Home Domácí Před 30 lety zaniklo Československo. Připomeňme si, jak šel čas

Před 30 lety zaniklo Československo. Připomeňme si, jak šel čas

FOTO - ČTK/Jaroslav Hejzlar

Je to již třicet let. Vzpomínáte? Pokud ne, tak si pojďte spolu s námi připomenout klíčové milníky této události. Nabízíme vám výběr hlavních událostí kolem rozdělení Československa – o půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. ledna 1993 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika a vznikly dva nové samostatné státy Česká republika a Slovenská republika.

5. a 6. června – V parlamentních volbách zvítězila v ČR koalice Občanské demokratické strany (ODS) a Křesťanskodemokratické strany, na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS).

8. a 9. června – Druhá série jednání mezi ODS a HZDS v Brně ukázala rozdílnost názorů obou stran na řešení státoprávní otázky. HZDS navrhovalo »ekonomické a obranné společenství«, pro ODS byla tato forma nepřijatelná. Předseda ODS Václav Klaus po jednání prohlásil, že »společný stát je ztracen«.

11. června – Na druhém jednání v Praze HZDS upřesnilo svoji představu budoucího postavení Slovenska jako mezinárodněprávního subjektu a o podobě svazku s ČR by mělo rozhodnout referendum.

19. a 20. června – ODS a HZDS se na čtvrtém setkání v Bratislavě dohodly na vytvoření federální vlády a zásadách programového prohlášení. Přijatá politická dohoda konstatovala mj. rozdílné názory na státoprávní uspořádání. ODS nepovažovala konfederaci, prosazovanou HZDS, za společný stát a dávala přednost ústavnímu rozdělení Československa na dva samostatné státy. Česká strana zde opustila roli »zachránce společného státu« a pragmaticky se zaměřila na klidný rozchod.

24. června – V Bratislavě jmenována slovenská vláda, do jejíhož čela se po 14 měsících vrátil Vladimír Mečiar.

2. července – V Praze jmenována česká vláda v čele s Václavem Klausem. Týž den jmenoval prezident Václav Havel federální kabinet Jana Stráského, v němž měla poprvé paritní zastoupení česká i slovenská strana.

17. července – Poslanci Slovenské národní rady (SNR) přijali Deklaraci o svrchovanosti SR, kterou parlament vyhlásil svrchovanost Slovenské republiky jako základ suverénního státu slovenského národa. Prezident Havel oznámil své rozhodnutí abdikovat.

20. července – Václav Havel odstoupil z funkce prezidenta ČSFR.

22. a 23. července – Na pátém jednání v Bratislavě se ODS a HZDS dohodly, že se pokusí zabezpečit legitimitu procesu zániku federace a budou prosazovat, aby Federální shromáždění (FS) do 30. září přijalo zákon o způsobu zániku federace a o vypořádání majetkových a jiných vztahů.

26. srpna – Na šestém setkání v Brně se ODS a HZDS sjednotily na harmonogramu dalšího postupu: do 30. září 1992 přijetí zákona o způsobu zániku federace, k 1. lednu 1993 vznik dvou samostatných státních útvarů.

1. září – SNR přijala Ústavu Slovenské republiky, která vstoupila v platnost 1. října.

1. října – Pro odpor opozice požadující referendum FS neschválilo zákon o způsobu zániku ČSFR. Přijalo usnesení o ustavení komise pro přípravu ústavního zákona o unii, v níž by se ČR a SR spojily až do vstupu do EU.

– SNR změnila název na Národní rada Slovenské republiky (NR SR).

6. října – Na sedmé schůzce ODS a HZDS v Jihlavě potvrzen 1. leden 1993 jako datum zániku federace a počátek platnosti dílčích dvoustranných dohod mezi ČR a SR.

10. října – V Praze projednaly vlády ČR a SR dokumenty o budoucí spolupráci po rozdělení federace, zejména uzavření dohody o celní unii a měnovém uspořádání.

25. a 26. října – Vlády ČR a SR na Javorině schválily 16 smluv a dohod o budoucí spolupráci, mj. dohodu o vytvoření celní unie. Oba premiéři Klaus a Mečiar je pak podepsali 29. října.

5. listopadu – FS schválilo program opatření proti živelnému a neústavnímu zániku federace a proti případnému vyvolání konfliktů mezi občany v souvislosti s řešením státoprávních otázek.

9. listopadu – V Židlochovicích u Brna vlády ČR a SR přijaly smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci a řadu dalších smluv.

13. listopadu – FS schválilo ústavní zákon o dělení majetku federace a jeho převodu na republiky. V ČR podle něj zůstal majetek za 430,2 miliardy korun a v SR za 202,3 miliardy korun.

19. listopadu – Česká národní rada (ČNR) přijala usnesení o převzetí plné odpovědnosti spolu s vládou ČR za kontinuitu státní moci na území ČR a za zajištění oprávněných zájmů jejích občanů.

25. listopadu – FS přijalo ústavní zákon o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992 (č. 542/1992 Sb.).

3. prosince – NR SR vyslovila souhlas s prohlášením k parlamentům a národům světa o vzniku SR.

15. prosince – ČNR schválila recepční zákon, podle něhož působnost FS zánikem federace přebírá ČNR.

16. prosince – ČNR přijala Ústavu České republiky, která nabyla účinnosti 1. ledna 1993. NR SR schválila smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci mezi ČR a SR.

17. prosince – ČNR vyslovila souhlas s prohlášením k parlamentům a národům světa o vzniku ČR, schválila smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci.

17. prosince – Federální shromáždění přijalo usnesení k ústavnosti procesu zániku ČSFR a vzniku nástupnických států. Po 22 letech ukončilo činnost.

31. prosince – O půlnoci zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika a vznikly dva nové samostatné státy Česká republika a Slovenská republika.

(pk, čtk)

2 KOMENTÁŘE

  1. „rozděl. zadluž a ovládni“!
    Taková běžná taktika „modrokabátníků“.,
    Nikdy se s tím nesmířím! Prý že na dva státy pak dá „unie“ větší dotace….
    Rok jsem kdysi prožil na celém Slovensku-no prostě nádhera bratři…!

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here