Restart ekonomiky se nekoná, ukazují výsledky průmyslu a stavebnictví

Dnes zveřejněná data Českého statistického úřadu o tuzemské produkci jen potvrzují, že tolik potřebný restart ekonomiky je stále v nedohlednu. Průmyslová výroba v květnu vzrostla meziročně jen o 1,4 procenta (ve stejném měsíci před rokem stoupla o 3,3 %) a ve srovnání s letošním dubnem byla vyšší o 1,6 %. Ubylo ale nových zakázek. Stavební produkce v květnu klesla meziročně o 2,7 % (loni růst o 3,3 %) a meziměsíčně se zvýšila o jedno procento. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem ve výši 11,8 miliardy korun, což byl meziročně o 39,6 mld. Kč lepší výsledek. Opět za ním stojí ale především značný pokles dovozu.

Připomeňme, že měsíc před tím, tedy v dubnu, zaznamenal průmysl meziroční růst jen o 1,2 %, a to při nízké srovnávací základně, stavebnictví si pohoršilo o 6,4 % a obchodní bilance skončila s přebytkem ve výši 8,4 mld. Kč.

Opět pokles ve většině průmyslových odvětví

»K mírnému růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, kde produkce vzrostla i meziměsíčně. Růst zaznamenala jak výroba automobilů, tak jejich dílů. Plánované odstávky a nižší produkce uhelných elektráren ovlivnily pokles ve výrobě elektřiny, plynu a tepla,« uvedl Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Podobně jako v minulých měsících podle statistiků meziročně klesla produkce ve většině průmyslových odvětví. O pětinu byla oproti květnu předchozího roku nižší produkce v těžbě a dobývání, a to zejména kvůli nižší těžbě hnědého uhlí. Dvouciferný meziroční pokles produkce byl zaznamenán rovněž ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, v chemickém průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů a slévárenství. Naproti tomu výrazný nárůst zaznamenalo v květnu odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení, a to díky finalizaci dlouhodobých zakázek.

Nejvyšší propad zakázek od léta 2020

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v květnu ve sledovaných odvětvích klesla meziročně o 4,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 4,7 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,9 %. »Hodnota nových průmyslových zakázek meziměsíčně stagnovala. Meziroční čtyřprocentní pokles je však nejvyšší od léta 2020. Nejvýznamněji jej ovlivnil dvouciferný pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a v chemickém průmyslu,« řekla Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Dál klesá i zaměstnanost v průmyslu, průměrný evidenční počet zaměstnanců se zde v květnu snížil meziročně o 1,7 %.

Meziročně si pohoršilo inženýrské i pozemní stavitelství

Produkce v pozemním stavitelství se v květnu snížila meziročně o 1,5 %, inženýrské stavitelství zaznamenalo pokles o 5,8 %.

Stavební úřady vydaly v květnu 7088 stavebních povolení, meziročně o 11,4 % méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 57,8 mld. Kč a vzrostla meziročně o 16,1 %.

»V květnu bylo zahájeno 3451 bytů, což je meziročně o třetinu méně. Tento pokles je do značné míry ovlivněn vysokou srovnávací základnou,« poznamenal Matějka. Počet dokončených bytů vzrostl podle statistiků meziročně o 3,1 % na 2966 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v květnu snížil meziročně o 0,7 %.

Výrazně klesl dovoz a snížil se i vývoz

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v květnu podle předběžných údajů ČSÚ přebytkem ve výši 11,4 mld. Kč, což byl meziročně o 39,6 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo příznivě ovlivnil zejména meziročně o 18,4 mld. Kč menší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem, a to díky poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství. Deficit v obchodu se základními kovy se zmenšil o 6,5 mld. Kč a přebytek v obchodu s motorovými vozidly stoupl o 6,1 mld. Kč.

Nepříznivý vliv měl naopak zejména pokles aktiva v obchodu s elektřinou o 2,7 mld. Kč. Dále se o 1,8 mld. Kč prohloubil deficit obchodu s elektrickými zařízeními a kladná bilance obchodu s produkty lesnictví a těžby dřeva klesla o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské sedmadvacítky se v květnu v souladu s dlouhodobým trendem zlepšila meziročně o 7,7 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se pak zmenšil o 31,4 mld. Kč.

Vývoz se v květnu snížil meziročně o 3,3 % na 379,3 mld. Kč a dovoz klesl o 12,5 % na 367,5 mld. Kč.

»Po více než dvou letech klesl meziročně ve stejném měsíci vývoz i dovoz, přesto kvůli vyššímu tempu poklesu u dovozu zůstala obchodní bilance i nadále kladná. U vývozu se na poklesu podílely především základní kovy, chemické látky a chemické přípravky, u dovozu pak zejména ropa a zemní plyn,« konstatovala Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Dodejme, že v lednu až květnu letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 64,1 mld. Kč ve srovnání s deficitem 68 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Vývoz stoupl od počátku roku o 5,7 %, zatímco dovoz klesl o 1,7 %.

Ivan Cinka

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy