Podaná ruka pro dlužníky na sociálním pojištění

Statisíce fyzických i právnických osob zřejmě dostanou šanci zbavit se svých dluhů na sociálních odvodech. Při splacení dlužného pojistného by jim sociální správa odpustila penále a exekuční náklady. Úhrada by byla možná i ve splátkách. Vládní návrh zákona, který zavádí v pořadí už třetí milostivé léto, Sněmovna dnes podpořila v úvodním kole projednání.

Ministerstvo práce chce opatřením motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů. Očekává, že ubyde dlužníků. »Je to určitá vstřícná a podaná ruka ze strany státu, aby lidé, kteří v minulosti v rámci svých úhrad vůči České správě sociálního zabezpečení nezvládli své závazky zaplatit včas a nakumulovali si tam velké další náklady na to příslušenství tak, aby mohli ten svůj závazek zaplatit a bylo jim to příslušenství odpuštěno,« uvedl při představení návrhu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Prominutí penále a dalších nákladů by se mohlo týkat statisíců fyzických a právnických osob. Podle Jurečky by institutu mohlo využít 715 tisíc fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun. Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262 000 právnických osob by mohlo srovnat až 36 miliard korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Celkem by tedy mohly uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun.

Odpuštění penále a exekučních srážek by nastalo při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do 30. září 2022. Sociální správa by platby prominula fyzickým i právnickým osobám. Akce by se nevztahovala na dluhy, které vymáhá soudní exekutor.

Příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat

»Rozhodne-li se dlužník využít postupu podle tohoto zákona, musí v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 oznámit tuto skutečnost prostřednictvím elektronické aplikace ePortál České správy sociálního zabezpečení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a v tomto období dlužné pojistné uhradit. Uhradí-li dlužník dlužné pojistné před začátkem rozhodného období, nebo má-li k 30. 9. 2022 evidováno pouze dlužné penále či exekuční náklady a uhradí-li pojistné k tomuto dni, zaniká penále a exekuční náklady bez dalšího,« vysvětlil Jurečka.

Předlohu podpořili i opoziční zástupci. »Dluhy se platit mají, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat,« uvedl za klub SPD Radek Rozvoral. Podle Lenky Dražilové (ANO) odráží návrh současnou nepříznivou situaci plátců a bude znamenat faktickou pomoc ještě v letošním roce. Patrik Nacher (ANO) nadnesl námět mimo jiné na rozšíření předlohy i na dluhy na zdravotním pojištění.

Při dluhu nad 5000 korun by byly možné splátky. Pokud celková suma nepřesáhla 50 000 korun, měl by podle návrhu dlužník částku srovnat ve 12 měsíčních splátkách. První by měl poslat do konce letoška. U dluhu nad 50 000 korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo.

O prominutí penále mohou dlužníci žádat už nyní. Úřad ale žádosti nemusí vyhovět.

Odpuštění penále také k neuhrazeným daním

Sněmovna poté poslala do dalšího projednávaní také další obdobnou novelu, která umožní lidem zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním, pokud splatí původní dlužnou částku. Návrh umožňuje také odpuštění drobných daňových nedoplatků.

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou jen fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude, že v době od července do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5000 korun bude možné rozložení úhrady do čtyř splátek. První budou muset lidé zaplatit do konce letošního listopadu a následující tři v příštím roce.

Předloha zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí příslušnou vyhlášku. »Týká se to poplatků za odpad, hřbitovních poplatků, poplatků za psa a podobně,« uvedl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Návrh zákona také umožní odpuštění bagatelních daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy