První bioluminiscenční organismy se objevily před 540 miliony lety

Japonští a američtí biologové a genetici objevili důkazy o tom, že první pozemské mnohobuněčné organismy schopné produkovat světlo se na Zemi objevily asi před 540 miliony let, tedy ve stejné době jako první pozorovaní tvorové. Informovala o tom tisková služba Smithsonova národního přírodovědného muzea.

»Tento objev posouvá dobu vzniku bioluminiscence téměř o 300 milionů let do minulosti. Předtím byli nejstarším příkladem existence této schopnosti dávní korýši ostnokožci, kteří obývali moře dávné Země asi před 267 miliony let,« uvádí se ve zprávě.

Objev učinila skupina amerických a japonských vědců pod vedením vědeckého pracovníka Smithsonova národního přírodovědného muzea (USA) Andrey Cuatriniho při studiu genomů osmi dosud neznámých druhů světélkujících hlubokomořských korálů z podtříd Octocorallia a Hexacorallia. Vědci dekódovali strukturu DNA těchto polypů a porovnali tyto údaje s tím, jak byly uspořádány genomy dalších 180 druhů korálů.

To vědcům umožnilo sestavit dosud nejpodrobnější strom evoluce svítících korálů a zjistili, že společný předek všech bioluminiscenčních polypů z třídy Octocorallia se na Zemi objevil asi před 540 miliony let, na počátku kambrické éry. V této době se na Zemi téměř současně objevili zástupci všech klíčových typů mnohobuněčných živých organismů včetně obratlovců.

Jak naznačují vědci, taková doba výskytu bioluminiscence nebyla náhodná – ve stejné době se objevili první vidoucí tvorové, kteří používali oči k hledání potravy, příbuzných a sledování zdrojů nebezpečí. Podle vědců mohli dávní koráli produkovat světelné záblesky, aby ulovili kořist nebo upoutali pozornost velkých predátorů a odradili malé bezobratlé. Následné studium evoluční historie octomilek dá na tuto otázku přesnější odpověď, shrnuli vědci.

Existuje mnoho živých organismů, které ve tmě svítí. Mezi takové organismy patří dravé ryby, které lákající oběť svitem »háčku« na svém »prutu«, dále bakterie, houby a světlušky, které využívají bioluminiscenci k výměně signálů a upoutání pozornosti jedinců opačného pohlaví. Vědce již dlouho zajímá, jak a kdy mnohobuněčné živé organismy tuto schopnost získaly.

(TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy