Home Zahraničí Měna BRICS by mohla otřást dominancí dolaru, moment de-dolarizace už nejspíš nastal

Měna BRICS by mohla otřást dominancí dolaru, moment de-dolarizace už nejspíš nastal

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Minulý měsíc v Dillí Alexandr Babakov, místopředseda ruské Státní dumy, prohlásil, že Rusko nyní stojí v čele vývoje nové měny. Měla by se používat pro přeshraniční obchod zemí BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. O několik týdnů později se v Pekingu ozval brazilský prezident Luiz Inàcio Lula da Silva. »Každý večer,« řekl, se sám sebe ptá, »proč musí všechny země zakládat svůj obchod na dolaru«, napsal ve svém článku americký časopis Foreign Policy.

Tento vývoj komplikuje narativ, že vláda dolaru je stabilní, protože je to jednooká měna v zemi slepých individuálních konkurentů, jako je euro, jen a jüan. Měna vydávaná zeměmi BRICS by však byla podle Foreign Policy jiná. Byla by jako nový spolek nastupujících nespokojenců, kteří nyní v měřítku HDP dohromady převyšují nejen vládnoucího hegemona, Spojené státy, ale i celou váhovou kategorii G7 dohromady.

Zahraniční vlády, které se chtějí osvobodit od závislosti na americkém dolaru, nejsou ničím novým. Šuškanda v zahraničních hlavních městech o touze sesadit dolar z trůnu se objevuje na titulních stranách novin již od 60. let 20. století. Řeči se však zatím neproměnily v činy. Dolar se nyní stále používá v 84,3 % přeshraničního obchodu – ve srovnání s pouhými 4,5 % čínského jüanu.

Nicméně přinejmenším na základě ekonomických aspektů jsou vyhlídky na úspěch měny emitované zeměmi BRICS nové. Jakkoli jsou plány na její zavedení zatím v počátcích a jakkoli mnoho praktických otázek zůstává nezodpovězeno, taková měna by skutečně mohla vytlačit americký dolar z pozice rezervní měny členů BRICS. Na rozdíl od konkurentů navrhovaných v minulosti, jako je digitální jüan, má tato hypotetická měna skutečně potenciál uzurpovat nebo alespoň otřást místem dolaru na trůnu, napsal časopis.

Pokud by země BRICS používaly v mezinárodním obchodě pouze svou měnu, odstranily by překážku, která nyní brání jejich snahám vymanit se z hegemonie dolaru. Tyto snahy mají nyní často podobu dvoustranných dohod o denominaci obchodu v jiných než dolarových měnách, jako je například jüan, který je nyní hlavní měnou obchodu mezi Čínou a Ruskem.

Je reálné si představit, že by země BRICS používaly k obchodu pouze svou měnu? Podle Foreign Policy ano. Pro začátek by mohly samy financovat veškeré své dovozní účty. V roce 2022 dosáhly země BRICS jako celek přebytku obchodní bilance ve výši 387 miliard dolarů – především díky Číně.

BRICS by také mohl dosáhnout takové míry soběstačnosti v mezinárodním obchodě, která se ostatním světovým měnovým uniím vyhýbá. Vzhledem k tomu, že měnová unie BRICS – na rozdíl od všech předchozích – by nebyla mezi zeměmi sjednocenými společnými územními hranicemi, její členové by pravděpodobně byli schopni produkovat širší škálu zboží než jakákoli stávající měnová unie. To je artefakt geografické rozmanitosti, který otevírá prostor pro určitou míru soběstačnosti, jež bolestně uniká měnovým uniím definovaným geografickou koncentrací, jako je eurozóna, kde v roce 2022 rovněž vznikne obchodní deficit ve výši 476 miliard dolarů.

Země BRICS by však nemusely obchodovat pouze mezi sebou. Vzhledem k tomu, že každý člen uskupení BRICS je ve svém regionu ekonomicky silnou vahou, země z celého světa by pravděpodobně byly ochotny v rámci tohoto uskupení obchodovat. Pokud by se Thajsko cítilo nuceno využít měnu BRICS k obchodování s Čínou, brazilští dovozci by mohli stále nakupovat krevety od thajských vývozců, čímž by se thajské krevety dostaly na brazilský jídelníček. Zboží vyrobené v jedné zemi může také obcházet obchodní omezení mezi dvěma zeměmi tím, že je vyvezeno do třetí země a poté z ní zpětně vyvezeno. To je často důsledkem nových obchodních omezení, jako jsou cla. Pokud by Spojené státy bojkotovaly dvoustranný obchod s Čínou místo obchodu s měnou BRICS, jejich děti by si mohly nadále hrát s hračkami vyrobenými v Číně.

Americké a evropské vlády nyní upřednostňují hospodářskou izolaci Ruska. Přesto do Ruska nadále proudí některé americké a evropské zboží. Vzhledem k tomu, že představitelé zemí BRICS stále důrazněji vyjadřují své přání de-dolarizovat, přičemž na dnešním Rusku jsou vidět »nejhorší možné následky«, co vše by to mohlo obnášet, bude se kompromis mezi rizikem a odměnou za de-dolarizaci jevit jako stále atraktivnější, konstatuje Foreign Policy.

(cik)