Si Ťin-pching jednal s Emmanuelem Macronem a Ursulou von der Leyenovou

Prezident Si Ťin-pching se dnes zúčastnil třístranného setkání Číny, Francie a Evropské unie (EU) s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Elysejském paláci v Paříži.

Prezident Si poznamenal, že Čína na své vztahy s EU vždy pohlíží ze strategické a dlouhodobé perspektivy. Považuje Evropu za důležitý rozměr své diplomacie velkých zemí s čínskými rysy a za důležitého partnera na cestě k modernizaci Číny. Doufá, že vztahy mezi Čínou a Francií a Čínou a EU se budou vzájemně posilovat a společně vzkvétat. Vzhledem k tomu, že svět vstupuje do nového období turbulencí a transformace, měly by se Čína a EU jako dvě významné síly i nadále vnímat jako partneři, zůstat oddané dialogu a spolupráci, prohlubovat strategickou komunikaci, posilovat strategickou vzájemnou důvěru, budovat strategický konsenzus, provádět strategickou koordinaci, pracovat na stabilním a zdravém růstu vazeb mezi Čínou a EU a nadále pomáhat novými příspěvky ke světovému míru a rozvoji.

Prezident Si zdůraznil, že vztahy mezi Čínou a EU mají silnou vnitřní hnací sílu a jasné vyhlídky na rozvoj. Tyto vztahy nejsou zaměřeny na žádnou třetí stranu, ani by neměly být na žádné třetí straně závislé nebo jí diktované. Doufá, že instituce EU si vytvoří správné vnímání Číny a přijmou pozitivní politiku vůči Číně. Obě strany by měly vzájemně respektovat své klíčové zájmy a hlavní zájmy, chránit politické základy svých vztahů a dodržovat základní normy mezinárodních vztahů. Obě strany by se měly dobře připravit na nové kolo summitu Čína-EU a na dialogy na vysoké úrovni ve strategické, hospodářské a obchodní, ekologické a digitální oblasti a podporovat partnerství v oblasti průmyslových a dodavatelských řetězců, které se vyznačuje stabilitou a vzájemnou důvěrou. Je důležité dobře využívat čínskou politiku osvobození od vízové povinnosti pro evropské země a příslušná opatření k usnadnění cestování zahraničních návštěvníků a podporovat výměny mezi národy a na nižší než národní úrovni, jakož i spolupráci v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu ve snaze posílit lidovou podporu a veřejné mínění pro rostoucí vztahy mezi Čínou a EU.

Prezident Si poukázal na to, že čínský průmysl nové energie dosáhl skutečného pokroku v otevřené hospodářské soutěži a představuje vyspělou výrobní kapacitu. Nejenže zvyšuje celosvětovou nabídku a zmírňuje tlak globální inflace, ale také významně přispívá k celosvětové reakci na změnu klimatu a k ekologickému přechodu. Takzvaný »problém nadbytečných čínských kapacit« neexistuje ani z hlediska komparativních výhod, ani z hlediska globální poptávky. Spolupráce mezi Čínou a EU je v podstatě komplementární a vzájemně výhodná. Obě strany mají rozsáhlé společné zájmy a široký prostor pro spolupráci v oblasti zelené a digitální transformace. Je nezbytné, aby prostřednictvím dialogu a konzultací řádně řešily hospodářské a obchodní třenice a vzájemně si vycházely vstříc v oprávněných obavách.

Pokud jde o ukrajinskou krizi, prezident Si zdůraznil, že Čína, Francie i EU si přejí brzké příměří a návrat míru v Evropě a podporují politické řešení krize. Všechny tři strany se musí společně postavit proti rozšiřování a eskalaci bojů, vytvořit podmínky pro mírová jednání, zajistit mezinárodní energetickou a potravinovou bezpečnost a udržet stabilitu průmyslových a dodavatelských řetězců. Čína ukrajinskou krizi nezpůsobila ani není její stranou. Po celou dobu se Čína intenzivně snaží usnadnit mírové rozhovory. Objektivní a spravedlivý postoj Číny a její konstruktivní role byly mezinárodním společenstvím široce uznány. Čína je připravena nadále komunikovat s příslušnými stranami.

Pokud jde o palestinsko-izraelský konflikt, prezident Si zdůraznil, že naléhavým úkolem je co nejrychleji dosáhnout komplexního příměří, klíčovou prioritou je zajištění humanitární pomoci a základním východiskem je realizace řešení dvou států. Čína podporuje plné členství Palestiny v OSN. Čína a EU mají v otázce Palestiny mnoho důležitých společných rysů. Čína je připravena spolupracovat s EU s cílem podpořit co nejrychlejší uspořádání širší, autoritativní a účinné mezinárodní mírové konference, která by stanovila časový plán a cestovní mapu pro dvoustátní řešení a podpořila komplexní, spravedlivé a trvalé řešení palestinské otázky v co nejkratší době.

Tři vedoucí představitelé se domnívají, že třístranné setkání zvýšilo vzájemné porozumění, vytvořilo konsensus pro spolupráci a určilo způsoby řešení problémů. Vyjádřili připravenost nadále spolupracovat na podpoře zdravého a stabilního růstu vztahů mezi Čínou a EU.

Zasedání se zúčastnili i Cchaj Čchi a Wang I.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy