Home Pel mel Věda a příroda Průzkum CGTN: 91,4 % respondentů oceňuje přínos Číny k řešení změny klimatu

Průzkum CGTN: 91,4 % respondentů oceňuje přínos Číny k řešení změny klimatu

FOTO - pixabay

V době rostoucích obav o klima se oči celého světa upírají na Dubaj. 28. konference smluvních stran (COP28) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Nedávný celosvětový internetový průzkum provedený společností CGTN ukázal, že 90,3 % respondentů se domnívá, že žádná země nemůže stát stranou klimatického problému a že multilateralismus je základním způsobem řešení problému změny klimatu. Kromě toho 91,4 procenta respondentů ocenilo přínos Číny při prosazování globální správy klimatu.

V průzkumu se 83,0 procenta respondentů z celého světa domnívalo, že nadměrné emise uhlíku zhoršily globální změnu klimatu a že pouze kvalitní cesta udržitelného rozvoje může lidem pomoci dostat se z dilematu změny klimatu. 81,8 procenta respondentů vyzvalo země, aby urychlily ekologický a nízkouhlíkový transformační rozvoj, snížily emise uhlíku a zasadily se o dosažení globálních klimatických cílů.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (The UNFCCC) uvádí, že největší historické i současné globální emise skleníkových plynů pocházejí z rozvinutých zemí, a zavádí princip »společné, ale diferencované odpovědnosti« mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. V průzkumu se celých 88,5 % respondentů shodlo na tom, že rozvinuté země by měly nést větší historickou odpovědnost za krizi způsobenou změnou klimatu způsobenou člověkem. 80,1 procenta respondentů bylo zklamáno tím, že rozvinuté země zpozdily nebo zpomalily svou pomoc rozvojovým zemím v oblasti klimatu.

89,9 procenta respondentů vyzvalo rozvinuté země, aby se vážně zabývaly snižováním vlastních emisí a účinně poskytovaly rozvojovým zemím prostředky na přizpůsobení se klimatu a kompenzace za ztráty a škody. Dalších 82,9 procenta respondentů očekává, že velké země projeví odvahu a odpovědnost při řešení klimatických změn.

Čína se aktivně podílí na globálním řízení klimatu. Čína má nyní téměř polovinu světové instalované fotovoltaické kapacity. Více než polovina světových nových energetických vozidel v Číně a Čína se podílí čtvrtinou na zvýšení plochy zalesňování ve světě. V průzkumu 91,4 % respondentů ocenilo přínos Číny k podpoře globální správy klimatu. Jak říká jeden z netizénů CGTN: »Úsilí čínské vlády o zlepšení klimatických změn je velké«.

Průzkum byl zveřejněn na anglické, španělské, francouzské, arabské a ruské platformě CGTN, kde během 24 hodin hlasovalo a vyjádřilo svůj názor 10 512 netizénů.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here