Home Zahraničí Podíl mladých žen v Británii, které se označují za LGB, se za pět...

Podíl mladých žen v Británii, které se označují za LGB, se za pět let zdvojnásobil

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Podle nových údajů se podíl mladých žen ve Spojeném království, které se označují za lesby, gaye nebo bisexuály (LGB), za pět let více než zdvojnásobil a nyní činí přibližně jednu desetinu, informoval The Daily Mail.

Podíl Britů, kteří se označují za lesby, gaye nebo bisexuály, se mezi lety 2017 a 2022 zvýšil o více než polovinu – u mladých žen je to více než 10 %.

Podle nových údajů se podíl mladých žen ve Spojeném království, které se označují za lesby, gaye nebo bisexuály (LGB), za pět let více než zdvojnásobil a nyní činí přibližně jednu z deseti.

Podle odhadů Národního statistického úřadu (ONS) se v roce 2022 za LGB označí přibližně 10,6 % žen ve věku 16 až 24 let, což je nárůst oproti 4,8 % v roce 2017.

Mezi muži ve věku 16 až 24 let je tento podíl o něco nižší, a to 7,9 procenta v roce 2022 – přibližně jeden ze 13 – oproti 3,8 procenta v roce 2017.

V celé populaci Spojeného království ve věku 16 let a více se odhadem 3,3 procenta lidí identifikuje jako LGB, což odpovídá 1,8 milionu osob. To je více než 2,1 procenta, tedy 1,1 milionu osob v roce 2017, což znamená, že se tento počet zvýšil o více než 50 procent.

Podíl osob, které se identifikují jako heterosexuální, se za stejné období snížil z 95 procent na 93,4 procenta.

Tento pokles »lze přičíst tomu, že více lidí zkoumá svou sexuální identitu v kombinaci s měnícími se společenskými postoji k různým skupinám a jejich dnešnímu vyjadřování,« uvedl ONS.

Podle zjištění ONS je identifikace LGB mezi mladými dospělými vyšší než v jakékoli jiné věkové skupině.

Odhaduje se, že celkem 9,2 % všech osob ve věku 16 až 24 let (630 000 osob) se identifikuje jako LGB, ve srovnání s 5,1 % osob ve věku 25 až 34 let, 3 % osob ve věku 35 až 49 let a 2 % osob ve věku 50 až 64 let.

U osob ve věku 65 a více let tento podíl klesá na 0,7 procenta, ačkoli v posledních letech zůstává v podstatě stabilní a je podobný jako v roce 2017.

(cik)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here