Home Zahraničí Čína si za své úspěchy zaslouží každou gratulaci a podporu

Čína si za své úspěchy zaslouží každou gratulaci a podporu

FOTO - CRI

»Vnímám Čínu jako přátelskou zemi a čínský lid jako přátelské lidi. A jsem vždy spokojená, když Bosna a Hercegovina a Čína dokážou realizovat určité projekty,« řekla v rozhovoru pro čínskou mediální skupinu (KMG) předsedkyně předsednictví Bosny a Hercegoviny Željka Cvijanovićová.

Připomněla, že zimní olympijské hry, které se konaly jak v Sarajevu, tak v Pekingu, jsou spojnicí mezi dvěma zeměmi a dvěma národy, a řekl, že kromě olympijských her existuje mnoho dalších věcí, které obě země spojují. »Myslím si, že právě to je naší touhou spolupracovat, rozvíjet naše dobré vztahy, lépe si rozumět politicky, ale i ekonomicky využít každé možné příležitosti k realizaci určitého projektu nebo ke zlepšení ekonomické situace v našich zemích,« řekla.

Cvijanovićová uvedla, že je hrdá na několik významných projektů, které byly realizovány prostřednictvím spolupráce mezi Čínou a Bosnou a Hercegovinou, jako je tepelná elektrárna Stanari a nemocnice v Doboji.

»Všichni bychom měli být spokojeni. Již jsem řekla, že je to na jedné straně výraz ekonomické síly a odhodlání Číny, které určitě podporujeme, na druhé straně naši otevřenost vůči Číně a čínským investicím a konečně vůči našemu společnému partnerství a přátelství a všemu, co by mělo přinést přínos pro naše občany,« řekla Cvijanovićová.

Dodala, že velmi dobře zná důležitost realizace projektů a věří, že vztahy a spolupráce mezi oběma zeměmi se prostřednictvím společné realizace projektů posilují: »Vím, jak je důležité, když se projekty realizují, vím, jak důležité je, když máte upřímné přátele a partnery a jak je důležité, když realizujete jeden projekt, a pak to nějak následně táhne, že jdete do jiných projektů a že tu spolupráci posílíte.«

Cvijanovićová vyjádřila očekávání, že spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Čínou v oblasti obchodu bude v budoucnu dále posílena. »Máme náladu vidět všechny čínské produkty a obecně, když se podíváme na čísla, když se podíváme na procenta, můžeme být spokojeni, že naše obchodní výměna roste, ale jsem si jistý, že je toho ještě hodně, velký prostor pro zlepšení našich vztahů v této oblasti,« uvedla.

»Jsme spokojeni s úspěchy, které Čína předvádí na ekonomické frontě. Čína je velká ekonomika ve srovnání s tím, co představují naše malé ekonomiky zde v regionu, řekl předseda s tím, že Bosna a Hercegovina se může od Číny hodně naučit,« uvedla Cvijanovićová

»Gratulovala jsem samozřejmě ke každému velkému úspěchu, kterého velká Čína dosáhne, myslím, že si zaslouží podporu z naší strany, stejně jako gratulace. A v každém vašem úspěchu vidím další příležitost ke zlepšení našich bilaterálních vztahů,« řekla.

»Měli bychom pozorovat, co Čína dělá, měli bychom se poučit z určitých intervencí a tahů a měli bychom se také snažit kopírovat vše, co nám může poskytnout určité zlepšení a ekonomický pokrok v rámci Republiky srbské a Federace Bosny a Hercegoviny,« upozornila Cvijanovićová.

Domnívá se, že časté vzájemné návštěvy, ať už nejvyšších představitelů v zemi, nebo podnikatelů prostřednictvím všech možných komunikačních kanálů, mohou být dobrým vzorem pro lepší spolupráci do budoucna.

Ocenila velké úsilí čínských velvyslanců o podporu bilaterálních vztahů.

»Mohu s plnou jistotou říci, že jste měli aktivní velvyslance, kteří k tomu také přispěli, a že Čína je zde lépe umístěna, lépe jí rozumíme, ale také že představuje něco, co nám dává další podnět k nějaké budoucí spolupráci,« zdůraznila.

Cvijanovićová vysoce hodnotila roli Číny při podpoře globální stability, globálního rozvoje a globální spolupráce.

»Opravdu zažívám Čínu v mnoha oblastech. Jednou z nich je, že se pomocí určitých svých programů snažíte postavit sami sebe a propojit se s jinými částmi světa, zcela oprávněně, ale také vidím tyto další věci, tyto iniciativy, které by dnes měly posílit něco, čemu se říká globální stabilita, protože každý to hledá,« uvedla.

Poukázala na to, že v dnešním světě plném nestability jen málokdo předložil iniciativy, které přispívají ke globální bezpečnosti, globálnímu porozumění a globální výměně ve všech aspektech.

»A pak jsem samozřejmě z toho důvodu řekl, že podporuji tyto iniciativy, které přišly od vašeho prezidenta, protože jsou na to zaměřeny.« »Dnes nemáte globální ekonomický pokrok bez globální stability. Bez globálního politického porozumění nemáte ani mír a stabilitu, kterou potřebujete k rozvoji svých ekonomik, natožpak mluvit o integraci do toho, co je dnes globální komunitou…jakákoli dobrá iniciativa, která by měla posílit mír a posílit porozumění a konečně přispívá k této stabilitě,« uzavřela Željka Cvijanovićová.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here