Proč se může ŠOS neustále rozšiřovat o další členy?

Největší a nejlidnatější regionální instituce světa – Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS), se oficiálně uvedla Írán jako svého nového člena na svém virtuálním summitu. Kromě Íránu požádalo o vstup do ŠOS v roce 2022 také Bělorusko.

Odborníci a úředníci uvedli, že inaugurace nového člena Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) znamená nové kolo rozšiřování organizace po celé Eurasii, dokazuje, že její principy a koncepty jsou hluboce zakořeněny v srdcích lidí, a poskytuje nový typ mezinárodní spolupráce pro regionální stabilitu a rozvoj.

ŠOS byla založena v Šanghaji v roce 2001 Čínou, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Ruskem, Tádžikistánem a Uzbekistánem a prošla různými fázemi expanze. Podle generálního tajemníka ŠOS Čang Minga měla organizace v květnu osm členů, čtyři pozorovatelské státy a 14 partnerů pro dialog.

Včetně Íránu se členové ŠOS nacházejí na ploše 36 milionů kilometrů čtverečních a pokrývají tři pětiny Eurasie s populací 3,4 miliardy lidí, což je asi 43 procent celkové světové populace. Celkový hrubý domácí produkt tvoří asi 30 procent všech zemí světa, což je 13násobný nárůst od jejího založení.

Oficiální přistoupení Íránu je nepochybně mezníkem pro budoucí pokrok ŠOS, což znamená, že »organizace poprvé rozšíří svůj vliv na oblast Perského zálivu,« uvedl Chuang Ping, výzkumník specializující se na institucionální studium na stranické škole stranického výboru města Tchien-ťin.

ŠOS a Írán vytvoří interaktivní a oboustranně výhodnou situaci, kde se obě strany mohou navzájem utvářet a realizovat vzájemný rozvoj, uvedl v komentáři Čchin Tchien, zástupce ředitele Oddělení pro Blízký východ na Čínském institutu moderních mezinárodních vztahů.

»Vzhledem k tomu, že Čína a Írán vytvořily komplexní strategické partnerství, bude tento vztah v budoucnu také posílen v rámci ŠOS,« dodal Čchin Tchien.

Co se skrývá za rozšiřováním

Proces žádostí Íránu a Běloruska o plné členství je považován za nové kolo rozšiřování ŠOS, což Čang Mingpopsal spíše jako »přirozený proces« než jako cíl, který ŠOS záměrně sleduje.

Podle odborníků je to připisováno principům a konceptům ŠOS, které odpovídají potřebám zemí, které usilují o cestu nezávislého a mírového rozvoje a odmítají nerovný mezinárodní řád formovaný hegemonií vynucenou USA.

Původním záměrem založení ŠOS bylo bojovat proti »třem zlým silám« terorismu, separatismu a extremismu, které v regionu bují. ŠOS však není vojenská aliance a nepřebírá funkci společné obrany.

Pod vedením šanghajského ducha, základního principu bloku, si země ŠOS vzájemně projevují respekt a podporu a vytvořily nový typ mezinárodních vztahů, které se vyznačují vzájemným respektem a oboustranně výhodnou spoluprací.

Spolupráce členských států se rozšířila z bezpečnosti na takové oblasti, jako je doprava, energetika, finance, investice, zemědělství, informační technologie, inovace a udržitelný rozvoj.

»Od konce studené války USA prosazovaly hegemonii a unilateralismus ve jménu demokracie a lidských práv, aby zasahovaly do vnitřních záležitostí jiných zemí, což vyvolalo globální a regionální střety. Ty vyvolaly obrovskou nespokojenost v mnoha zemích,« řekl Čang Chung, výzkumník Ústavu pro Rusko, východní Evropu a střední Asii na Čínské akademii sociálních věd.

Odborníci uvedli, že mnoho zemí tak volá po nové formě mezinárodních vztahů, které respektují jejich nezávislost a formát rozvoje.

Chuang i Čchin zdůraznili, že »šanghajský duch« a zásady nesdružování se, nekonfrontace a necílení na třetí strany navržené a praktikované Šanghajskou organizací pro spolupráci jsou správné a prozíravé.

Na regionální úrovni existuje v euroasijském regionu, kde se nacházejí členské státy ŠOS, několik mechanismů správy, které jsou vysoce konkurenční, a dokonce směřují k nelítostné konfrontaci, a principy a koncepce ŠOS maximalizují konsenzus a berou v úvahu zájmy všech stran, což podporuje nadšení členských států ke spolupráci, a proto jsou regionálními zeměmi široce uznávány, poznamenal Čchin.

Řekl také, že členské státy ŠOS prosazují nezávislou a autonomní zahraniční politiku a Írán, který je dlouho známý svou diplomatickou nezávislostí, se připojil, aby posílil původní povahu ŠOS.

Podle Čanga ŠOS, která dodržuje šanghajského ducha, vždy respektovala různé civilizace a cestu rozvoje, kterou si každá země zvolila. Kromě toho její členské státy prokázaly efektivní spolupráci ve společném boji proti terorismu a extremistickým silám.

Stále více zemí se chce připojit k organizaci, protože si »uvědomily její pozitivní roli v demokratizaci mezinárodního řádu, pokud jde o udržení regionální stability a rozvoje,« řekl.

ŠOS v nové době

Na základě současného trendu odborníci a úředníci předpovídají, že ŠOS bude v budoucnu pokračovat v rozšiřování své členské základny. Potvrdili také, že s rostoucím počtem členů budou rozdíly mezi jejími členy, včetně národní síly, politických systémů, ekonomických struktur, náboženského přesvědčení a kulturních tradic, stále výraznější. Vyjádřili však přesvědčení, že tyto rozdíly lze v rámci organizace dobře zvládnout.

»Organizace je jako rodina. Je nevyhnutelné, že v rámci mezinárodní organizace vznikají rozpory a třenice, stejně jako v rámci rodiny. Důležité je snažit se hledat společnou řeč při zachování rozdílů, nebo hledat odlišnosti při zachování společného základu,« řekl Čang Ming na tiskové konferenci v květnu.

Generální tajemník poznamenal, že ačkoliv ŠOS nemá mezi svými členskými státy mechanismus pro řešení sporů, žádný z nich za posledních 20 let nevyzval k řešení problémů s jiným členem prostřednictvím této organizace.

Připsal to základním konceptům a hodnotám ŠOS, které vytvářejí příznivé prostředí mezi členskými státy tím, že podporují spolupráci, pomáhají jim najít společnou řeč a zájmy k překonání sporů.

»I když náš svět prochází hlubokými změnami a čelí složitým výzvám, spolupráce členů ŠOS v různých oblastech se nadále prohlubuje a získává stále více uznání a pozornosti mezinárodního společenství.«

Podle Čchina a si ŠOS v nové éře do jisté míry hlouběji uvědomuje euroasijský region jako křižovatku civilizací.

Je třeba, aby tento region dále považovala za směs střední Asie, jižní Asie a západní Asie, aby vytvořila jednotnější »euroasijskou perspektivu«. A tato vize je v souladu s konceptem »společnosti se sdílenou budoucností« a třemi globálními iniciativami navrženými Čínou, řekl.

(pr)

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. ŠOS je velmi zajímavé spolčení ,protože hlavní vliv má Čína a ta jak známo má umírněnou politiku ,což je velmi prospěšné pro všechny.Rusko tím způsobem získává bonus na území bývalého SSSR.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy