Home Názory Hledá se viník

Hledá se viník

Ne, nehledá, proč také? Cokoli se v posledních letech stane, má přece předem daného viníka, tedy, pokud jde o mezinárodní události. Pokud jde o Česko, je tomu přesně tak. Některé jiné evropské země si však ještě dovolují přepych vlastních názorů. A mimoevropský svět? Pokud není angloamerikánským satelitem, především se stará o vyřešení svých bolestí.

Tady však, v našich případech, ano, mám na mysli dva konkrétní, jsou »podklady« pro skutečně »horkou«, ať již hospodářskou nebo vojenskou válku. Naštěstí se jí lekl i válkychtivý starý prezident Biden a hned doslova skočil »do diskuse«.

Co se však stalo? Jedna z raket vystřelená v té naprosto zbytečné válce na východě od nás zasáhla polské území a zabila dva polské občany. Ministr zahraničí Polska reagoval okamžitě – za tím je… atd., atd. Opakoval bych se. Stejné vyjádření přišlo i od jedné »moudré ženy« u nás doma a ČT (po ní další hlavní televizní kanály) spustily na chvilku palbu stejným směrem. To by ovšem znamenalo »aktivizaci článku č… Washingtonské smlouvy o napadení jedné ze zemí NATO a přijetí rozhodnutí o odvetě. Válka se najednou dostala už nejen do hlav plánovačů »armádních her«.

Právě tehdy starý Biden, či spíše jeho rádci, pochopili, že sice záminka je to vhodná, ale za takovou cenu obětovat miliony lidí, což by při odvetě odvet mohlo přijít, by přece jen byl risk. Už proto, že by třeba nemuseli američtí nohsledi vyhrát a tedy ani Spojené státy. Raději tedy odtroubili dalším akcím a našli nové zdůvodnění. To »bratrská« ukrajinská armáda se pokusila sestřelit jednu ruskou raketu a jaksi nezamířila přesně. Budiž jí to odpuštěno, přesto však je vytvořena komise NATO, která všechno prozkoumá.

Týdny se pak potáhne zkoumání, aby se časem pro jiné nové úkoly či podezření na jeho výsledky zapomnělo. Zůstane u toho, že nebýt mocné země na východě a její války, nedopadla by raketa spřátelených Ukrajinců na jeden ze států Aliance. Nic se dál nebude zkoumat. Ani to, že ona raketa třeba pochází ze skladů Armády ČR či úplně někoho jiného, kdo zásobuje ostré hochy ze západu Ukrajiny zbraněmi, jimž oni ani nerozumějí a nebyli na zacházení s nimi náležitě vycvičeni.

Psát se ovšem o všem bude a obviňovat taktéž. Viník na konci šetření musí být z východu, ať již to byla »jeho raketa« či nikoli. V tom smyslu propaganda »pojede« na plné obrátky. Tedy zvláště ta českotelevizní.

Poněkud jiné to je s druhou podobnou kauzou, kde také na počátku byla údajně nalezena stopa ne přátelské země. Jde o Nord Stream I a II. A jeho totální poškození. Kým? Napřed se mluvilo o zemi z východu, která by tím získala výmluvu, že nemůže plyn dodávat. Jen není jasné, proč by totiž právě ona likvidovala svůj vlastní majetek či majetek, jímž proudí její zatím nezaplacený plyn. Proto se začalo mlžit. To už bylo jasné, že šlo o to zabránit, aby se levný východní plyn dostal do západní Evropy, a musel se nahradit dražším posílaným z ještě větší dálky. Tedy tím, který je ve skladech daleko za »velkou vodou« anebo je připraven za »slušný peníz« na exploataci. V tichosti se pak naplnily tankery a hurá v protisměru Kolumba s naloženými zásobníky zaplacenými tentokrát podstatně rozdílnými cenami. A hledání viníka? Proč by se hledal? Ví se o něm, ale nikdo se neodváží ho pojmenovat. Na papíře zůstává jen ona »východní stopa« ve stylu, že za vše, počínaje Skripalem a Vrběticemi »mohou tamti«.

Profit z jedné »výbušné transakce« tak nebudou mít ti, kterým nezbývá po zmíněné »havárii« nic jiného, než odebírat zkapalněný plyn z tankerů, ale ti, co ony tankery poslali »plné zkapalněného zboží« do světa. O tom se však už v České televizi mluvit nebude. Ani o tom, že nám ony zásobníky tam kdesi na březích Atlantiku vůbec nepatří a že si budeme draze platit nájemné. Třeba částí toho, co je v nich uskladněno pro nás na zimu. A my doma? Budeme se dozvídat, jak schopnou máme vládu, že nás dokázala zbavit východní závislosti a zajistit nám »topivo« pro zimu, a to nejen pro domácnosti, ale i pro fabriky. A když se někdo bude ptát, kdo je vinen, pak aniž mrkneme, podle ustáleného zvyku řekneme: Ti z…

A Česká televize? Ta už dávno viníka nehledá a ani nebude.

Jaroslav Kojzar

4 KOMENTÁŘE

  1. Podle posledních zpráv v době vzletu rakety z PVO nebyla dle sledování z radaru AVAC žádná ruská raketa v blíkosti dotčené PVO. Z jakého jiného důvodu tedy doletěla raketa do Polska..? A teď babo raď…..?

  2. Ukrajinci mají samozřejmě celou řadu práv, např. postavit se proti režimu, který si nezvolili. Třeba i za pomoci bratrského sousedního národa.

    Naopak banderovští pučisté mají jedno jediné právo – na řádný soud.

  3. Přeložím, co nám vzácný pacifista Jaroušek Kojzarů, který celý svůj žurnalistický život věnoval věci míru a socialismu, vzkazuje.
    Ukrajinci neměli žádné morální právo sestřelovat raketu Ch-101, která mířila do západoukrajinského regionu. Měli v klidu a trpělivě čekat na zničení vlastní energetické infrastruktury nutné pro vytápění bytů civilního obyvatelstva, dodávek elektrické energie do škol, nemocnic a ústavů sociální péče. Kdyby tato a další rakety nebyly sestřeleny, celá ukrajinská infrastruktura už mohla být dávno zničena a dávno se mohl dojednat spravedlivý mír na Ukrajině. Všichni přeci víme, že je to i nejvroucnější přání Vladimíra Vladimíroviče.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here