Volby do Evropského parlamentu. 10 klíčových informací, které je třeba vědět

Jsou tady první volby letošního supervolebního roku – do Evropského parlamentu. Nabízíme vám proto manuál všeho toho, co je potřeba vědět. Kdo se zajímá o politiku zevrubně, pravděpodobně v následujících řádcích nenajde žádnou novinku. Ale mnozí níže uvedené informace jistě ocení. Třeba proto, aby jejich hlas nepřišel vniveč, nebo proto, aby si ujasnili, komu vlastně bude jejich volba patřit…

Termín voleb

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo kandiduje

O Evropský parlament se letos utkává třicet uskupení, což je o devět méně než před dvěma lety. Při minulých eurovolbách před pěti lety si Češi mohli vybírat z rekordního počtu 39 uskupení. Na snížení nabídky v letošních evropských volbách mělo vliv i to, že se počet kandidujících koalic zvýšil na zhruba dvojnásobek. Nyní je jich 11, v předchozích eurovolbách jich bylo šest. Samostatné kandidátky letos řádně předložilo 19 stran a hnutí.

Jak to bylo minule

Vítězství v minulých volbách do EP v roce 2019 slavilo ANO, které získalo šest mandátů, ODS čtyři, po třech pak Piráti a koalice STAN+TOP 09, dva europoslance mělo hnutí SPD a KDU-ČSL, jedno křeslo zbylo i na komunisty. Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše s lídryní Klárou Dostálovou je favoritem i nyní, vládní strany kandidují jako SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) čí Piráti a STAN (jako Starostové a osobnosti) tentokrát, na rozdíl od posledních sněmovních voleb zvlášť. Z opozičních stran má kromě ANO nejvíce šancí koalice SPD a Trikolory, další z koalic STAČILO!, Přísaha s Motoristy sobě či PRO – Jindřicha Rajchla.

Skupina voličů

Hlasovat může ten, komu bylo nejpozději 8. června 2024 osmnáct let, lékař ani hygiena mu nenařídili izolaci a nemá soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Další podmínkou je prokázat se ve volební místnosti platným dokladem totožnosti, kdy bude zároveň zkontrolováno, zda jste zapsáni do seznamu voličů.

Průběh hlasování

Ve volební místnosti dostanete od okrskové volební komise prázdnou obálku s otiskem úředního razítka. Pokud budete potřebovat, obdržíte i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupíte do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tady si vyberete hlasovací lístek té strany či hnutí, jež chcete volit. Hlasovací lístek vložíte do úřední obálky a tu pak do volební schránky.

Osobní účast

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Hlasování probíhá tak, že úřední obálku s hlasovacím lístkem, který jste si vybrali, vložíte do volební schránky. Pokud však volič trpí tělesnou vadou či nemůže číst nebo psát, může s ním za plentu ještě další osoba, nikoliv však člen volební komise.

Preferenční hlasy

Jakmile si vyberete hlasovací lístek kandidujícího subjektu, pro který jste se rozhodli, můžete vyjádřit své sympatie konkrétním kandidátům i tím, že na vybraném hlasovacím lístku udělíte nanejvýš dvěma kandidátům preferenční hlas. To lze učinit zakroužkováním jejich pořadového čísla. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Chyby

Pokud zakroužkujete více kandidátů, nemusí to být – pro vámi vybraný volební lítek – tragédie. Horší jsou ale situace, kdy váš hlas zůstane neplatným. Dejte si proto pozor, aby se vám hlasovací lístky např. nepřilepily a omylem jste jich do úřední obálky nevložili víc. Váš hlas pak bude neplatný, stejně jako v případě, když hlasovací lístek není na předepsaném tiskopisu, je přetržený nebo není vložen do úřední obálky.

Cizinci

Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů. Pozor však! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě.

Hlasování mimo volební místnost

O tuto službu lze požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Pokud o nich víte předem, byla možnost obrátit se na volební úřad a požadovat, aby okrsková volební komise dorazila do vašeho domova. Ve dnesch voleb se můžete obrátit i přímo na orskovou volební komisi. Je ale třeba mít na paměti, že komise může své členy s přenosnou volební schránkou vysílat pouze v rámci svého volebního okrsku.

(pk)

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy