Home Zahraničí USA by měly zastavit nelegální jednostranné sankce

USA by měly zastavit nelegální jednostranné sankce

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Mao Ning FOTO - CRI

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí paní Mao Ning na pravidelné tiskové konferenci prohlásila, že USA by měly zastavit nelegální jednostranné sankce a »jurisdikci dlouhé paže«.

Pokud jde o otázku, že podle nedávné dohody mezi Spojenými státy, Japonskem a Nizozemskem bude kontrola vývozu polovodičových výrobků ze Spojených států do Číny rozšířena na podniky v Japonsku a Nizozemsku, objevují se názory, že Spojené státy omezují vlastními zákony vývoz jiných zemí do Číny, což je typická »jurisdikce dlouhé paže«.

K tomu mluvčí Mao Ning řekla, že »jurisdikce dlouhé paže« Spojených států je svévolná soudní praxe vlády Spojených států, podporovaná její komplexní silou a finanční hegemonií, je to zneužívání »mimoúzemní jurisdikce« nad subjekty a jednotlivci jiných zemí v souladu s vlastními zákony. Do konce fiskálního roku 2021 přijaly Spojené státy více než 9400 účinných sankcí vůči Číně, Rusku, Íránu, Sýrii, Severní Koreji, Kubě, Francii, Spojenému království, Německu, Japonsku a dalším zemím. Vlády Spojených států zneužívají ekonomický nátlak a přijaly sankce jako první volbu k řešení diplomatických problémů, což nejen nefunguje, ale také to způsobuje humanitární katastrofy.

Mnoho amerických médií se vyhýbá zveřejňování zpráv o vyšetřování týkajícího se plynovodu Nord Stream

Na tiskové konferenci zaznělo, že pokud jde o zprávy o vyšetřování týkajícího se plynovodu Nord Stream, všimli jsme si, že některá takzvaná svobodná, profesionální a nestranná média ve Spojených státech publikovala o vyšetřování a zprávě velmi málo zmínek. Byl vznesen dotaz se, co si o tomto jevu mluvčí myslí.

Mao Ning uvedla, že ve skutečnosti tento jev není nový, pouze to dokazuje, že dotyčná média se nezajímají o pravdu. Jsou hluchá a němá k pravdě, na které opravdu záleží, a zároveň to, co silně propagují, často není pravda, ale falešné vyprávění. Americký investigativní reportér Seymour Hersh v této souvislosti odhalil, že USA plánovaly vyhodit do vzduchu plynovod Nord Stream. Ve svém článku prostřednictvím velkého množství podrobných popisů dospěl k závěru, že plynovod Nord Stream, který přepravoval zemní plyn z Ruska do Evropy, byl v září loňského roku uměle poškozen a byl tajně vyhozen do vzduchu americkým zpravodajským oddělením a vojenským personálem USA.

Mluvčí Mao Ning k to mu uvedla, že příslušné zprávy zaznamenala. Plynovod Nord Stream je významnou nadnárodní infrastrukturou a jeho exploze má významný negativní dopad na globální trh s energií a globální ekologické prostředí. Pokud je zpráva z Hershova vyšetřování pravdivá, je to nepřijatelný čin, za který je třeba převzít zodpovědnost. Spojené státy by to měly světu zodpovědně vysvětlit.

Čína se vždy držela ducha otevřenosti a výhodné spolupráce BRICS

Mluvčí Mao Ning se dále zmínila o rozšíření BRICS. Pekingská deklarace vydaná na 14. setkání lídrů BRICS jasně uvádí, že prostřednictvím diskuse podporuje proces rozšiřování BRICS. Čína se vždy držela ducha otevřenosti, inkluzivnosti a výhodné spolupráce BRICS a bude spolupracovat s partnery BRICS na posílení spolupráce s dalšími zeměmi rozvíjejících se trhů a s rozvojovými zeměmi a bude společně podporovat proces rozšiřování BRICS na základě plné diskuse a konsensu.

Mnoho států USA zvažuje zákaz nákupu nemovitostí pro čínské občany

Mluvčí Mao Ning také vyjádřila názor Číny ke zprávě, že mnoho států ve Spojených státech zvažuje zákaz nákupu nemovitostí ve Spojených státech pro čínské občany, ve kterém uvedla, že podstata čínsko-americké hospodářské a obchodní spolupráce je vzájemně prospěšná a oboustranně výhodná. V průběhu uplynulých let investice čínských podniků ve Spojených státech významně přispěly k podpoře místní zaměstnanosti a hospodářského rozvoje ve Spojených státech.

Mao Ning poukázala na to, že zobecňování konceptu národní bezpečnosti a politizace obchodních a investičních otázek porušuje pravidla tržní ekonomiky a mezinárodního obchodu a podkopává důvěru vnějšího světa v americké tržní prostředí.

Reportér také připomněl odpověď mluvčího amerického ministerstva zahraničí Neda Price z 9. února ohledně »putujícího balónu«. Ned Price na tiskové konferenci uvedl, že čínské balónové projekty jsou realizovány ve čtyřiceti zemích po celém světě. Reportér AP Matt Lee požádal mluvčího, aby poskytl konkrétní seznam zemí, ale mluvčí to odmítl. Později se Matt Lee zeptal mluvčího: »Pokud Spojené státy nekontrolují ostatní, jak mohou vědět, že Čína ‚monitoruje‘ další země?«

(pr)

1 KOMENTÁŘ

Comments are closed.