Home Pel mel Věda a příroda Invazivní mravenci donutili africké lvy změnit jídelníček

Invazivní mravenci donutili africké lvy změnit jídelníček

Mravenec velkohlavý (Pheidole megacephala) FOTO - Wikimedia Commons/Sarefo

Mezinárodní tým ekologů zjistil, že zavlečení invazivních mravenců velkohlavých do Keni vedlo k řadě dramatických změn v místních ekosystémech: lvi mnohem méně často loví zebry a častěji útočí na buvoly africké. V pátek o tom informovalo tiskové oddělení Floridské univerzity (UCF).

»Často jsou to právě maličkosti a nejmenší živí tvorové, kteří vládnou světu. Tento drobný invazivní hmyz se v Keni objevil asi před 15 lety, nikdo si ho nevšiml, protože neprojevuje agresi vůči větším živým tvorům, včetně člověka. Nyní jsme zjistili, že nenápadně mění ekosystémy, což pro ně má katastrofální následky,« uvedl profesor UFL Todd Palmer, jehož slova cituje tisková služba univerzity.

Mravenec velkohlavý (Pheidole megacephala) patří mezi 100 nejnebezpečnějších invazních druhů rostlin a živočichů, které sestavili odborníci Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Původně byli zjištěni na ostrově Mauricius a v některých oblastech severní Afriky, ale od té doby byli náhodně zavlečeni člověkem a rozšířili se po celé rovníkové a tropické oblasti Země.

Vědci objevili první příklad toho, jak introdukce druhu Pheidole megacephala do Keni způsobila negativní změny v místních ekosystémech. Vědci tento objev učinili při pozorování několika lvích smeček žijících v rezervaci Ol Pejeta v centrálních oblastech Keni.

Ukončení lovu zeber

Ekologové si všimli, že lvi v posledních několika letech přestali lovit zebry, které byly dříve základem jejich jídelníčku, a přešli na buvoly africké. To vedlo vědce k podrobnému studiu toho, jak se v letech 2003-2020 změnil vzhled a struktura ekosystémů v oblasti Ol Pejeta.

Pozorování, která vědci provedli, ukázala, že se způsoby krmení lvů změnily v důsledku zavlečení mravenečníků velkohlavých do Keni. Tento hmyz vytlačil původní mravence rodu Crematogaster, kteří žijí na větvích akácií a útočí na slony a další velké býložravce, kteří se snaží sežrat listy a výhonky těchto stromů.

Úbytek bezobratlých obránců akácií způsobil, že sloni rychle zničili značnou část hájů těchto stromů, v nichž se lvi v minulosti ukrývali při přepadávání zeber. V důsledku toho klesl podíl zeber v potravě keňských lvů z 67 % na 42 %, zatímco podíl buvolů v jejich kořisti se zvýšil z 0 % na 42 %. Tento posun v potravních zvyklostech zachránil lví populaci před prudkým poklesem, ale vědci očekávají, že nebezpečnější kořist a zvýšená konkurence o plochy nezničených dobytčích plantáží by mohly v příštích letech a desetiletích negativně ovlivnit početnost těchto dravých koček. To je třeba vzít v úvahu při navrhování opatření zaměřených na ochranu lvů před vyhynutím.

(jb, TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here