Home Domácí Národní proud: Neříkáme, aby lidé nešli k volbám, ale sami do nich...

Národní proud: Neříkáme, aby lidé nešli k volbám, ale sami do nich nezasahujeme

Nehodláme politické strany ignorovat ani říkat, že lidí nemají chodit k volbám. Uvedl to na základě dotazů občanů v nejnovějším vysílání iniciativy Národní proud, která si klade za cíl změnit stávající systém politických stran, její hlavní představitel, publicista Václav Hrabák.

»To, že tvrdíme, že systém politických stran je špatný a je nutné ho změnit neznamená, že máme politické strany ignorovat a nevolit ve volbách. A také to neznamená, že se současné strany nemají snažit dostat do parlamentu. Jen si musíme uvědomit, že skutečná role stran je velmi omezená. A pokud bychom se soustředili pouze na nějaký stranický boj, tak nedosáhneme vůbec ničeho,« uvedl Hrabák

»Národní proud stavíme jako iniciativu skutečných občanů a tedy nikoliv na základě nějakých stranických kalkulací. Tedy všichni členové pronárodních stran jsou vítáni, ale v rámci Národního proudu budou vždy sami za sebe a nikoliv jako zástupci nebo delegáti nějaké strany nebo skupiny,« řekl Hrabák s dodatkem, že jeho iniciativa nebude do voleb zasahovat. Letos půjdou lidí k urnám hned ve třech případech – v červnu při volbách do Evropského parlamentu a na podzim pak budou vybírat zástupce do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu.

»Do voleb nebudeme zasahovat právě i proto, že stavíme Národní proud nadstranicky a všichni členové stran se mohou naší společné práce účastnit, tak nechceme nikoho prosazovat na úkor jiných. Ale hlavně také nechceme volbám věnovat svojí vlastní energii. Volby jsou tak jako tak nástroj sloužící globalistickým zájmovým skupinám, aby legitimizoval jejich jednání. Podílet se na nich naší společou energií pouze sílu tohoto jejich nástroje posiluje. My chceme naopak věnovat svou energii tomu, abychom si jako český národ začali vládnout sami,« uvedl Hrabák.

Podle něj se množí dotazy ohledně toho, kdo vlastně Národní proud řídí a jestli aktivní občané, v případě zapojení se do této iniciativy, nebudou muset pouze poslouchat nějaké pokyny z centra. »Národní proud je postaven na jiných principech než nějaká firma s ředitelem. Národní proud stavíme na přirozených principech lidského společnství. Je to otevřené společenství, kde je vítán každý, kdo chce přiložit ruku k dílu a kdo chce pracovat v zájmu našeho společného celku. Národní proud vznikal postupně na základě setkávání lidí Stávkového výboru, a to nejen těch, kteří jsou veřejně uvedeni na webových stránkách. A důležité je, že se společně scházíme a o dalším směřování diskutujeme. Vše postupně vzniká z osobních zkušeností a znalostí jednotlivých lidí, z rozhovorů a diskusí. Každý se věnuje věcem, které umí. Ale vše má součsně vnitřní strukturu a pravidla. Spolupracují s námi lidé z různých oborů, včetně manažerů či bezpečnostních analytiků, kteří vytváří funkční vnitřní strukturu. A právě protože je důležité o věcech mluvit a přemýšlet nad nimi a ne pouze pasivně přejímat jiné názory, tak chystáme v brzké době dikuse s veřejně aktivními lidmi, které budeme vysílat na našem kanálu,« prozradil hlavní představitel Národního proudu.

V Národním proudu dle jeho slov neexistuje nějaká skupina lidí, která by sama sebe prohlásila za nějakého arbitra a všichni ostaní jsou jí podřízení. Domnívá se, že právě takové praktiky vedou spíše k izolaci a rozdrobenosti národní scény. »Naopak všichni aktivní a schopní lidé jsou zváni ke společému stolu. Skutečné společnství nevzniká tak, že se na začátku někdo prohlásí za nejchytřejšího a všichni další musí poslouchat. Skutečné společnství vzniká tak, že si každý jeho člen bere na sebe dobrovolně vlastní díl zodpovědnosti. Tedy kdokoliv se připojí, nebude považován za druhořadého člena,« řekl Hrabák a pozval zájemce na demonstraci před Úřad vlády, který se bude konat ve středu 31. ledna od 15 hodin a jejím svolavatelem je Holešovská výzva.

Národní proud plynně navazuje na iniciativy Zachraňme náš stát a Stávkový výbor. Již v úvodním prohlášení představitelé NP uvedli, že »odmítají systém politických stran, který způsobil postupnou destrukci naší země, a chtějí takovou změnu politického systému, díky níž budou přímo voleni důvěryhodné osobnosti s morální integritou, jež bude možné při neplnění svých povinností odvolat, a kteří budou aktivně pracovat na co nejrychlejším ukončení loutkové pětikoaliční vlády a nastolení vlády nové, která se bude odborně a s péčí řádného hospodáře starat o naše společné věci.«

(pk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here