Home Domácí V souvislosti s pitím alkoholu u nás ročně zemře až sedm tisíc...

V souvislosti s pitím alkoholu u nás ročně zemře až sedm tisíc lidí

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených závislostmi na návykových látkách vyhledává každoročně zhruba 42 tisíc klientů VZP. Naprostou většinu z nich tvoří pacienti potýkající se se závislostí na alkoholu. V roce 2022 to bylo 27 tisíc klientů, z nich víc než 18 000 mužů. Zítra opět startuje kampaň Suchej únor, která dává každému možnost zjistit, jakou sílu má nad ním alkohol.

Ročně dá Všeobecná zdravotní pojišťovna za léčbu alkoholiků téměř 840 milionů korun. Průběžně zpracovaná data roku 2023 zatím ukazují, že se meziročně stav nijak nezlepšil, naopak mírně rostl jak absolutní počet léčených klientů, tak i související náklady na jejich léčbu.

»Výdaje zdravotní pojišťovny se zdaleka netýkají pouze léčby samotné závislosti. Nadměrná konzumace alkoholu je obecně připisována zhruba 230 diagnózám a typům zranění. Nejčastěji se k nim řadí nemoci zažívací soustavy, kardiovaskulární onemocnění a diabetes, ale také zhoubné novotvary, dále fetální alkoholový syndrom a předčasné porody způsobené konzumací alkoholu v průběhu těhotenství apod. Celkové náklady na léčbu nemocí souvisejících s nepřiměřenou konzumací alkoholu jsou tedy nevyčíslitelné, určitě se pohybují v řádu miliard korun,« řekl náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár.

Celosvětově si alkohol vyžádá ročně životy tří mil. lidí

Spotřeba alkoholu je v české populaci dlouhodobě vysoká. Podle Souhrnné zprávy o závislostech se v Česku s rizikovým pitím potýká až 1,7 milionu obyvatel. Podle ČSÚ se za posledních několik let spotřeba alkoholu nijak dramaticky nezměnila a drží se kolem 170 litrů na osobu ročně, z toho 10 l čistého alkoholu. Denně pak pije alkohol zhruba 10 % osob starších 15 let. Za alkoholické nápoje lidé v Česku podle nejnovějších dat Eurostatu za rok 2022 utratili 108,8 miliardy korun. Mezi členy EU s nejvyššími podíly celkových spotřebních výdajů na alkoholické nápoje se tak Česká republika drží na předních příčkách.

V souvislosti s konzumací alkoholu podle zmíněné Souhrnné zprávy o závislostech u nás ročně zemře 6–7 tisíc osob, z toho zhruba dva tisíce úmrtí přímo souvisí s nadměrným pitím alkoholu, např. úmrtí na alkoholické poškození jater nebo intoxikaci alkoholem, za smrtelnou hranici se považují čtyři promile. U dalších případů jde o nepřímá úmrtí, tedy úmrtí pod vlivem alkoholu v důsledku nehod nebo sebevražd. Závislí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace. Celosvětově se jedná o tři miliony lidí, kteří dle zprávy WHO každoročně zemřou v souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu.

Startuje Suchej únor

Zítra startuje kampaň nazvaná Suchej únor, která motivuje lidi k tomu, aby strávili alespoň jeden měsíc bez kapky alkoholu. V Česku jde už o její desátý ročník.

Suchej únor je osvětová kampaň, která účastníky motivuje k tomu, aby si vyzkoušeli, do jaké míry mají alkohol pod kontrolou a do jaké míry ovládá on je. Aby udělali něco pro své zdraví. »Loni se k nám připojilo 900 tisíc lidí a budeme rádi, když se podobné množství zapojí i do letošního ročníku, jehož heslo zní Suchou cestou. K jejímu úspěšnému zdolání zaregistrovaným sušičům nabalíme online batoh plný benefitů, slev a zábavy na doma,« uvedl ředitele kampaně Suchej únor Petr Freimann.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here