Home Zahraničí Europarlament není »sexy«. Řešením by prý byly delší projevy a konflikt v přímém...

Europarlament není »sexy«. Řešením by prý byly delší projevy a konflikt v přímém přenosu

FOTO - pixabay

Evropský parlament ví, že má pověst nudného orgánu. Nyní se snaží věci oživit. Poslanci se neobtěžují chodit na rozpravy během měsíčních plenárních zasedání ve Štrasburku, novináři se tomuto místu téměř nevěnují a parlamentní procedury jsou v nepořádku – to tvrdí úředníci Parlamentu, kteří tuto chmurnou diagnózu uvedli v »podkladové zprávě« pro vedoucí představitele Evropského parlamentu na začátku tohoto roku.

Dokument, který exkluzivně získal server POLITICO, vypracovala neveřejná pracovní skupina, která zvažuje, jak do evropských voleb v červnu 2024 přepracovat parlamentní aparát.

»Rozpravy jsou málo živé, protože poslanci často přicházejí na plenární zasedání pouze kvůli svému vystoupení, přečtou své projevy a hned poté odejdou, aniž by si vyslechli celou debatu,« uvádí se v dokumentu.

Rovněž si stěžují na »nedostatečnou mediální přitažlivost některých bodů programu plenárních zasedání, která vyplývá z nedostatečné živosti debat a témat, která jsou vnímána jako méně bezprostřední a málo relevantní«.

Parlament je tradičně vnímán jako podřízený subjekt vůči Evropské komise, která navrhuje právní předpisy, a Rady EU, tvořené vládami členských států. Instituce se snaží reformovat své postupy, aby v příštím pětiletém volebním období, kdy bude v sále zasedat 720 poslanců, měla silnější postavení.

Druhý dokument datovaný 24. května, s nímž se POLITICO rovněž seznámil, shrnuje debatu, kterou europoslanci ve stejné pracovní skupině vedli koncem března a v níž diskutovali o prvním dokumentu a přišli s některými návrhy řešení.

Pracovní skupina – složená ze 13 předních poslanců Evropského parlamentu – se od ledna sešla 18krát a předsedá jí předsedkyně Parlamentu Roberta Metsoliová. »Reforma plenárních zasedání by měla mimo jiné dále rozvíjet živost debat, jejich význam pro občany a odpovědnost ostatních institucí,« uvádí se v dokumentu z ledna, který popisuje zadání této pracovní skupiny.

Mezi jejími plány na resuscitaci Parlamentu jsou především návrhy jako: »Zlepšit účast na schůzích tím, že se zlepší množství řečnického času pro poslance a snížit množství paralelních schůzí s plenárním zasedáním, aby se podpořila účast«, nebo dokonce pořádání »klíčových debat«, během nichž by poslanci měli přísný zákaz souběžně jednat jinde v budově.

Vlivný orgán, který tvoří Metsolová a jejích 14 místopředsedů a který se stará o vnitřní správu Parlamentu, zasedá jako hodinky přesně hodinu po začátku každého plenárního zasedání, v pondělí v 18 hodin. Během rozpravy v pracovní skupině poslanci vznesli návrhy, které zahrnovaly: omezení počtu témat, o nichž poslanci během každého plenárního zasedání diskutují, aby bylo pro média snazší je sledovat; ukončení každého dne plenárního zasedání nejpozději ve 22 hodin; a pořádání rozprav za přítomnosti všech komisařů EU.

Měsíční jednací řád je příliš strohý na to, aby mohl reagovat na aktuální události, které by pomohly medializaci, ale zároveň se příliš mnoho změn v jednacím řádu provádí na poslední chvíli, aby mohli poslanci »vyjádřit politická stanoviska« na úvod čtyřdenních plenárních zasedání, uvedli úředníci.

Generální tajemník Parlamentu Alessandro Chiocchetti v září poslancům nastínil plány na reformu složení legislativních výborů, rozpočtové práce, kontroly Evropské komise, vnějších vztahů a plenárního zasedání s tím, že chce, aby byla instituce »silnější«.

Sophie in’t Veldová, nizozemská zákonodárkyně z centristické skupiny Renew, uvedla, že po posledních událostech na Blízkém východě »jsme měli mít mimořádné plenární zasedání okamžitě«. Plenární zasedání se konalo až 17. října, deset dní po útocích Hamásu 7. října.

»Parlament by se neměl tolik soustředit na to, jak zorganizujeme plenární zasedání a program jednání… Myslím, že klíčovou otázkou je, jak Evropský parlament využívá své pravomoci demokratického hlídacího psa,« řekla. »Chceme, aby Parlament vycenil zuby? Mohli bychom to udělat hned teď. Nepotřebujeme k tomu pracovní skupinu.«

V dokumentu ze 17. března se rovněž uvádí, že Parlament nedokáže co nejlépe využít svou roli hlídacího psa Komise prostřednictvím své procedury »Question Time«, která slouží ke grilování komisařů EU. »Mnoho návrhů Komise předkládá přímo tisku namísto na plenárním zasedání,« uvádí se v dokumentu.

»Myslím, že projednávání velmi zásadních pozměňovacích návrhů a následné hlasování přímo po nich by mohlo být zajímavé,« uvedla Anna Cavazziniová, vysoce postavená německá zákonodárkyně za Zelené. »Když to srovnáte s celostátní úrovní, německý Bundestag je hodně v televizi, protože jde většinou o konflikt mezi vládou a opozicí. Takové konflikty u nás nejsou, a dokonce ani vyvozování odpovědnosti Komise … prostě nemáme tuhle opozičně-vládní atmosféru,« řekla Cavazziniová po telefonu serveru POLITICO.

V dokumentech mimochodem není žádná zmínka o osekání měsíčního putovního cirkusu do Štrasburku.

(cik)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here