Vlastenecké fórum znovu obnovilo svou činnost

Kolektivní spolupráce spolků sdružených do Vlasteneckého fóra, jehož činnost byla v letech 2020 a 2021 pozastavena v důsledku covidových omezení, byla dnes obnovena. V této souvislosti se zástupci spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru, přítomní na jednání, přihlásili k Prohlášení VF ze dne 10. října 2017.

Představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS); Rady seniorů ČR, z.s., (RS ČR); Společnosti Ludvíka Svobody, z.s. (SLS); Svazu vojenských veteránů ČR, z.s. (SvVV ČR); Vlasteneckého sdružení antifašistů, z.s. (VSA) a Spolku českých novinářů, z.s. (SČN), se sešli na společném jednání, kde ve Vlasteneckém fóru obnovil svou činnost spolek Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP). Jako host, pozorovatel, se jednání Vlasteneckého fóra zúčastnil předseda spolku Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, z.s., (VSR AČR). Jednání se jako host zúčastnil také zástupce týdeníku NAŠE PRAVDA.

Přítomní se přihlásili k Prohlášení Vlasteneckého fóra ze dne 10. října 2017, v němž před volbami do Poslanecké sněmovny vyzvaly občany, aby volili »politiky, kteří se za svou minulost nestydí, nebudou se nikomu omlouvat a ani neprodají nikomu Českou republiku. Volte politiky, kteří prosazují suverenitu ČR, volte politiky, kteří v souladu s národními zájmy ČR prosazují mírové řešení konfliktů ve světě.« 

Dále se seznámili s obsahem otevřeného dopisu předsedy ČSBS zaslaného doporučeně ministryni obrany ČR, ve věci jeho žádosti o omluvu ministryně za její nepravdivé tvrzení zveřejněné v ČT dne 9. května o tom, že ČSBS neodsoudil invazi Ruské federace na Ukrajinu. Účastníci jednání VF vyzývají představitele ostatních spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru o šíření otevřeného dopisu předsedy ČSBS ministryni obrany, mezi členy svých spolků.

Co je to Vlastenecké fórum

Před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2013 se 11 občanských spolků (Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s., Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s., Společnost Ludvíka Svobody, z.s., Svaz vojenských veteránů ČR, z.s., Rada seniorů ČR, z.s., Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s., Klub českého pohraničí, z.s., Slovanský výbor ČR, z.s. a Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.) sdružilo do Vlasteneckého fóra na podporu Miloše Zemana, za účelem jeho zvolení prezidentem České republiky na volební období 2014 – 2018.

Důvodem, proč se v roce 2013 občanské spolky sdružily do Vlasteneckého fóra, byla nejen podpora volby Miloše Zemana prezidentem České republiky, ale zejména úcta k českým dějinám a úcta k zakladatelům novodobé československé a tím i české státnosti v roce 1918, jejímiž pokračovateli by měli být i současní političtí představitelé České republiky. Agresivní kampaň proti zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky v roce 2013 přesvědčila členy spolků sdružených v tehdejším Vlasteneckém fóru, že jejich rozhodnutí bylo správné.

Dne 10. října 2017 představitelé 11 občanských spolků uzavírají Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci pod názvem Vlastenecké fórum, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Signatářské spolky nezávisle na sobě dospěly k závěru, že vývoj české společnosti v několika posledních letech spěje k tomu, že je třeba, aby jejich hlas byl ve společnosti více slyšet než doposud. Národní hrdost pěstují v Evropské unii i mimo ni, všechny státy. Chtějí-li čeští politici být v Evropě a ve světě rovnocennými partnery, tak by se za historii České, dříve Československé republiky neměli stydět – zejména za historické skutečnosti, které vedly ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 a k jeho osvobození z německé nacistické okupace v letech 1938 až 1945.

Evropské státy jsou v posledních letech zmítány značnými imigračními problémy, které se samozřejmě dotýkají i České republiky, i když to tak na první pohled nevypadá. Nejde pouze o příchod nových osob do Evropy. Ale také o příchod nové kultury, která nechce se současnou evropskou kulturou splynout, ona ji chce nahradit.

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy