Home Domácí Dodržování mimořádných opatření znamená pro chovatele další růst nákladů

Dodržování mimořádných opatření znamená pro chovatele další růst nákladů

ILUSTRAČNÍ FOTO - Wikimedia Commons/Otwarte Klatki

V celé republice je ode dneška zakázán kvůli ptačí chřipce venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí své ptáky umístit do budov. Nařídila to Státní veterinární správa (SVS), protože počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v zemi roste. Prezident Agrární komory ČR (AK) Jan Doležal upozornil, že dodržování mimořádných opatření znamená pro chovatele další růst nákladů, který ještě prohlubuje nejistotu chovatelů v souvislosti s rozdělením zemědělských dotací v příštím roce.

»Počet ohnisek ptačí chřipky v posledních dnech rychle roste po celé Evropě a první případy byly potvrzeny i v České republice. AK důrazně doporučuje chovatelům drůbeže striktní dodržování zásad biologické bezpečnosti. Situaci sledujeme a konzultujeme vývoj se Státní veterinární správou a profesními svazy chovatelů. Jednoznačně podporujeme mimořádné veterinární opatření, které kvůli zamezení šíření této vysoce nakažlivé virové nákazy vydala Státní veterinární správa. Chovatelé drůbeže mají nyní, stejně jako v loňském roce, povinnost uzavřít venkovní výběhy a přesunout drůbež do vnitřních prostor. Pokud to není možné, musí jiným způsobem zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, například zasíťováním výběhů či vybudováním přístřešků,« uvedl pro iportaL24.cz Doležal.

Výjimku mají chovatelé běžců, jako jsou třeba pštrosi, a holubů. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt své drůbeže s volně žijícími ptáky. Podle nařízení správy se také v chovech mohou pohybovat jen lidé, jejichž činnost je pro péči o drůbež zcela nezbytná. Vodu a krmivo musejí všichni, včetně chovatelů holubů a běžců, podávat uvnitř budovy případně pod přístřeškem, který zabrání kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Před kontaminací se musí chránit i skladované krmivo, stelivo a voda. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, o tom musejí neprodleně informovat krajskou veterinární správu.

Za porušení těchto mimořádných opatření hrozí vysoké pokuty. U fyzických osob může sankce činit až 100 000 korun a u právnických osob, tedy firem, až dva miliony.

»V podzimním a zimním období se ptačí chřipka šíří ve větší míře každý rok vzhledem k migraci volně žijícího ptactva a je třeba zavádět preventivní opatření, pokud nemá dojít k významnějšímu poklesu stavů drůbeže. Ptačí chřipka představuje problém hlavně pro chovatele v podobě nucené likvidaci chovů a zaměstnává také Státní veterinární správu, která se snaží zabránit dalšímu šíření choroby. Nákaza se projevuje dýchacími potížemi a ztrátou chuti. Zvířata hynou zpravidla v průběhu jednoho až dvou dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků, který kontaminuje krmivo nebo vodní zdroje v chovech drůbeže. Pro spotřebitele nepředstavuje ptačí chřipka žádné riziko. Vzhledem k tomu, že tepelnou úpravou dojde k usmrcení viru, je konzumace drůbežího masa a vajec v běžných podmínkách nadále naprosto bezpečná. Současně je třeba říct, že dodržování mimořádných veterinárních opatření znamená pro chovatele další nárůst již tak vysokých nákladů, které ještě prohlubují nejistotu chovatelů v souvislosti s rozdělením zemědělských dotací v příštím roce. Stavy drůbeže v Evropě se kvůli šířící se nákaze ptačí chřipky již nyní snižují, což může ovlivnit budoucí cenový vývoj vajec a drůbežího masa pro spotřebitele,« upozornil Doležal.

V ČR bylo letos od začátku prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky. »Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka,« oznámila SVS. Čtyři z ohnisek jsou ve Středočeském kraji a dvě v Jihočeském. Pět bylo v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm ve Frahelži na Jindřichohradecku, kde bylo kvůli nákaze 5. prosince utraceno 15 000.

(zmk)

Předchozí článekŽe vás na Vánocích již nemůže nic překvapit? Co takhle stromeček pod mořskou hladinou
Další článekDo Síně slávy českého hokeje vstoupili Bříza, Eliáš, Moravec a Procházka