Home Názory Co bude utvářet svět ve 21. století…

Co bude utvářet svět ve 21. století…

To, co Putin řekl na Valdajském fóru 2022, je bezprecedentní prohlášení, které jsem integroval do připravované knihy: Sympozium.

Nejedná se o běžný návrh rovných a vzájemně výhodných obchodních systémů, jak se navenek zdá. Je to slogan: nastal čas zničit Federální rezervní systém USA jako centrum světové měny a mezinárodního vypořádání. Rusko bude v tomto směru využívat všech svých vojensko-politických a ekonomických možností.

Putin neřekl: Rusko to považuje za nezbytné. Nebo Rusko to považuje za účelné. Ale přísně a přesně to sdělil formulací, že to Rusko považuje za nevyhnutelné. Pro bojovníka to znamená: byli jste vyzváni a my z této cesty neuhneme.

Od chvíle ukončení projevu na zasedání Valdaje prezident Putin skutečně pálí všechny mosty. Západ mu odpustí pasáže o LGBT, aroganci a pýše Západu, ale nikdy mu neodpustí, že naznačil nevyhnutelnost zničení Fedu a všech jeho mezinárodních institucí, jako je MMF a SB, stejně jako role dolaru ve světě. Jedná se tak o postavení Fedu od roku 1913 a brettonwoodského (a jamajského) systému od roku 1944 a 1976 a jeho existenci.

Putin nevyhlásil Západu jen šach, ale snaží se otočit stůl s figurkami na šachovnici. Indikuje to oznámení, že Rusko se připojuje k přeformátování světa, v němž je Evropa pouze periferií Eurasie a Rusko jejím centrem. To nejdůležitější se jako obvykle skrývá mezi řádky a v útržcích frází. Nespočetně mnohokrát upozorňuji (i v připravované knize Sympozium) na deficit a na potřebu výuky analýzy rétoriky a jazyka skutečných i neskutečných přátel i nepřátel.

Doufat na Hradě, ve Strakovce nebo v Černínském paláci, že po takových slovech budou následovat jednání a kompromisy v jakýchkoli otázkách, je naivní. Chci věřit, že vláda ČR nehraje s národem poker a ví, co mám na mysli.

Proto lze tvrdit, že po Putinově Valdajském projevu v tomto roce 2022 Západ již na žádnou pauzu na Ukrajině nepřistoupí. A pokud ano, tak jen proto, aby posílil své síly pro závěrečnou a rozhodující bitvu s Ruskem. Neměli bychom se proto divit, kdyby se v USA stále zřetelněji začaly ozývat hlasy těch, kteří požadují přímou válku s Ruskem všude: na Ukrajině, ve Střední Asii, v Evropě, na Kavkaze. Uvidíme, co přinesou volby v USA 8. listopadu.

Nejde o to, že v pauze by Rusko získalo schopnosti, které před Putinovým projevem neexistovaly. Jde o to, že Putin udělal tečku na »i«. Ruská cesta k porážce Západu není vojenská, ale systémově finanční. Chci věřit, že alespoň někdo v české vládě a ČNB si je toho vědom, nebo si to po přečtení příspěvku uvědomí.

Takové rozhodnutí je nejenom pro obyčejné a bezmocné občany téměř nepředstavitelné a odvážné i proto, že vyhlášení boje Fedu regionální a místní války transformuje do druhé fronty, která doplňuje mobilizaci, politickou, hospodářsko-technickou a finanční.

Oznámit své rozhodnutí mohl prezident Putin až po ukončení 20. sjezdu KS Číny. Na sjezdu došlo k naprosté a nekompromisní porážce proamerické páté a šesté kolony v ČLR. Tato porážka představuje současně asymetrickou odpověď Si Ťin-pchinga na návštěvu Nancy Pelosiové na Tchaj-wan. Jedná se o velice nepříjemnou odpověď pro USA a přísné varování pro českého a ostatní samo-prohlašující se Tchajwance, sinofoby a rusofoby.

Si Ťin-pching dokázal všemi mastmi mazaným analytikům, vědcům a sinologům, co je to rovnováha sil, jak se zabezpečuje, co znamená kvalita času a jak se s ním hraje a co je vize. Si Ťin-pching na sjezdu působil smířlivěji tím, že vyjádřil naději na kompromis s USA.

Vladimir Putin si vybral jinou formu a jinou příležitost. Je ve zcela jiné situaci, než je prezident Si. Musí vést nevyhlášenou válku na mnoha frontách. Ohlášené nekonečné vojenské vyzbrojování Ukrajiny Západem se v představitelné budoucnosti představí široké veřejnosti jako příčina hospodářského pádu Západu, jako kulisa k odvedení pozornosti a jako zlý sen. Po Ukrajině, jako části dlouhého příběhu, vstoupí Tchaj-wan a po něm budování nové mezinárodní finanční platformy v moři slz a krve nevěřících v rozum, objektivní zákony přírody a skutečnost, že pouze člověk, který pozná sám sebe, pozná Boha a svět. Sokrates věděl, že na rozdíl od světa je duše věčná, protože v sobě nese božské semeno, a že člověk poznává sám sebe pouze skrze pochopení božského v sobě. Tím, že pochopí sám sebe, může také pochopit Boha.

Putinova slova proto nelze hodnotit jako opakování tezí z Projevu k Federálnímu shromáždění, ale jako rozhodnutí pro dosáhnutí vedoucí pozice Ruska v nově vznikajícím světovém řádu. Jeho základ tvoří antikoloniální hnutí mnoha zemí jižní, východní a Latinské Ameriky a podobně smýšlející konzervativci a vědoucí část levice na Západě. Tato rostoucí koalice představuje většinu světové populace a bude utvářet svět v 21. století. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

2 KOMENTÁŘE

  1. Pokud si zjistíme, že tento pán narozený v Německu obdržel v Rusku čestný titul profesora Uralské státní agrární university, pak je jasné, odkud vítr vane. Je to jen další nedůvěryhodná osoba, zahleděná a sponzorovaná odkudsi z východních stepí. Tvrzení, že Rusko Západ ufinancuje, mohlo vzniknout pouze v hlavě postižené totálním mentálním kolapsem. Rusko, jehož HDP závislé na plundrování surovin nedosahuje ani HDP Itálie, je vzhledem k počtu obyvatelstva zaostalou zemí, která dokáže akorát tak vyhrožovat svými jadernými zbraněmi, přičemž v přímém boji si nedokáže poradit ani s oslabenou Ukrajinou. Trochu málo i na rádoby mocnost regionálního dosahu.

  2. Tento pán je velmi vzdělaný a rád si čtu jeho myšlenky.Rusko mělo v době SSSR obrovské možnosti ,které nevyužilo ,tak to zkouší cestou kapitalismu.

Comments are closed.