Šest bodů. ČSSD vydala memorandum, v němž se zastává českých zemědělců

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie dnes podpořila demonstraci zemědělců na pražském Malostranském náměstí a s tím související akce (psali jsme zde) a zároveň vydala memorandum, které shrnuje klíčové požadavky strany v zemědělském sektoru České republiky. Obsahuje šest klíčových bodů a na jeho závěr se uvádí, že pokud vláda nedokáže zaručit splnění výše uvedených podmínek, bude požadována její demise.

»Potravinová bezpečnost a ochrana českého zemědělství je jasně levicovým tématem, které máme ve svém programu,« uvedl nově zvolený předseda ČSSD Jiří Paroubek ke své účasti na dnešní demonstraci. »Podpoříme každou demonstraci, která brání naše občany, české zemědělství i průmysl. Odmítáme naprosto zmatené kroky současné vlády, které poslouchá jen příkazy nadnárodních monopolů,« dodal Paroubek. »Dnes jsem byl na Malostranském náměstí a ve čtvrtek budu podporovat společně s místopředsedkyní Janou Volfovou a především krajskými zastupiteli za ČSSD Moravskoslezského kraje demonstrující zaměstnance hutě Liberty a ještě předtím zajedeme podpořit i demonstraci zemědělců V4 na hraniční přechod u Jablůnkova. Lidé musí poznat, že jako tradiční sociální demokracie stojíme za jejich zájmy a jsme připraveni hledat řešení, jak vyvést zemi z krize,« doplnil místopředseda strany Petr Gawlas.

Řešení se dají najít i v aktuálním memorandu, které signoval předseda Paroubek a odborně zpracoval i zaštítil expert strany na zemědělskou a potravinářskou politiku Karel Nedbálek. Prvním bodem je zastavení snižování emisí dusíku a daňového zatížení za údajnou produkci CO₂. »Vláda se zaváže, že nebude prosazovat politiku snižování emisí dusíku, a to včetně zavádění poplatků za CO₂, bez ohledu na jejich pojmenování (daně, emisní povolenky atd.). Cílem by mělo být zastavit masivní úbytek hospodářských zvířat a zabránit zániku farem a zemědělských podniků. Zároveň nebudou uplatňovány žádné restrikce v podobě nařízení, která jsou součástí protokolu Green Deal, a to s ohledem na splnění požadavků samotného Green Dealu na udržitelné zemědělství,« píše se v memorandu.

Jeho druhým bodem je zavedení opatření na ochranu vnitřního trhu České republiky. Vláda se má zavázat k zavedení opatření, která povedou k zvýšení úrovně soběstačnosti a bezpečnosti vnitřního trhu ČR v oblasti potravin. »Cílem je zajistit, aby všichni lidé měli vždy fyzický a ekonomický přístup k bezpečným a výživným potravinám v množství dostatečném k uspokojení potřeb pro jejich aktivní a zdravý život. Vláda bude aktivně prosazovat politiku, která povede k dosažení tohoto cíle,« stojí v aktuálním dokumentu ČSSD.

Třetí bod se týká cenotvorby zemědělských produktů a regulace maloobchodních marží. »Vláda se zaváže k zavedení regulace maloobchodních marží u zemědělských produktů. Cílem je zajistit spravedlivou cenu pro zemědělce i spotřebitele. Jedním z možných nástrojů je využití zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a jeho doplnění o maximální marže maloobchodního prodeje. Inspirací může být francouzský model, kde je maximální marže pro maloobchodní prodej potravin stanovena na 10 %,« požaduje ČSSD.

Čtrvtým bodem je zavedení vývozní licence pro elektrickou energii. »Vláda se zaváže zavést vývozní licence pro elektrickou energii. Tímto krokem bude následovat příklad Spojených států, které regulují svůj vnitřní trh s plynem obdobným způsobem. Malý převis nabídky bude tlačit ceny dolů a nízké ceny energií jsou klíčové pro prosperitu hospodářského a zemědělského sektoru,« píše se dále v memorandu, které zapáté požaduje zjednodušení administrativy: »Česká republika podala žádost o přistoupení k Evropské unii 23. ledna 1996 v Římě. Smlouva o přistoupení byla schválena v roce 2003 a členy EU jsme od 1. května 2004. Od té doby se v EU mnohé změnilo, jak dokládají protesty napříč celou unií. Vláda České republiky se zaváže, že vyzve k otevření revize podmínek a veškerých podpor v rámci EU, které pobírá zemědělství, potravinářská výroba a životní prostředí, a to na principu rovnosti. Staré podmínky jsou překonané a neúčinné, proto je důležité je revidovat, narovnat, zjednodušit a přizpůsobit nové době. Takový postup je legitimní.«

Šestý bod se týká lepšího přístupu k půdě. »Pouze zemědělec zná svou půdu nejlépe, a proto by měl mít hlavní slovo při rozhodování o tom, zda ji uvede do klidu, či nikoli. Vláda se zaváže zpracovat zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, jehož cílem bude navrátit půdě status národního bohatství,« dodává ČSSD.

(pk)

FOTO – iportaL24.cz/Petr Kojzar a archiv ČSSD

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy