Home Domácí České děti se hodně pohybují, u obrazovek pak ale tráví příliš času

České děti se hodně pohybují, u obrazovek pak ale tráví příliš času

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Děti v Česku mají v mezinárodním srovnání dostatek možností pro pohybové aktivity, příliš času však tráví u obrazovek. Vyplývá to z průzkumu z 57 zemí ze šesti kontinentů, které zveřejnila ve zprávě mezinárodní nezisková organizace Active Healthy Kids Global Alliance.

V kategorii pohybové aktivity patří Česko mezi desítku nejlepších zemí, u sedavého chování se naopak řadí mezi nejhorší sledované státy, informovali zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (FTK UP), kteří zpracovali údaje o českých dětech. Čeští vědci pracovali s daty z let 2018 a 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19 a s ní spojenými restrikcemi.

»Obecně lze konstatovat, že české děti mají vhodné zázemí pro pohybové vyžití, ať už je to v rodině, ve škole, nebo v prostředí, ve kterém žijí. Díky organizované pohybové aktivitě a sportu a aktivní docházce do školy Česká republika v mezinárodním srovnání dopadla poměrně dobře. Ovšem je nutné zdůraznit, že i přesto téměř polovina dětí u nás neplní doporučení týkající se pohybové aktivity,« upozornil národní koordinátor výzkumu v ČR Aleš Gába z FTK UP.

Průzkum naopak prokázal, že děti v ČR tráví příliš času před obrazovkami. »U tohoto indikátoru patříme mezi nejhorší sledované státy. Celkově tráví před obrazovkou více času, než je doporučováno, přes 70 procent dětí a dospívajících. Nejhůře jsou na tom chlapci, kdy čtyři z pěti tráví před obrazovkou více než dvě hodiny za den,« dodal Gába. Ve srovnání s předchozí zprávou, v níž byla hodnocena data z let 2013 až 2017, podle něj klesl počet pohybově aktivních dětí a dá se očekávat, že pandemie tento pokles ještě zvýraznila.

Klíčová zjištění týkající se českých dětí přibližuje již dříve vydaná národní zpráva, která je k dispozici na activehealthykids.cz. Autoři v ní uvádějí i doporučení pro děti, jejich rodiče a učitele a také priority pro podporu pohybové aktivity na úrovni státu, regionů či obcí. Podle autorů českého průzkumu lze za velký nedostatek považovat absenci tématu podpory pohybové aktivity ve strategických dokumentech.

Potřebnosti změny v přístupu k podpoře pohybové aktivity dětí zmínil při zveřejnění mezinárodního srovnání i prezident Active Healthy Kids Global Alliance Mark Tremblay. »Bez výrazného úsilí o přenastavení moderního a pandemií ovlivněného životního stylu našich dětí a dospívajících riskujeme poškození jejich budoucího zdraví a životní pohody. Doufáme, že tato zpráva bude výzvou k akci pro společnosti po celém světě,« cituje zpráva prezidenta organizace.

Zpráva je dosud největším mezinárodním srovnáním pohybové aktivity dětí a dospívajících. Podílelo se na ní téměř 700 vědců, kteří hodnotili jednotlivé země na základě deseti indikátorů postihujících hlavní faktory, jež ovlivňují pohybovou aktivitu a životní styl dětí. Výzkumníci se zabývali mimo jiné aktivním transportem, sedavým chováním nebo spánkem, také rodinným a školním zázemím pro pohybovou aktivitu a veřejnou politikou.

Ve většině ze zúčastněných zemí byla hodnocena data z doby před vypuknutím pandemie covidu-19, u některých států jsou ale zohledněna i zjištění během pandemie koronaviru.

(cik, čtk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here