Home Domácí Drahé energie. Přísaha a SOCDEM odmítají drastické zvýšení regulované složky

Drahé energie. Přísaha a SOCDEM odmítají drastické zvýšení regulované složky

Zleva Robert Šlachta a Michal Šmarda

Předsedové hnutí Přísaha a Sociální demokracie Robert Šlachta a Michal Šmarda se dnes společně vyjádřili k cenovým návrhům Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro rok 2024. Jak již Přísaha minulý týden avizovala, zapojila se do veřejného konzultačního procesu k cenovým návrhům ERÚ pro rok 2024 a právě dnes podala konkrétní připomínky za všechny občany a firmy. Podobnou reakci připravovala také Sociální demokracie, jejíž představitelé se proto rozhodli pro společné oznámení kroku.

Robert Šlachta zdůraznil, že Přísaha zásadně odmítá drastické zvýšení regulované složky ceny energií pro občany a firmy, které je obsaženo v Návrhu pro rok 2024, vydaném Energetickým regulačním úřadem 30. října 2023. »Hnutí Přísaha proto zaslalo dnes, 14. listopadu, osm konkrétních připomínek do veřejného konzultačního procesu za všechny občany a firmy, kterých se tento návrh ekonomicky a existenčně dotkne. Oslovili jsme také Sociální demokracii, která sdílí podobné postoje. A jsem rád, že se tak rozhodli učinit a že pan předseda Šmarda je tady dnes se mnou,« uvedl Šlachta.

A vyjmenoval hlavní body připomínek za hnutí Přísaha. »Prvním bodem je, že distribuční společnosti si nesmí diktovat, úřad je musí kontrolovat a regulovat, jinak je zbytečný. Žádáme proto ERÚ, aby transparentně doložil metodiku, jakou došel k takovému zvýšení. Úloha regulátora je, aby kriticky zhodnotil, co mu energetické firmy předkládají. Ne aby promítl 100 procent požadavků těch, které má regulovat,« zdůraznil Šlachta.

Energie nesmí položit český průmysl

Přísaha požaduje přehled, který detailně uvede, jaké náklady byly regulátorem přijaty a jaké zamítnuty, včetně jasného rozdělení těchto nákladů do nominálních a procentuálních hodnot z celkových nároků. »Například v USA funguje transparentní online seznam přijatých a odmítnutých nákladů regulátorem, aby si to každý mohl ověřit. To chceme i v Česku. A taky chceme vědět, jestli vůbec funguje na úřadě Kontrolního odbor, který se zabývá dohledem nad náklady distribučních společností, včetně počtu zaměstnanců a rozsahu jejich pravomocí. Pokud nedokáže ERÚ takovou kontrolu důsledně provádět, nebo se zjistí, že ji vůbec neprovádí, tak by měl být rozpočet úřadu snížený o polovinu. Aspoň bychom ušetřili pár set milionů,« uvedl předseda hnutí.

Dalším důležitým bodem je, že drahé energie nesmí položit český průmysl. »Už nyní je jasné, že energeticky náročné podniky budou muset dostat buď výjimku, nebo kompenzační dotaci, aby takové navýšení vůbec zvládly. Chceme, aby ERÚ začlenil do svého cenového rozhodnutí oddíl, který se věnuje analýze dopadů zvýšení cen energií na průmyslové spotřebitele. Tato analýza by měla zahrnovat hodnocení přímých a nepřímých nákladů spojených s výrobou, dopad na cash flow, a také dlouhodobého vlivu na investiční rozhodování a pracovní místa v České republice,« sdělil Šlachta.

Slovo premiéra Přísaze podle něj nestačí. »Chceme od ERÚ vědět, jaká bude konečná cena energií pro domácnosti. Vzhledem k tomu, že vláda předpokládá, a tak to i prezentoval premiér Fiala, že nižší tržní ceny energií budou částečně kompenzovat vyšší distribuční tarify, je nutné, aby ERÚ garantoval, že to tak i bude. Požadujeme tedy, aby ERÚ začlenil do svého cenového rozhodnutí detailní výpočty a analýzy dopadu tohoto návrhu na konečnou cenu pro domácnosti,« uvedl předseda Přísahy.

Vláda se snaží zbavit odpovědnosti

Podle Šlachty se Fialův kabinet také nemůže jen tak zbavit odpovědnosti za obnovitelné zdroje a přenést vše na odběratele. »Obrovský vliv na zvýšení má vládní rozhodnutí, které přeneslo platbu za obnovitelné zdroje zpět na spotřebitele. Požadujeme proto, aby ERÚ předložil různé modely financování OZE, včetně přímého financování ze státního rozpočtu a využití Modernizačního fondu a výnosu z emisních povolenek pro financování OZE, a zhodnotil jejich dopady na občany a celkovou energetickou politiku,« dodal Šlachta.

Na něj pak navázal předseda Sociální demokracie Šmarda. Připomněl, že dnes je poslední den, kdy je možnost připomínkami reagovat na ohlášené zvýšení ceny regulované složky elektřiny. »Vládní, ani opoziční politici zatím nic neudělali, ale my situaci bereme vážně,« zdůraznil Šmarda.

Bagatelizování není na místě

Šmarda rovněž uvedl, že bagatelizování zvýšení cen premiérem Fialou není na místě. »Zdražení se dotkne všech. Úpravou regulované složky to bude pro rodinu přes 4 tisíce ročně. V případě těch, kterým končí fixace, to může být i zvýšení o třetinu. Pro rodinu s průměrnou spotřebou 3 MWh to je kolem 10 tisíc korun. U průmyslových podniků s vysokou spotřebou energie může být zvýšení regulované složky i o 200 procent. V okolních zemích přistupují vlády k razantní podpoře průmyslu a ve chvíli, kdy naše vláda to neděla, hrozí, že podrazí konkurenceschopnost českého průmyslu. A to ohrožuje i náš další hospodářský růst v době, kdy stále nejsme na předcovidové úrovni,« uvedl předseda Sociální demokracie.

Stejně jako Šlachta poukázal i Šmarda na možnost financování obnovitelných zdrojů z prodeje emisních povolenek. »Vyzýváme vládu a významné parlamentní politiky, aby neprodleně přijali usnesení a kroky k tomu, aby tuto část elektřiny neplatily české rodiny a české firmy,« dodal Šmarda.

Na závěr oba předsedové stran na společné tiskové konferenci uvedli, že očekávají seriózní diskuzi nad problémem, který tvrdě zasahuje naše domácnosti i průmysl.

(pk)

FOTO – archiv Přísaha

4 KOMENTÁŘE

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here