Home Domácí Produkce masa opět klesla, nejhůře se jeví budoucnost tuzemské výroby vepřového

Produkce masa opět klesla, nejhůře se jeví budoucnost tuzemské výroby vepřového

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Produkce masa ve třetím čtvrtletí klesla podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně o 4,6 procenta na 110 278 tun. Výroba hovězího se snížila o 6,2 %, vepřového o 4,5 % a drůbežího o čtyři procenta. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat přitom vzrostly meziročně o více než čtvrtinu. Mléka bylo od tuzemských producentů nakoupeno 774 607 tisíc litrů, meziročně o 1,3 % více.

Připomeňme, že produkce masa klesla i ve 2. čtvrtletí, a to o 2,7 % na 113 089 tun. Výroba hovězího se snížila o 6,6 %, vepřového o 2,2 % a drůbežího o 1,9 %.

Hovězí maso

Hovězího masa se ve 3. kvartálu vyprodukovalo 16 152 tun. Pokles výroby masa na jatkách má příčinu především ve zvýšeném vývozu a sníženém dovozu vykrmených býků. Živých zvířat k porážce bylo vyvezeno o 0,5 tis. více a dovezeno o 0,9 tis. méně než ve stejném období minulého roku. Tuzemská výroba masa pak byla ovlivněna i meziročně nižší průměrnou porážkovou hmotností býků i krav.

Dovoz hovězího masa klesl o 15 % na 9309 tun, vývoz se zvýšil o 17 % na 3525 tun. Schodek bilance zahraničního obchodu s hovězím masem se tak ve 3. čtvrtletí přece jen zmírnil.

Ceny výrobců jatečného skotu vzrostly meziročně o 26,6 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 57,32 Kč/kg v živém nebo 104,33 Kč/kg v jatečné hmotnosti, tedy za cenu obdobnou jako v předcházejícím čtvrtletí.

Vepřové maso

Vepřového masa se vyrobilo 50 519 tun. »Výroba vepřového masa klesla po čtyřech letech opět na úroveň svého dosavadního minima. Ani výrazné zvýšení cen zemědělských výrobců za jatečná prasata zatím nezvrátilo klesající trend. Současně rostl dovoz vepřového masa ze zahraničí, především z Německa,« sdělila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Vývoz prasat k porážce ve 3. kvartálu výrazně klesl, a to o 31,8 % na 44,8 tis. kusů. Import se sice zvýšil (na 3510 ks), v objemu byl ale meziročně více než 10krát nižší.

Dovoz vepřového masa stoupl o 2,4 % na 71 122 tun, vývoz vzrostl o 5,8 na 9453 tun. Schodek zahraničního obchodu s vepřovým masem tak zůstává obludně vysoký.

»Ve 3. čtvrtletí klesl na obou stranách pohyb zboží přes hranice pro komoditu mladých prasat. V časové návaznosti na období omezování chovu prasnic (zvýšené porážky a snižující se stavy v posledním roce) a při sníženém dovozu prasat určených k výkrmu se pro budoucí období snižuje potenciál pro hrubou domácí produkci vepřového masa,« uvedl ČSÚ.

Ceny jatečných prasat se meziročně zvedly o 27,3 %. Za prasata prodaná ve 3. čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 35,15 Kč/kg živé nebo 45,69 Kč/kg jatečné hmotnosti, tj. o 2,12 Kč/kg v mase více než ve  2. kvartálu.

Drůbeží maso

Drůbežího masa se vyrobilo 43 578 tun. Vývoz drůbeže k porážce do zahraničí se meziročně zvedl o 5,6 % na 6275 tun jatečné hmotnosti. Dovoz drůbeže byl nulový.

Vývoz drůbežího masa vzrostl sice o více než čtvrtinu (25,4 %) na 6485 tun, dovezlo se ale 25 728 tun (meziročně +1,5 %), i v tomto případě tak zůstává schodek zahraničního obchodu s masem neúměrně vysoký.

Ceny jatečných kuřat stouply meziročně o 28,1 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 29,30 Kč/kg v živém. Oproti předchozímu čtvrtletí to bylo o 3,27 Kč/kg více.

»Zvyšování cen v celé vertikále, od cen zemědělských výrobců až po ceny spotřebitelské, se ve 3. čtvrtletí projevilo i v meziroční změně odhadované spotřeby masa. U hovězího klesla přibližně o 13 %, u drůbežího o čtyři procenta, ale spotřeba vepřového klesla pouze o jedno procento,« doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Mléko

Nákup mlékáren od tuzemských producentů činil z celkového výkupu mléka 663 489 tis. litrů. Údaje o zahraničním obchodu s mlékem tentokrát statistici nezveřejnili.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 30 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 11,55 Kč.

Ivan Cinka

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here