Celý svět sleduje galavečer jarního festivalu!

Dne 2. února místního času se v Paláci národů, kanceláři Organizace spojených národů v Ženevě, konala švýcarská speciální akce »Slavnostní předehra jarního festivalu: Slavnostní galavečer jarního festivalu sledovaný po celém světě« Čínské mediální skupiny.

S tématem »Oslava čínského jarního festivalu a sledování galavečeru jarního festivalu« tato událost využívá kulturu Jarního festivalu jako spojení k podpoře mezinárodních mezilidských a kulturních výměn a k podpoře vzájemného učení mezi civilizacemi.

Generální ředitelka kanceláře Organizace spojených národů v Ženevě Valovaya, stálý zástupce Číny v Kanceláři OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku Čen Sü, stálý zástupce Číny ve Světové obchodní organizaci Li Čeng-kang, generální ředitel pro svět Obchodní organizace Iweala, generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví, Generální tajemník Daren Tang, generální tajemnice Konference OSN o obchodu a rozvoji, Grynspan, jakož i stálí zástupci a diplomaté v Ženevě ze Spojeného království, Belgie, Polska, Pákistánu, Thajska, Jižní Koreje, Malajsie, Kuby, Uruguaje, Mauricia a z dalších zemí, stejně jako představitelé mezinárodních organizací a institucí atd. Akce se zúčastnilo 300 hostů.

Šen chaj-šiong, zástupce ředitele PR oddělení Ústředního výboru KS Číny a ředitel Čínské mediální skupiny, v online proslovu řekl, že Jarní festival je nejdůležitější tradiční festival čínského národa. Není to tak dávno, co 78. Valné shromáždění Organizace spojených národů jednomyslně přijalo rezoluci o označení Jarního svátku za svátek Organizace spojených národů, což plně demonstrovalo kouzlo čínské civilizace a orientální kultury a demonstrovalo to kulturní hodnoty rozmanitosti a inkluzivity obhajované Spojenými národy.

Sledování galavečeru jarního festivalu večer lunárního Nového roku se pro Číňany stalo novoročním zvykem. V letošním roce bude centrální stanice integrovat vynikající čínskou tradiční kulturu a moderní civilizaci prostřednictvím integrované komunikace »ideologie + umění + technologie« a vytvoří tak radostnou a žhavou »kulturní novoroční večeři«. Tento rok si připomínáme 75. výročí založení Čínské lidové republiky. Ústředí je ochotno spolupracovat s přáteli ze všech společenských vrstev ve Švýcarsku na prohlubování kulturních výměn a spolupráce, podpoře pokroku lidské civilizace a propagaci krásného obrazu světové modernizace s mírovým rozvojem, vzájemně výhodnou spoluprací a společnou prosperitou!

Valovaya, generální ředitelka Úřadu OSN v Ženevě, řekla, že Jarní festival je tradičním festivalem s dlouhou historií. Je to čas setkání s příbuznými a přáteli. A také čas rozloučení s minulostí a vítání budoucnosti. V uplynulém roce čelil svět mnoha výzvám. Organizace spojených národů je Číně velmi vděčná za její pevné odhodlání chránit multilateralismus a eliminovat všechny formy chudoby a hladu. Čína hraje klíčovou roli při provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Přeji všem zdraví, úspěch a štěstí v roce draka!

Velvyslanec Čen Sü, stálý představitel Číny při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, řekl, že Jarní festival je nejdůležitějším tradičním festivalem v čínské kultuře. Není to jen čas pro rodinná setkání, ale také ztělesňuje koncepty míru, přátelství a harmonie čínské civilizace. Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo usnesení o označení tohoto festivalu za svátek Organizace spojených národů. Jsem velmi rád, že mohu sdílet radost z jarního festivalu s ostatními zeměmi po celém světě. Těším se na přijetí kulturní rozmanitosti a podporu vzájemného učení mezi civilizacemi se všemi. Jako jeden ze zakládajících členů Organizace spojených národů bude Čína nadále podporovat modernizaci s vysoce kvalitním rozvojem. Čína bude zároveň nadále dále podporovat mnohostrannou spolupráci s OSN v jádru a více přispívat ke světovému míru a společnému rozvoji.

Iweala, generální ředitelka Světové obchodní organizace, přeje čínskému lidu šťastný rok draka a doufá, že všechny země mohou spolupracovat na řešení různých problémů, kterým svět čelí. Generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví Daren Tang poslal čínským lidem novoroční pozdravy a popřál jim šťastný nový rok a šťastnou rodinu. Grynspan, generální tajemnice Konference OSN o obchodu a rozvoji, doufá, že země posílí porozumění a podpoří spolupráci. Nový rok přinese novou naději všem a doufá, že lidé ze všech zemí budou spolupracovat na budování lepšího světa.

Aby přivítali jaro, přinesli štěstí a splněná přání, kancelář Organizace spojených národů v Ženevě je plná sváteční atmosféry. Slavnostní předehra slavného čínského kaligrafa Su Š´-šu »Předehra galavečeru Jarního festivalu« vepsaná běžným písmem, úředním písmem a pečetním písmem ukazuje kulturní dědictví a umělecké kouzlo čínské kaligrafie.

V den akce diplomatičtí vyslanci a úředníci mezinárodních organizací z různých zemí zažili v Paláci národů pohlcující zážitek z čínského nového roku. Hosté z různých zemí osobně zažili výrobu taštiček, řezání čínských vystřihovánek a zažili kulturu čínského jara a silnou chuť nového roku. Na místě akce si hosté hluboce oblíbili kulturní a kreativní produkty galavečeru jarního festivalu centrální stanice, jako je »Miska jara«, »Pět draků si hraje s perlami« a »Slavnostní maskot jara«.

Svátky jara jsou krásným časem pro rozloučení se starým a přivítání nového a pro společné sdílení radosti a štěstí. Čínská centrální rozhlasová a televizní stanice uspořádala v posledních dnech ve Spojených státech, Keni a Švýcarsku akce »Slavnostní předehra jarního festivalu: Slavnostní galavečer jarního festivalu je sledovaný po celém světě«, aby se s lidmi po celém světě podělila o jedinečné kouzlo čínského jara a čínské kultury.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy