Vlezte nám na záda, vzkazují svým rozhodnutím úředníci ministerstva obrany

Ministerstvo obrany (MO), respektive skupina úředníků dočasné moci, náhle vykázala dvě desítky spolků, do té doby aktivně a na legislativním základu spolupracujících s rezortem obrany, od ministerského prahu. Stalo se tak vypovězením »Memoranda o spolupráci«.

Také to bylo jedním z témat, o kterém jednalo na svém posledním setkání Vlastenecké fórum. Jedním z členů je také Sdružení čs. zahraničních letců – Východ. Jeho tajemník Pavel Šmidrkal seznámil iportaL24.cz s pohledem spolku, jehož předsedou je Jan Novák, mj. přemožitel kanálu La Manche. »V případě našeho spolku tak došlo k ochromení do té doby plodně a bohatě se rozvíjející spolupráce, tkvící ve starostlivém střežení odkazu hrdinů II. světové války, v péči o pomníky a památníky. Nejvíce se souhra projevovala v prezentaci armády na veřejnosti odrážející se v besedách a výstavách realizovaných ve veřejném prostoru, ale také v bohaté publikační a vydavatelské činnosti,« vysvětlil Šmidrkal.

Prováděcí záminkou k vypovězení memoranda je prý nízký počet žijících veteránů II. světové války ve spolcích. »Budoucnost tak mají ty, které sdružují veterány novodobé, jichž stále utěšeně přibývá s každou novou misí AČR. Formální ukazatel – početní stav veteránů ve spolku, se tak stal kritériem jejich potřebnosti pro rezort obrany. Vše ostatní, popularizace armády na veřejnosti, střežení odkazu hrdinů II. světové války pro budoucí generace se tak ocitlo na ‚koleji směřující k výsypce‘,« vyvodil Šmidrkal.

Podle něj pro členku Sdružení čs. zahraničních letců, por. Věru Holubevu-Biněvskou (93), která byla v armádě gen. Svobody nejmladší účastnicí bitvy na Dukle, to je projev drsné neúcty, až z ní mrazí! Sestra slavné snajperky Vandy Biněvské si po obdržení této zprávy jen s hlubokou lítostí povzdechla: »Ach, to je hrozný konec…«

Vyobcovaní a zašlápnutí…

Přitom podle Šmidrkala efektivita spolupráce mnoha spolků s MO byla nebývalá, jak se říká, za málo peněz »fůra muziky«. »Rezort poskytl zázemí ke shromažďování, zajistil auto pro dopravu věnců k pomníkům a besedujícím k jejich posluchačům, výjimečně přispěl na vydání katalogu výstavy obrazů malířů z řad vojáků-veteránů války. Naprostý pakatel v rozpočtu silového resortu, který je neustále zmítán přešlapy v nakládání s miliardovými částkami,« připomíná Šmidrkal.

»Avšak, jak už to bývá, některé spolky se budou nadále těšit pozornosti ministerstva obrany, aniž by nově nastavená kritéria splňovaly. Pro ty odmítnuté zbylo prázdné chlácholení ‚Budeme vás zvát na vánoční besídky‘,« komentuje Šmidrkal, jak se nyní úřad stroze a věcně rozchází s těmi, z jejichž lesku třicet let také těžil a žil. Se kterými měl vřelý a intenzivní vztah. Ale to je pryč. Zhroutilo se oboustranně prospěšné soužití jedné velké rodiny.

»My, vyobcované a zašlápnuté spolky s třicetiletou tradicí teď přicházíme o všechno, včetně ‚střechy nad hlavou‘. Nejvíce však bolí náhlé odvržení, nálepka něčeho zbytečného a nepotřebného, čeho je nejlépe se zbavit. Pocit bezmoci, ztráta motivace, to vše zraňuje a oslabuje i ty druhoválečné veterány, kteří kupodivu stále žijí. Ale na koho se obrátit o pomoc? Postaví se za nás někdo z ministrů, poslanců, senátorů? Je možné zvrátit neuvážené mocenské rozhodnutí za situace, kdy morálka je směšný přežitek a společenský ideál neznámá veličina? Kdy každý myslí hlavně na sebe a nechce být obtěžován historickými konotacemi, myšlenkami o spravedlnosti, slušnosti a vůbec něčím, co jej může zdržovat v procesu snadného a rychlého směřování k vytyčenému cíli?« ptá se v závěru Šmidrkal, který byl osobně přítomen vylučovací schůzky na MO 15. září, kde panovala nálada smutku, bezradnosti a ponížení…

Jaký je skutečný cíl vypovězení Memoranda?

Nejen Sdružení čs. zahraničních letců – Východ však dostalo dopis z MO. Na výše zmíněném jednání Vlasteneckého fóra bylo zmíněno předsedou ČSBS Jaroslavem Vodičkou, že podobný dopis dostal Český svaz bojovníků za svobodu také. Ale jak potvrdil zástupce Svazu vojenských veteránů ČR Emil Kulfánek, v dopise pro jejich spolek byla nabídka jednání o možném pokračování spolupráce. Na rozdíl od dopisu pro ČSBS…

Nejde si proto nepoložit otázku z mezititulku: Jaký je tedy skutečný cíl vypovězení Memoranda, když s někým se může jednat o pokračování a s někým ne?

Na zmiňovaném jednání Vlasteneckého fóra, které znovu obnovilo činnost, se přítomní zástupci členů přihlásili k názoru nespokojených občanů, kteří protestují proti tomu, že vláda nehájí životně důležité zájmy ČR. Zástupce Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel se zeptal na reakci na otevřený dopis předsedy ČSBS ministryni obrany ČR ve věci jeho žádosti o omluvu ministryně za její nepravdivé tvrzení zveřejněné v ČT dne 9. května 2022 o tom, že ČSBS neodsoudil invazi Ruské federace na Ukrajinu, o kterém se hovořilo na předešlém jednání. Vodička odpověděl, že reakce není dosud žádná. V průběhu jednání byly za dosavadní vlasteneckou činnost předány tři Pamětní medaile ČSBS III. stupně a dokonce i jedna Pamětní medaile ČSBS I. stupně.

FOTO – archiv autora

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy