Home Názory Nad jedním výrokem

Nad jedním výrokem

»Kdo odsuzuje odboj bratrů Mašínů, nechápe dobu, ve které žili«. Tak nám to nalinkoval Petr Blažek, jeden z hlavních es Ústavu pro studium totalitních režimů. Pokud by tato slova pronesl člověk, který je prožil, bylo by to smutné, ale mohl by to být jeho názor. Vždy se totiž najdou lidé, kteří byli nebo se cítili být poškozeni, zvláště pokud jde o ty poražené v únoru. Chápu, že ztratit majetek nebo cestu k moci muselo v odpůrcích poúnorového režimu vyvolat nenávist nebo odpor. Být něčím a pak ničím musí štvát. Živit se prací jako kdokoli jiný je také těžké, když do té doby na něj pracovali jiní. Může dokonce nebýt v souladu s vysněnými cíli, které za by za jiného povětří dokonce mohly být vzletné. Tak tomu také bylo v oné poúnorové době. Nechci však rozebírat pocity těch, co něco ztratili. Lze je z jejich hlediska myšlení pochopit. Pokud jde o činy, jde o jinou záležitost. Zákony se totiž musí dodržovat, a když je dodržovat nechtěli, pak museli počítat s tím, že je třeba stihne nějaký postih. Kdybych však omlouval vraždy ze svévole nebo jen jako osobní pomstu na někom jiném, než na tom, kdo třeba ublížil, či dokonce jako prapor pro následovníky, dostal bych se na úroveň těch největších primitivů a středověkého barbarství. A musím konstatovat, že mě docela těší, že se nikdo z poražených v listopadu 1989 nechoval stejně jako zmínění dva bratři. Také tehdy tomu totiž nebylo jinak. Vítězi vytvořili své zákony a poražení se jim museli přizpůsobit. Poúnorový režim je podpořil i ideologickými zdůvodněními. Ostatně, také ten polistopadový si vytvořil mnohá ideologická klišé.

Ale vraťme se k tomu, v jaké době jsme tehdy žili? Tedy, pokud jde o léta, v nichž bratři Mašínové a jejich druzi vzali zbraně do ruky. Ví to skutečně pan Blažek, kterému v listopadu 1989 bylo právě šestnáct a o padesátých letech se něco dozvěděl z knih anebo vyprávění těch, kteří byli mezi odpůrci nového řádu? Ví, že každý měl tehdy práci a nemusel se bát budoucnosti? Je jistě pravdou, že přednost měli ti, nebo jejich děti, kteří se před válkou báli o práci a často se ocitali mezi nezaměstnanými. Tehdy neexistovala taková záchranná sociální síť, jako je tomu dnes, která by je zachránila před umíráním hladem a záludnostmi počasí. Lidé žili nejen »v kolonkách«, ale také ve skalních »bytech« na Vidouli apod., a prudce rostl údaj o počtu sebevražd. Na druhé straně byli ti, co měli majetek a s penězi přečkali všechno či si dokonce mohli dovolit trávit léto v hernách francouzské Riviéry. Vymýšlím si? Nikoli. Mám na mysli konkrétního muže, jehož syn se po listopadu stal velmi slavným. Proto ti, co dělali únor, chtěli změnu a prosadili ji.

Na rozdíl od pana Blažka, žil jsem v té době a dlouhá léta byl pěšákem v mase mnohem zkušenějších. Obyčejný student, úředník a kantor. Nic moc. Když jsme vystudovali, čekala nás tehdy umístěnka a základní plat tisíc dvě stě korun. Umístěnka nám zajistila práci a republice odbornou pracovní sílu tam, kde potřebovala, často také byt pro učitele. Těch 1200 nebylo tolik, abychom si vyskakovali. Po zapracování nám byly platy srovnány na zvyklostní úroveň danou jakýmisi tabulkami. To se týkalo všech profesí a nebylo v tom nic příjemného, protože najednou jsme museli jít tam, kam jsme třeba nechtěli, i když řada z mých spolužáků se v takových místech zabydlela a zůstala v nich. Jenže republika to za tehdejších podmínek udělat musela. Učitele potřebovaly Podbořany, Kamenice n. L., stejně jako Praha.

Nemuseli jsme se povinně stát členy svazu mládeže, jak se někdy traduje. Znal jsem i takové nečleny. Nestalo se jim nic. Jedním z nich byl i můj kamarád, který se později stal, ač nečlen KSČ, navíc z »z kádrově nedobré rodiny«, šéfem významného archívu. Vydržel ve funkci snad třicet let a dokonce díky tomuto klidovému místu napsal velmi fundovanou odborně historickou knihu o první republice. V padesátých letech řediteli divadel byli i nestraníci a nevadilo to. Namátkou jmenuji Jana Wericha a Oldřicha Nového. Nečleny KSČ byli i předsedové družstev. Nejen těch zemědělských. Bylo to v době, kdy tlak ze zahraničí zlomil naše představitele a oni se nechali dotlačit až k procesům. Vůbec neomlouvá, že to nebylo z jejich hlavy.

Tehdy nám už sem z opačného směru posílali agenty a záškodníky. Říkalo se jim »agenti chodci« a byli vyškoleni i k zabíjení. Jejich hlavním úkolem však bylo ničit, získávat špionážní údaje a napomoci těm, kteří se stále hlásili k nim, aby se narušovalo hospodářství. To byla doba bratrů Mašínů. Když to přestalo, byli bratři už dávno za mořem.

Většina obyvatel žila tak, jako jsme viděli ve filmech. O tom, co se dělo nahoře a při střetech s odpůrci, jsme věděli málo. Prožívali jsme Dobrou píseň a chodívali na brigády pomoci zemědělcům. To jsme také viděli na stříbrných plátnech. Nepopírám, že byly natáčeny i bezduché agitky a tleskali jsme filmům, jako byl Rytíř zlaté hvězdy. Je to dnes lepší? Možná profesionálně lépe natočeno, pokud jde o filmaře.

V té době jsme na tom byli lépe než Rocco a jeho bratři či Zloděj kol aneboskuteční hrdinové popsaní v americkém filmu Sůl země. Většina z nás žila tak, jak jsme mohli vidět v Andělech či v Třech chlapech v chalupě. Měl jsem své prarodiče na vesnici a jezdil za nimi. Vím to. Na rozdíl od pana Blažka, učitele dějepisu, jenž se stal esem ÚSTRu.

Bylo po válce. Země se stále vzpamatovávala. Vzhledem k mezinárodní situaci musela být změněna výrobní koncepce a země směřovala k potravinové nezávislosti. Nebyly sice občas banány, ale chřupavé rohlíky a chleba, který několik dnů vydržel jako čerstvý, ano. Jednotky v JZD byly nízké, ale zato družstevní kuchyně vyvařovala za pakatel. Byl dostatek našeho levného ovoce a zeleniny a cesta vlakem stála »pár korun«. Auta byla sice na pořadník, ale benzin »byl za babku«, stejně jako oběd v restauraci. Brzy jsme měli své dederonky a silonky a nosili jsme »švédské košile«. Nebyl takový výběr ve zboží, ale to, co jsme měli na trhu, bylo kvalitní. Říkali jsme: Když se zdraží pivo, padne vláda, pivo se nezdražilo a vláda nepadla. Milovali jsme a nenáviděli. Někdo měl o něco víc, jiný zas o něco méně, ale každý si mohl naplánovat dovolenou i na příští rok, a třeba i to, že si do dvou let za přispění státu postaví barák.

Doporučuji proto panu Blažkovi, aby se ve svém snažení setkal i s lidmi, kteří žili zcela normálně, normálně vychovávali své děti a nesnažili se poškodit režim. Šlo o nestraníky, ale také i členy KSČ. Byli onou »šedou zónou«, kterou možná rozčilovalo, že nejsou otevřeny hranice, že přece jen těch banánů není dostatek a že právě na ně se nedostal byt z pořadníku, ale jinak vedli své děti k tomu, aby z nich vyrostli slušní a odpovědní lidé. Doporučuji mu, aby sejmul »brýle nenávisti« a podíval se na minulost pod zorným úhlem oné doby, i v porovnání se světem, a přestal ji vnímat pohledem pracovníka ÚSTRu, který plní zadání vítězů.

A Mašíni? Je možné obdivovat a omlouvat hrůzné vrahy, byť dnes ověnčené gloriolou »bojovníků proti komunistům«, hrdiny Třetího neexistujícího odboje, jehož existenci schválili zapšklí poslanci a senátoři a založili do zákonů? Pro většinu národa stále zůstávají především vrahy.

Jaroslav Kojzar

20 KOMENTÁŘE

 1. Stačila věta : Země se vzpamatovávala po válce. Zde nebyl až na vyjímku průmysl a zemědělství válkou vůbec zasažen. Byli jsme a to zásluhou Rakouska-Uherska průmyslovým gigantem a mohl p. Kojzar zdůvodnit, proč jsme po letech úspěšného budování skončili často s fabrikami plnými původního vybavení a názvy jejich majitelů, kterým je režim ukradl?

  • Hlavně tehdy byl prumysl v našich rukách a nebyl rozkraden, jako po roce 1989. Tehdy vse slo, ted nic. Musime okrádat důchodce a matky samozivitelky.

    • My jsme nic neukradli, to jste ukradli (rozprivatizovali) a většinou zničili vy po puči v roce 1989.

     Znárodnění těchto velkých podniků mimochodem neprovedli komunisti, ale prezident Beneš v říjnu 1945 (za pár dnů si budeme připomínat svátek – Den znárodnění) se souhlasem většiny obyvatelstva i antifašistických politických stran. Po zkušenostech s kapitalismem první republiky.

    • Frondo jste sprostý lhář, zaostávání í jste řešili na UV KSČ, ale co čekat od komunisty – za vše mohou jiní, nyní jste obvinil i SSSR, styďte se. V osmdesátých letech se začala projevovat hospodářská stagnace, ale i společenský a kulturní úpadek z let sedmdesátých. Zprůmyslnění bylo sice vysoké a zaměstnanost oficiálně absolutní, efektivita výroby však stále více zaostávala za vyspělými tržními ekonomikami a technická úroveň produkce se relativně snižovala. Vláda se sice na počátku 80. let pokoušela vylepšit systém plánovaného hospodářství, šlo však pouze o kosmetické změny, které ve svém důsledku neměly zásadní dopad na zvyšování efektivity národního hospodářství. V některých oblastech docházelo k devastaci krajiny a životního prostředí

    • Vždyť to povídám. V každé zemi se projevují úspěchy i problémy (Fiala by mohl o neúspěšných obdobích vyprávět, že), ale komunisté o tom otevřeně jednali a problémy řešili. O žádném „společenském a kulturním úpadku sedmdesátých let“ nevím, naopak to bylo jedno z nejlepších období naší historie.
     Samozřejmě že Západ by uvítal „reformy“, jako předvedlo Polsko nebo později Gorbačov, tedy chaos a rozvrat, ale toho se od Husákova vedení a Štrougalovy vlády opravdu nedočkal.
     K devastaci krajiny i životního prostředí docházelo a dochází i v těch „vyspělých tržních ekonomikách“. ČSSR podle možností stavěla čistírny odpadních vod, instalovala odlučovače popílku, připravovala odsiřovací program, budovala jaderné elektrárny, preferovala teplárenství a veřejnou dopravu, rekultivovala krajinu poškozenou důlní činností, zavedla přísnější předpisy pro tepelné izolace budov… Nebýt studené války, kterou proti nám vedl Západ, mohli jsme postupovat rychleji.

   • Proč jsme tedy po rozpadu RVHP nezavalili západní trhy tím kvalitním a levným zbožím a proč se všichni tlačili do fronty před Tuzexem na ty západní šunt? A jak s tím souvisí důchodci a matky samoživitelky, chcete snad říci, že tenkrát bylo běžné, že důchodci jezdili na dovolené k moři?

    • Jak říkám, s hloupým Josefem je těžká řeč. Mnoho věcí i přes svůj věk nechápe.
     Už jste měli 34 let na to kapitalisti, abyste se předvedli a zavalili svět českým zbožím. A ono stále nic, udělali jste z rozbitého Československa montovnu a konzumenta šuntu ze Západu a jste vděční za zájezdy ve slevě do laciných destinací za deficitní peníze od Fialy a Rychetského Pětikoalice a Pavla.

    • Svatý Václav nechápe, že kapitál i pracovní síla jsou nadnárodní, Vaše myšlenky jsou národně socialistické, nehledě na to, že jestli nevidíte kolem sebe rozdíl proti době, kdy jste vládli a sami hořekovali nad zaostáváním, nedostakem deviz(?? proč to nešlo za rubl?), nedosatetk západních technologiíí, atd. Kde jste žil a kde se pohybujete dnes? A zkuste nějaký argument, třeba kupní sílu, HDP, ne urážky, protože tam kde chybí argument nastupuje sprostota

    • Je několik důvodů, proč jste nezavalili po rozpadu RVHP Západ zbožím:
     – jste neschopní
     – nešlo vám o rozvoj podniků, ale o jejich rozkradení
     – privatizační puč tady Západ neinscenoval, aby byl zavalen naším zbožím, ale aby naopak naši zemi zavalil svým šuntem a zmocnil se našeho bohatství

     Ano, komunisté pojmenovávali a řešili problémy, Fialův režim se naopak bezdůvodně chvástá a nic nedělá.

     Za 34 let se samozřejmě posunula věda a technika, ale ve srovnání se světem se ČR nikam neposunula, k dohnání Západu nedošlo, naopak Západ je doháněn socialistickou Čínou.

    • Ale Frondo, zkrachovali jste a moc jste předali když to nebylo udržitelné, nebo si snad myslíte, že tu byly moderní technologie, výzkum, IT? Podniky zkrachovaly, protože zboží nikdo nechtěl, i Vy jste slintal před Tuzexem…

    • Ale ne. Ekonomické problémy měl hlavně Sovětský svaz a to převážně kvůli Gorbačovovým pochybným experimentům. ČSSR koncem 80. let ekonomicky rostla, v protikladu se současným vývojem, budovali jsme současně několik velkých podniků a obrovské množství bytů. Dálnice jsme nestavěli o nic pomaleji, než současný režim. Vývoz na západní trhy dynamicky rostl. Takhle země před krachem nevypadá. Moc vedení předalo, jak se ukazuje, po Gorbačovových výhrůžkách vojenským zásahem. Ale byla to chyba. měli jsme se bránit, stejně jako jsme se měli bránit po Mnichovu.
     Ano, byly tady různé podniky, některé špatné, jiné špičkové (ty byly nejčastěji ničeny nebo kradeny). Byly tu vedle průměru i moderní technologie, pokročilý výzkum, špičkoví odborníci. To bylo zničeno, týmy rozprášeny…
     Každý nebyl jako vy, opravdu nevím, proč bych měl slintat před Tuzexem.

  • Většina válčících zemí byla relativně málo poničena, na rozdíl od Sovětského svazu, Polska a Německa. Ovšem všechny prožívaly poválečnou bídu nebo depresi, včetně Spojených států.
   Průmysl českých zemí byl dimenzován pro celé Rakousko-Uhersko, ovšem po jeho rozpadu bylo Československo vytlačováno z řady trhů (kvůli příliš silné koruně a kvůli konkurenci vyspělejšího Německa), pak ČSR silně zasáhla krize 30. let… Komunisté rozhodně měli co napravovat.

   To původní vybavení mají staré továrny (pokud přežily devastaci 34 let kapitalismu) ještě i teď. Např. bývalá Setuza, Spolchemie … A podniky, které byly vybudovány za socialismu, mají stále vybavení z 60., 70. i 80. let. Např. ČEZ, Unipetrol… Ale to je přece v pořádku, proč vyhazovat zařízení, které je stále funkční?

 2. 1. Soudruh Kojzar už zjevně neví, která bije. Pan Blažek, vystudovaný historik, prý nemá právo hodnotit dobu (myšlenou vládu bolševiků) , kterou sám nezažil. Pak nechápu, proč tu na iportal24 Kojzar dělá dnes a denně totéž. Proč vynáší rezolutní soudy o 2. světové válce, době první republiky, či dokonce době husitské. Tedy o dobách, které sám nezažil.
  2. Bratři Mašínové se prý v 50. letech měli řídit zákony. Ptám se, jestli myslí ty zákony, které poslaly Miladu Horákovou a další nevinné vlastence na popraviště nebo do mnohaletých žalářů, zabíraly (rozuměj kradly) jim majetky, střílely po lidech na hranicích jak po zajících, vyhazovaly děti ze škol atd? To nebyly demokratické zákony, to byly zákony bolševické vlčí smečky.
  3. Kojzar říká: „být něčím a pak nebýt ničím“. Ano to vystihl přesně. Před Listopadem byl Kojzar vskutku něčím, tedy přesně prominentním novinářem v Rudém právu. Teď je obyčejná nula, kterou nikdo neposlouchá. A to ho štve. Proto tak nenávidí dnešní režim.

  • Českému fašistickému dobytku (mn. č.) se líbí, že Mašínové vraždili v ČSR komunisty a nekomunisty a dodnes to oslavují a chystají se za to vrahy a zloděje Mašíny vyznamenávat.

   • Mašínové zabili 6 lidí, ano jsou to vrazi. Vy soudruzi jste jiní kabrňáci zabili jste jich stovky, včetně vlastních, které jste v rámci procesů obvinili.

    • Všechny ostatní režimy, které se tady vystřídaly, zabily mnohonásobně víc lidí, než komunisti (např. v útočných válkách). Navíc, komunisté již v roce 1956 odsoudili excesy spojené s kultem osobnosti. Vy naopak stále pokračujete ve vraždění a vrahy oslavujete.

  • Zákony byly v pořádku, problémem bylo, že se nedodržovaly, ale to trvá stále, např. když Fialův režim pošlapává navzdory zákonům svobodu slova…

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here