Deset tisíc hrdinů zlepšovalo svět

Téměř deset tisíc lidí, převážně dětí spojilo síly a zapojili se do 5. ročníku Kampaně obyčejného hrdinství, pořádané mezinárodním programem Ekoškola, který koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Kampaň dává konkrétní tipy na aktivity, které mají reálný dopad na životní prostředí a často i peněženky našich domácností. Jejím hlavním cílem je snížit dopad našeho běžného chování na životní prostředí.

Každý účastník si mohl vybrat ze seznamu výzev ty, které chtěl zvládnout během jednoho týdne. Například vysadit strom nebo se sprchovat po námořnicku (jen tři minuty) případně omezit maso ve svém jídelníčku či využívat ekologickou dopravu. Společně tak všichni dokázali ušetřit skoro 100 tun emisí, což je množství, které by vypustilo osobní auto, kdyby 12x objelo celou naši planetu.

Celkem se do Kampaně obyčejného hrdinství zapojilo 118 týmů ze škol, oddílů nebo rodin. Účastníci během jednoho týdne plnili různé aktivity z 11 nabízených výzev, které se zaměřovaly na zlepšování životního prostředí v každodenním životě. Výzvy byly navrženy tak, aby se do nich mohly zapojit děti a bylo možné s nimi začít okamžitě doma. Díky angažovanosti dětí se podařilo zapojit 9773 dalších lidí, včetně rodičů, přátel a sousedů.

Kampaň dosáhla významných výsledků a měla skutečný dopad na různé oblasti. Díky kratším sprchám bylo ušetřeno 1936 van plných vody. Tisíce účastníků také osázeli zelení plochu odpovídající 101 tenisovým hřištím a odpracovali 1482 hodin dobrovolnictví pro přírodu. Skvělé na tom je, že jednotlivci a týmy pokračují v plnění výzev i po skončení Kampaně. Započaté změny, třeba jen instalace perlátorů a WC stopů během každého dalšího roku ušetří více než 13 plaveckých bazénů plné pitné vody. »Kampaň je skvělá v tom směru, že ukazuje lidem konkrétní kroky k pozitivním změnám ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí,« říká pan učitel Lojkásek z gymnázia Bruntál. To vše jen potvrzuje myšlenku, že začátek je často nejtěžší a že malé změny v chování jednotlivců mohou mít velký dopad, pokud se jich účastní mnoho dalších lidí.

»Kampaň obyčejného hrdinství vychází z principu, že každý člověk má moc změnit svět, ve kterém žije, i kdyby to bylo jen o nepatrný kousek. Pokud však těch pozitivních nepatrných kousků budou stovky, tisíce a miliony, tak se mohou začít dít velké věci. Zároveň nám ukazuje, že při dělání dobra se velmi často musíme naučit překonávat osobní i společenské překážky,« doplňuje vedoucí programu Ekoškola Jan Smrčka.

Podrobné výsledky kampaně:

Zasadíme strom nebo jinou rostlinu
Počet zapojených účastníků: 5213

Zasadili jsme společně více než 49 000 kytek, bylin, stromů a keřů[1]. Celkem by tak zabrali plochu 101 tenisových hřišť.
Jen během příštího roku vysazené stromy zachytí až 87 tun CO2, což je stejné množství jako vyprodukuje za jeden rok 22 automobilů[2].

Budujeme prostředí pro zvířata
Počet zapojených účastníků: 2326

Pro divočinu a motýlí louky jsme vyčlenili plochu ČTYŘ Staroměstských náměstí v Praze[3]. Vyrobili jsme 1044 příbytků pro zvířata (hmyzích hotelů, broukovišť, škvorovníků, ježkovníků) a 836 pítek pro ptáky. Zabezpečili jsme 338 m2 vodních ploch před utopením drobných živočichů.

Snížíme spotřebu vody
Počet zapojených účastníků: 3692

Šetrným chováním jsme ušetřili 1936 plných van vody[4]. Namontovali jsme 606 perlátorů a WC stopů, díky čemuž můžeme ušetřit v příštím roce 13 plaveckých bazénů plných vody[5].


[1] Z toho 13 193 stromů.

[2] Benzinové auto vyprodukuje průměrně přes čtyři tuny emisí CO2 ročně při ujetí cca 20 tisíc kilometrů za jeden rok.

[3] Celkem 3, 5 hektarů luk a zahrad.

[4] Objem vany počítáme 170 litrů. Šetrné chování = součet ušetřených litrů z tří minutových sprch a využívání šedé vody místo pitné.

[5] V rámci využití toalety 4x denně se třemi litry úspory na jedno spláchnutí. U perlátoru počítáme úsporu pět litrů tekoucí vody za jednu minutu (může být až devět litrů).

Pořizujeme věci odpovědně
Počet zapojených účastníků: 2104

Celkem jsme nakoupili 16 063 položek na farmářských trzích nebo bezobalově a podpořili tak udržitelné spotřebitelství.
Vyměnili jsme nebo nakoupili z druhé ruky 3943 kusů věcí. Pokud by to byla jen trička, tak by to znamenalo úsporu 26,5 tun emisí CO2[1].

Jíme zdravě a ekologicky
Počet zapojených účastníků: 4228

Alespoň jeden den v týdnu bez masa zvládlo být 70 % zapojených účastníků. Celkem se uvařilo 1446 nových bezmasých jídel, zachránilo život 578 vypaseným kuřatům a ušetřilo přes 52 tun emisí CO2[2]  = provoz 13 automobilů za rok.

Cestujeme šetrně
Počet zapojených účastníků: 2807

Pěšky, autobusem, vlakem, na kole či koloběžce jsme společně 2x objeli zeměkouli[3]  a mohli jsme tak ušetřit 18,6 tun CO2[4].

Inovujeme a šetříme energií
Počet zapojených domácností a organizací: 1119

2623x jsme vypnuli nepoužívaný přístroj ze zásuvky, místo jeho ponechání ve Stand By režimu. Díky stovkám pořízených automatických vypínacích zásuvek[5] ušetříme bez námahy v každém následujícím roce až 11 tun emisí CO2 .


[1]  Odhaduje se, že jedno tričko přispěje 6,75 kg uhlíku během celého životního cyklu výroby.

[2] Pokud zahrneme celkový cyklus emisí z masa, tak to vychází průměrně na 9,1 kg na jeden den.

[3] Průměrný účastník výzvy ušel/ujel za týden 33 ekologických kilometrů (= místo cesty, kterou by běžně jel autem).

[4] Pro potřeby Kampaně počítáme benzinové auto s průměrnou spotřebou 6 l /100 km. Průměrnou hodnotu: 202 g CO2/km.

[5] Finanční návratnost těchto investic (nákup zásuvek) bude řádově do šesti měsíců.

Vzděláváme se v eko
Počet zapojených účastníků: 1658

Zhlédli jsme 2015 vzdělávacích dokumentů a přednášek. Natočili jsme sedm studentských klimatických přednášek, které zhlédlo přes 800 sledujících (nejpopulárnější z nich je Problém zvaný změna klimatu).

Podpoříme dobrou věc
Počet zapojených účastníků: 1298

Odpracovali jsme 1482 dobrovolnických hodin pro přírodu a podepsali 52x petici za lepší životní prostředí.

Jsme venku a objevujeme
Počet zapojených účastníků: 6779

V současné době děti tráví venku od 25 minut do dvou hodin denně. Delší čas je tedy již opravdová výzva. Víc než dvě hodiny v kuse venku strávili zapojení účastníci průměrně 4x týdně.

Digitální detox
Počet zapojených účastníků: 2104

Strávit čas bez mobilu, televize a počítače celý den zvládlo 1043 lidí. 40 hodin bez těchto přístrojů dokázalo být 264 účastníků.

O kampani

Kampaň obyčejného hrdinství vznikla na jaře v roce 2019 k rozptýlení dětí z Ekoškol, které seděly doma kvůli covidové pandemii. »Chtěli jsme dětem ukázat, že svět stále funguje, a že ho mohou zlepšovat zábavnou formou i u nich doma,« říká Jan Smrčka z programu Ekoškola. Organizátoři předpokládali, že se zapojí pár desítek, možná stovek lidí. Ale ono to bylo víc než 16 tisíc. Od té doby Kampaň běží každý rok, prošlo jí přes 56 tisíc lidí, převážně dětí, ušetřili se stovky tun emisí, tisíce litrů vody a vysázeli se desítky tisíc stromů. Z Kampaně obyčejného hrdinství se tak stala jedna z největších akcí v ČR pomáhající dětem i dospělým zlepšovat životní prostředí a snižovat svůj na klimatické změny.
Inspirací pro název byl pojem vytvořený psychologem, profesorem Philipem Zimbardem, který pravil: »OBYČEJNÍ HRDINOVÉ se řídí příkazem služby ostatním, když přijde jejich čas. Když zazvoní zvony, oni vědí, že zvoní na poplach jim. Najdou v sobě ty nejlepší stránky lidské povahy, to, co je daleko silnější než tlaky situace a systému, a jejich jednání slouží jako nezlomný znak síly lidské důstojnosti v boji se zlem.«

O programu Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola je fenoménem udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který má v České republice obrovský vliv. Program se zaměřuje na vedení dětí a učitelů k udržitelnějšímu způsobu života a tím jim umožňuje aktivně a samostatně zlepšovat prostředí, ve kterém žijí. Tento program je největší svého druhu na světě i v České republice a jeho účinky jsou neocenitelné.
Program Ekoškola není jen o tom, jak snížit množství odpadu nebo šetřit energií. Je to filozofie, která poskytuje mladým lidem motivaci a sílu k tomu, aby se stali aktivními ochránci okolí a celého světa. Program vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe. V České republice funguje program od roku 2005 pod koordinací vzdělávacího centra TEREZA a je do něj zapojeno přes 400 škol a přibližně 70 tisíc žáků a učitelů.

O vzdělávacím centru TEREZA

TEREZA je nevládní organizace, která začala s pasením tří koz, 17 ovcí a praktickou ochranou Prokopského území v Praze r. 1979. Dnes vzdělává přes 200 000 dětí, spolupracuje s více než 1 000 škol a 10 000 rodičů si od nás bere tipy, jak smysluplně trávit čas se svými dětmi. TEREZA se zaměřuje na koordinaci několika mezinárodních vzdělávacích programů (Ekoškola, GLOBE, Mladí reportéři pro životní prostředí, Les ve škole…) a zároveň vytváří vzdělávací  know-how pro učení venku (Učíme se venku, Jděte ven) a klimatické vzdělávání.

(zmk)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy