, že ubývá především turistů z Česka

Naopak více návštěvníků míří do Českého Švýcarska ze západní Evropy, například z Německa. Přibývá i hostů z Ameriky. Lidé v oblasti ve srovnání s minulými lety tráví méně času. Stále častěji si rezervují ubytování na poslední chvíli, třeba i v týž den, kdy chtějí přijet. Pobyty se zkracují a přibývá jednodenních návštěvníků.

Hosté mají jedinečnou příležitost užít si v klidu nové stezky i oblíbené cíle

Lidé mají díky aktuální situaci možnost vyrazit ještě letos na letní dovolenou v Českém Švýcarsku i do lokalit, které bývají standardně velmi vytížené. Nejen že nebudou mít problém sehnat ubytování, ale mají také šanci si nádhernou krajinu a proslulé turistické cíle vychutnat v klidu a bez velkého počtu lidí, kteří se v sezóně zejména v centrální části destinace obvykle nacházeli.

Naprostá většina oblíbených míst je přitom přístupná, a to včetně Pravčické brány a Divoké soutěsky. Lokalit, které turisté v minulosti hojně vyhledávali a stále zůstávají uzavřeny, je minimum. Jsou jimi především již zmiňované Edmundova soutěska a Gabrielina stezka. Místo ní je pro pěší zajímavou alternativou nově zpřístupněná Mlýnská stezka, která propojuje například Mezní Louku s Pravčickou bránou. Scenérii s touto dominantou mohou lidé ze stezky obdivovat i díky nově instalovanému dalekohledu. Až do konce srpna je na Mlýnské stezce navíc k vidění outdoorová výstava velkoformátových fotografií, která pod názvem »Neodcházím. Jen se měním.« vypráví příběh smrkových lesů v Českém Švýcarsku za posledních 100 let. Všechny tyto novinky pro návštěvníky nachystala Správa národního parku České Švýcarsko, která i tímto způsobem přispívá ke zatraktivnění lokality pro turisty.

V průběhu letošní sezóny byla také otevřena nově proznačená Hřebenovka Českým Švýcarskem – dálková trasa, která turisty provede proslulými i téměř neznámými, a přitom pozoruhodnými místy v oblasti plné skalních měst, stěn a solitérů. Již od počátku se mezi turisty těší velké oblibě.

Cestování usnadňuje nová autobusová linka i bezplatná hromadná doprava v oblasti

Pohyb v centrální části Českého Švýcarska zpříjemňuje nově zavedená kyvadlová autobusová linka 441. V hlavní sezóně jezdí každý den mezi 10. a 18. hodinou v třicetiminutovém intervalu a spojuje Hřensko, Meznou a Hájenky.

Současně stále trvá akce Ústeckého kraje, který ve snaze podpořit obnovu turistického ruchu v oblasti nabízí návštěvníkům bezplatnou hromadnou dopravu. Určena je hostům, kteří se v destinaci ubytují ve vybraných podnicích na déle než dvě noci. Přímo od ubytovatele pak získají na každý den pobytu bezplatnou jednodenní síťová jízdenku. Využít ji mohou v autobuse, vlaku či na přívoz, a to nejen na území destinace České Švýcarsko, ale po celém Ústeckém kraji, respektive všude tam, kde platí tarif DÚK. Akce byla spuštěna 1. listopadu 2022 a platí do odvolání. K 31. květnu 2023 bylo vygenerováno 14 244 jízdenek.

Dálková trasa Hřebenovka Českým Švýcarskem spolu s lepší dostupností veřejné dopravy přitom přispívají nejen k většímu pohodlí turistů, ale současně i k dlouhodobě udržitelnému turismu, který je jedním z cílů obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Pomoci může znovuotevření oblíbených míst i obnova přeshraničních cest

»Pro další rozvoj udržitelného turismu a zároveň podporu místních podnikatelů je nyní klíčové především znovu otevřít Edmundovu soutěsku a Gabrielinu stezku. Všichni si uvědomujeme, že situace v terénu je komplikovaná. Důležitý tak pro nás je především harmonogram postupného zpřístupňování Edmundovy soutěsky od Hřenska nebo od Mezního můstku ke srubovým stavbám,« upřesnil Šmíd.

Podstatné je i obnovení dalších stezek a lokalit. Jedná se o přeshraniční cesty v Českém a Saském Švýcarsku a o trasy dlouhodobě uzavřené po kůrovcové kalamitě na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. V souvislosti s tím v červnu 2023 zaslali představitelé územních a obecních samospráv i organizací cestovního ruch výzvu na Ministerstvo životního prostředí České republiky a Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Ani jedna z oslovených institucí na výzvu zatím nereagovala.

Podporu získala i cykloturistika

Významným krokem je také posílení cykloturistiky v Českém Švýcarsku. »S podporou Ústeckého kraje a Národního programu podpory cestovního ruchu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme letos mohli zřídit pozici cyklokoordinátora pro České Švýcarsko. K jeho úkolům patří iniciace nových cyklostezek a cyklotras, podpora obcí i odborná pomoc při realizaci cyklodopravy v regionu,« vysvětluje Šmíd.

S obcemi tak například probíhají jednání, která směřují k proznačení Mandavské cyklotrasy nebo trasy spojující nádraží Jedlová se Stožeckým sedlem a Waltersdorfem. Na příští rok je v plánu příprava nového průvodce určeného pro cyklisty.

(pk)

FOTO – A. Kubíček, Z. Patzeld, M. Rak

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy