Home Názory Vlastní gól

Vlastní gól

Je to vlastně nešťastník. Potkávám ho většinou »u pivka« a dokud řešíme veledůležité otázky typu »Byl lepší Panenka, nebo Berger?« je vše v pořádku. Relativně…

Většinou však přijde na řadu nějaký jeho antikomunistický výlev. Před nějakým časem naši ostřejší výměnu názorů ukončil přinesený plný talíř. Nevím, jestli záměrně, či pouze z automatismu, sáhl po krabičce cigaret a zapálil si. Zeptal jsem se: »Nevadí ti, že ti u toho kouření jím?« Bohužel zareagoval něčím ve stylu, že mu »vadí komouš u jeho stolu«, což ovšem v dané situaci nadzvedlo i do té doby nezúčastněné spolustolovníky. Rázně mu naznačili, že už přehání, a on típl.

Naposledy mě přivítal dotazem, jak se mi líbí »co vyváděj komouši na Ukrajině«. Poukázal jsem na to, že na Ukrajině je komunistická strana v podstatě zakázána, načež jsem se dozvěděl, že myslel »ty ruský komouše v čele s Putinem«. Pokusil jsem se vysvětlit, že Putin reprezentuje hnutí Jednotné Rusko a že v čele ruských komunistů je Gennadij Zjuganov. Nevěřil a jal se tyto informace ověřovat ve své chytré dotykové mašince.

Po chvilce komunikace se svým mobilem s údivem uznal, že mám sice pravdu, ale že od dob Jelcina v Rusku není opravdový prezident, že je to stejné jako za Brežněva nebo Gorbačova a že »čeští komouši jsou úplně stejní a dokazuje to tohle video«. Pustil nám střihový majstrštyk, který má na YouTube název ČERNOBYL – jak režim v roce 1986 informoval o havárii den po dni. Nejprve jsem se tuto předem prohranou diskuzi pokusil lstivě ukončit hned na začátku konstatováním, že mi tenkrát bylo čtrnáct let. Neuspěl jsem.

Jelikož tento padesátiminutový počin znám, potřeboval jsem odsledovat asi tak deset minut, což nebyl nakonec takový problém. Potom jsem jakoby náhodou položil otázku: »Počkej, kdo to tam právě mluví?« Zrovna proběhla informace, že v Hamburku probíhá osmý sjezd německých komunistů a s projevem vystoupil vedoucí sovětské delegace, který zdůraznil, že »v Evropě už nikdy nesmí propuknout válka a povinností všech Evropanů je zabránit tomu.« Reportér ho představil jako soudruha Jelcina…

Přísedící se začali pochechtávat a onen známý už ani nedopil pivo a pospíchal domů…

Zbyšek Kupský

1 KOMENTÁŘ

  1. Československá vláda reagovala na Černobyl adekvátně. Nemohla samozřejmě vědět, co se tam děje, Gorbačov zpočátku situaci tajil, asi v rámci té jeho „glasnosti“.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here