Správné soužití Číny a Ruska inspiruje neklidný svět

Za melodické hudby Moskevský večer, Kaťuša, Večer se vrací rybářské čluny a dalších bylo čínské Národní centrum múzických umění 16. května svědkem významné události v čínsko-ruských výměnách – slavnostního zahájení a oslav Roku kultury Číny a Ruska. Zde se konal speciální koncert k 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Ruskem. Tento nádherný kulturní svátek ukázal dlouhotrvající přátelství mezi oběma velkými zeměmi.

Čínský prezident Si Ťin-pching téhož dne jednal v malém měřítku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který byl v Číně na státní návštěvě. Hlavy státu obou zemí komplexně shrnuly úspěšné zkušenosti Číny a Ruska za 75 let od navázání diplomatických vztahů, vyměnily si hloubkové názory na bilaterální vztahy a hlavní mezinárodní a regionální otázky společného zájmu a společně vytvořily nový plán pro bilaterální spolupráci. Čína a Rusko vydaly společné prohlášení a podepsaly řadu dokumentů o spolupráci, které vnesly novou hnací sílu do prohlubování bilaterálních vztahů.

Při pohledu na dnešní svět mají vztahy mezi Čínou a Ruskem svá specifika. Čína a Rusko trvají na zásadách »nespolčování se, nekonfrontace a nezaměřování se na třetí stranu«, čímž překonaly vojenskou a politickou alianci během studené války, vytvořily model nového typu mezinárodních vztahů v mezinárodním společenství a přináší vzácnou stabilitu do chaotického světa.

Od roku 2013 se hlavy státu Číny a Ruska setkaly více než 40krát. Pod strategickým vedením vůdců obou zemí dosáhly bilaterální vztahy historické výšky. Na této cestě, jaké je tajemství úspěchu čínsko-ruské spolupráce? »Musíme vždy pokračovat v pěti zásadách mírového soužití, vzájemně se respektovat, dodržovat rovnost a vzájemnou důvěru, respektovat klíčové obavy druhé strany, a skutečně si poskytovat vzájemnou pomoc pro rozvoj a revitalizaci obou stran,« shrnul čínský prezident Si Ťin-pching správné soužití Číny a Ruska. Při společném setkání s reportéry prezident Si Ťin-pching nadále použil »pět dodržování«, aby hluboce vysvětlil důvody pozoruhodných úspěchů v čínsko-ruských vztazích, což vyvolalo velkou rezonanci ruské strany.

Tyto zkušenosti, které ztělesňují historickou moudrost, ukazují cestu vpřed pro čínsko-ruské vztahy a přináší hlubokou inspiraci neklidnému světu. Když se podíváme do historie, tak to, jak spolu velké země vycházejí, byl vždy obtížný problém. V současnosti jsou některé západní země odhodlány podporovat »soutěž mezi velmocemi« a vyvolávat rozdělení a konfrontaci ve světě. Naproti tomu trvalý a stabilní rozvoj čínsko-ruských vztahů ukazuje, že velké země mohou najít správný způsob, jak spolu vycházet, a využít silné bilaterální vztahy k tomu, aby světu přinesly rozvoj, spolupráci a bezpečnost.

Po 75 letech stojí čínsko-ruské vztahy na novém výchozím bodě. Jak vytvořit lepší budoucnost? Podle konsensu dosaženého oběma stranami bude úsilí vynaloženo na více úrovních, jako je posílení vzájemné politické důvěry, podpora praktické spolupráce, posílení vzájemného kulturního učení a zlepšení globálního vládnutí.

Zvláštnost a vysoká úroveň čínsko-ruských vztahů se nejprve odráží v pevných základech vzájemné politické důvěry. Ve společném prohlášení vydaném tentokrát Rusko zopakovalo své dodržování zásady jedné Číny a svou opozici proti jakékoli formě »nezávislosti Tchaj-wanu«. Čína vyjádřila svou podporu Rusku při zajišťování jeho bezpečnosti, stability, rozvoje a prosperity, suverenity a územní celistvosti a staví se proti vměšování vnějších sil do vnitřních záležitostí Ruska. Prezident Vladimir Putin zdůraznil, že »čínský rozvoj je nezastavitelný a žádná síla nemůže zastavit rozvoj a pokrok Číny«. To jsou silné důkazy houževnatosti a pevnosti vzájemné politické důvěry mezi oběma stranami.

Po tři čtvrtiny století přinášela čínsko-ruská spolupráce mnoho výsledků. V budoucnosti budou tito dobří sousedé, dobří přátelé a dobří partneři i nadále postupovat ruku v ruce vpřed, aby si navzájem pomáhali v rozvoji a revitalizaci, a také přinesli více pozitivní energie do prosperity a stability světa.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy