ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Jedna žena v IT na 10 mužů? Propastný rozdíl, který na školách i ve firmách trvá přes 20 let, nyní začíná měnit generace Z. Děti narozené v novém tisíciletí zahodily stereotypní předsudky, že »holky nemají pro studium IT vlohy«, a pomalu posouvají statistiky ve prospěch IT žen.

Na Soukromé střední škole výpočetní techniky (SSŠVT) na pražském Proseku studovalo od jejího vzniku v roce 1994 konstantně kolem pěti až deseti procent dívek. V praxi to znamenalo, že v každé třídě byla jedna až dvě slečny. Letos bylo do prvních ročníků přijato 11 dívek a 89 chlapců. »Převaha chlapců na naší škole byla vždy markantní a naše snahy přilákat ke studiu také dívky se dlouhé roky míjely účinkem. Letos jsme ale viděli, že podíl dívek mezi uchazeči stoupl, a to se okamžitě promítlo do ‚rekordního‘ počtu přijatých studentek. Obecně se v České republice ICT odbornice potýkají s až desetinásobnou převahou mužů. Na vině však nejsou schopnosti žen jako spíš trvající předsudky společnosti, že jsou ICT profese víc vhodné pro chlapce. Je to neopodstatněné, v mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí,« řekl ředitel SSŠVT Martin Vodička.

Rozšířený mýtus o »mužském« povolání posilují další stereotypní představy o ryze mužských dovednostech – analytické myšlení, flexibilita nebo matematické schopnosti. »Práce IT specialistů ale vyžaduje také trpělivost, týmovou spolupráci, komunikativnost a empatii – tedy vlastnosti obvykle připisované ženám. V praxi se velmi oceňuje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají už od mládí přirozeně v sobě,« připomněl ředitel IT školy.

»Na druhou stranu, když už se dívka ke studiu IT rozhodne, je na převahu chlapců – mužů připravená a máloco ji rozhodí i později na podobně obsazeném pracovišti,« míní Vodička. Z jeho zkušeností tíhne většina studentek k programování, které je velmi žádaným oborem a kde vyniká jejich logické myšlení. Stejně tak jsou ale dívky schopné ve správě počítačových sítí nebo v grafice.

Podle údajů Eurostatu zaujímali v roce 2021 odborníci na ICT v ČR 2,2 procenta zaměstnané populace, což je stejné číslo jako průměr EU. Ženy mezi ICT specialisty ale tvoří jen 12 procent a v tom je ČR na úplném chvostu Evropy, daleko za průměrnými 19 procenty. »Ještě do roku 2005 byl podíl žen v ICT profesích v ČR vyšší, ale později se propadl. Důvodem bylo, že ženy v začátcích rozvoje informačních technologií zastávaly více nekvalifikovaných pozic, které s dalším rozmachem technologií zanikly a tím kleslo i procento žen v ICT. Ve skutečnosti je nízké zastoupení žen v ICT oborech dlouhodobý stav a drží se téměř neměnně kolem 10 až 12 procent. Nyní však nastupují studenti, kteří to mohou změnit,« uvedl Vodička směrem ke generaci Z, tedy dětí narozených do on-line světa v rozmezí let 1995 až 2010.

ICT odborníci v ČR mezi lety 2005-2020 (v tisících)

2005201020152020
ICT odborníci celkem78,7121,6155,1219,8
muži66,1108,7140,4199,0
ženy12,6 (16 %)12,9 (10,6 %)14,7 (9,5 %)20,8 (9,5 %)

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

Odpovídají tomu také statistiky počtu studentů ICT oborů na vysokých školách v ČR. Zatímco na počátku tisíciletí převažovali chlapci nad dívkami víc než sedminásobně, loni už připadlo na jednu studentku ICT oboru »jen« 4,5 studenta.

Studentky ICT oborů na vysokých školách v ČR do r. 2005

studenti ICT200520102015202020212022
celkem16 94525 70921 48021 64722 44023 488
z toho ženy2031 (12 %)2960 (11,5 %)3095 (14,4 %)3706 (17,1 %)3884 (17,3 %)4173 (17,8 %)

Zdroj: ČSÚ, ICT studenti a absolventi v ČR

Nedostatek studentek a absolventek ICT se logicky promítá i na pracovní trh. ICT odbornice bývají pro svoje kvality ve firmách velmi žádané. Tzv. soft-skills jsou v pracovních kolektivech stejně důležité jako technologické znalosti, a právě v těch ženy často dominují. »Do ryze mužských týmů v technických firmách mohou ženy vnést jiný pohled na věc a kreativitu. Ve vývoji aplikací uplatňují schopnost vcítit se do pocitu uživatele, zaměstnavateli je ceněná jejich vstřícná komunikace a sociální cítění nebo cit pro detail. Firmy pak mohou ajťačkám na oplátku nabídnout volnější pracovní závazky, než skýtají jiné pozice mimo ICT, které nebrání založení rodiny,« poukázal Vodička.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here