Home Názory Chyba lávky, chyba stávky…

Chyba lávky, chyba stávky…

Klobouk dolů před školstvím, že se vzmohlo ke stávce. O tom žádná. Jenže… Když si vezmete, co za doslova odpornou svoloč proti kantorům stojí, nikdo přece nemůže čekat, že to s tím hnusem pohne. Cožpak nevidíte, jak se jim vysmívají, jak jimi pohrdají? Co tím chci říct? Že stávka má smysl jedině tehdy, je-li ukončena až v momentě splnění požadavků. Nic »výstražného« s nimi nepohne.

Od listopadu 1989 se všechny vládní garnitury usilovně soustředily na dehonestaci českého školství všech stupňů – to učňovské pro sichr položili takřka úplně, aby tady snad někoho nenapadlo pracovat a vytvářet skutečné hodnoty, o něž tzv. demokratický režim nestál.

Sama likvidace školství se promyšleně a systematicky děla v několika krocích společně:

1. Vznikaly soukromé školy nevalné úrovně a vzhledem k finančním nárokům jen pro majetné rodiče.

2. Neřízeně se množily střední a vysoké školy bezmála v každém okresním městě. Úroveň rovněž pofiderní.

3. Učňovské školství se ocitlo na chvostu společenského zájmu a společenských potřeb a preferencí.

4. Počet studentů přijímaných na střední a vysoké školy přestal být koordinován se společenskými potřebami, proto řada absolventů mířila a míří ze školních lavic hned na úřady práce, neb pro ně nebylo a není adekvátní uplatnění.

5. Prioritou se staly výhradně platy učitelů – netvrdím, že neoprávněně – avšak nikdo z nich nevolal a ani dnes nevolá po zvýšení kvality samotné výuky.

6. Učitel postupně přišel o základní pravomoci, tím pádem o společenské postavení, stal se z něho jen jakýsi dělník, který v hodině odvykládá, co má, aby měl klid – bez možnosti přinutit žáka, aby pracoval.

7. Jakýkoli důraznější zásah učitele v tomto ohledu se okamžitě stane předmětem zkoumání, často s neblahými následky pro kantora.

A tak dále. Těch likvidačních kroků by se jistě našlo více. Já se pokusil načrtnout ty základní. Je třeba si uvědomit, že navzdory tisícům a jedné proklamaci polistopadový establishment nemá zájem na fungujícím školství, poněvadž náležitě vzdělaní lidé by jim překáželi v realizaci protistátní činnosti. Oni potřebují ovce, zblblé právě těmi současnými učebními osnovami. Dlužno se slzou v oku poznamenat, že se jim to za oněch 34 let podařilo náramně. Kantor nepředstavuje pro žáka či studenta žádnou autoritu, neb žák či student přece mají svá občanská práva (ta mu jsou náležitě tlučena do hlavy), a to, co se ve školách učí, z toho je skutečně na zvracení.

Martin Kalous

2 KOMENTÁŘE

  1. Velmi dobrý článek pana Kalouse.
    Devastace národa prostřednictvím devastace školství a devastace mládeže a mladé generace po puči v listopadu 1989.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here