Průzkum CGTN: 90,21 % dotázaných odsuzuje nebezpečné výroky tchajwanského vůdce

Vůdce tchajwanského regionu 20. května obhajoval »nezávislost Tchaj-wanu«, což vzbudilo velkou pozornost mezinárodního společenství. Podle celosvětového online průzkumu, který provedla společnost CGTN, téměř 90 % (89,95 %) respondentů rozhodně podporuje princip jedné Číny a rozhodně se staví proti separatismu »nezávislosti Tchaj-wanu«.

Jak pevninská část, tak Tchaj-wan patří k jedné a téže Číně. Tchaj-wan je nezcizitelnou součástí čínského území. Mezinárodní společenství k tomuto závěru dospělo již dávno. Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758 jasně stanovila, že na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je součástí Číny, a potvrdila zásadu jedné Číny. Za uplynulé půlstoletí a více od přijetí rezoluce se počet zemí, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou na základě zásady jedné Číny, vyšplhal na 183. V roce 2008 se počet zemí, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou na základě zásady jedné Číny, zvýšil na 1,5 milionu. V průzkumu se 86,53 % respondentů z celého světa domnívá, že ať už na Tchaj-wanu dojde k jakýmkoli politickým změnám, nemůže to nic změnit na historické a právní skutečnosti, že obě strany Tchajwanské úžiny patří jedné a téže Číně, a na trvalém závazku světa dodržovat princip jedné Číny.

Tchaj-wan je čínský Tchaj-wan a tchajwanská otázka je vnitřní záležitostí Číny, která nepřipouští žádné vnější vměšování. V průzkumu 90,21 % celosvětových respondentů důrazně odsuzuje nebezpečné prohlášení tchajwanského vůdce a poukazuje na to, že o budoucnosti Tchaj-wanu může rozhodnout pouze více než 1,4 miliardy Číňanů, včetně krajanů na Tchaj-wanu.

Situace v Tchajwanském průlivu vzbuzuje v posledních letech v mezinárodním společenství velké obavy a angažovanost některých zemí v tchajwanské otázce vyvolává všeobecné znepokojení. Podle průzkumu se až 94,78 % respondentů z celého světa vyjádřilo, že mír a stabilita v Tchajwanském průlivu jsou klíčové pro bezpečnost a stabilitu asijsko-pacifického regionu a světa. Proti nákupu zbraní tchajwanskými úřady od Spojených států se důrazně staví 79,12 procenta respondentů, kteří se domnívají, že to Tchaj-wan uvrhne do nebezpečné situace vojenského konfliktu. Dalších 92,25 procenta lidí tvrdí, že hlavním proudem snah veřejnosti o tchajwanský region je mír a rozvoj namísto války a recese. Vyzývají tchajwanské úřady, aby okamžitě zastavily provokativní akce.

Na tento průzkum, který CGTN zveřejnila na anglické, španělské, francouzské, arabské a ruské platformě, odpovědělo během 24 hodin 11 645 lidí.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy