Home Domácí Nejvíc zboží z V4 dovážíme z Polska, většina exportu míří na Slovensko

Nejvíc zboží z V4 dovážíme z Polska, většina exportu míří na Slovensko

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

Státy takzvané Visegrádské čtyřky (V4) jsou přirozeně důležitým obchodním partnerem České republiky. Celková bilance zahraničního obchodu se zbožím byla vždy kladná, a to především díky přebytku salda se Slovenskem. Také s Maďarskem je obchodní výměna dlouhodobě v mírném přebytku. Naproti tomu s Polskem byla do roku 2011 bilance víceméně vyrovnaná a od roku 2012 je v záporu, přičemž deficit se každým rokem zvětšuje.

Uvádí to Vladimír Cába, vedoucí oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu, v říjnovém čísle časopisu Statistika&My. Zároveň shrnuje data za rok 2022, kdy vývoz z Česka do zemí V4 tvořil 20,2 procenta celkového exportu a zboží ze zemí V4 představovalo 16,3 % z celkového dovozu. Obrat se zeměmi V4 tak činil 18,2 % z celkového obratu zahraničního obchodu ČR. Bilance se státy V4 byla loni kladná, saldo dosáhlo 135,6 miliardy korun, a to i přesto, že celková bilance zahraničního obchodu Česka skončila se schodkem 204,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím ČR se zeměmi V4 (v mld. Kč)

GRAF – ČSÚ/Vladimír Cába

Naším největším obchodním partnerem ze států V4 na straně exportu bylo loni podle Cáby Slovensko, jež se v celkovém žebříčku zemí, do nichž vyvážíme, nachází na druhém místě po Německu. Třetí pozici zaujímá Polsko, Maďarsko je deváté. V případě dovozu k nám dominovalo v rámci V4 Polsko, které bylo celkově na třetím místě. Slovensko bylo páté a Maďarsko jedenácté.

Nejvíce do zemí V4 vyvážíme autodíly

Více než polovina vývozů z Česka do zemí V4 loni podle Cáby směřovala na Slovensko (50,4 %). Do Polska putovala více než třetina (34,7 %) a na Maďarsko připadlo 14,9 %. Téměř čtvrtina (23,6 %) celkového českého exportu je tvořena skupinou CPA29 (motorová vozidla kromě motocyklů, přívěsy a návěsy), ale do zemí V4 směřuje jen 14,6 % vývozu CPA29. Přesto tato skupina zaujímá největší podíl na vývozu jak do zemí V4 (17,2 %), tak i mimo ně (25,3 %).

»Zajímavé je, že do zemí V4 se vyváží více díly do automobilů než hotové automobily. Loni tvořila 58,4 % hodnoty celkového vývozu zboží v rámci skupiny CPA29 z Česka hotová auta a 41,6 % části a součásti automobilů. Z vývozu do zemí V4 však tvoří části a součásti 60,3 %,« upozornil Cába.

Další dvě nejvíce zastoupené komoditní skupiny na vývozu do zemí V4 jsou podle něj CPA20 – chemické látky a chemické přípravky vč. subdodavatelských prací a CPA24 – základní kovy vč. subdodavatelských prací.

Ve skupině CPA20 se loni nejvíce vyvážel polypropylen, parfémy a toaletní vody, anilin a jeho soli nebo ethylbenzen. U anilinu a jeho solí a taktéž ethylbenzenu představoval vývoz do zemí V4 celkově 99 % jejich celkového vývozu z Česka.

Vývoz základních kovů do zemí V4 loni tvořily hlavně tyče a pruty válcované za tepla, ploché válcované výrobky ze železa, slitiny hliníku a dráty ze železa. Na území států V4 směřovalo 67,6 % slitin hliníku, naproti tomu 99,9 % hořčíku bylo určeno mimo toto uskupení.

TOP 10 komoditních skupin CP2 vyvážených z ČR do zemí V4 v roce 2022 (v mld. Kč)

GRAF – ČSÚ/Vladimír Cába

Země V4 byly loni hlavními příjemci zboží v komoditní skupině CPA5 – černé a hnědé uhlí a lignit. Putovalo do nich téměř 86 % z celkového vývozu, nejvíce do Polska, a to 45 %. Dále pak 38 %na Slovensko a zbylých 17 % do Maďarska. Největší zastoupení na exportu do zemí V4 má živičné uhlí, směřuje sem 91,8 % z jeho celkového vývozu z Česka.

Z komoditní skupiny CPA11 – nápoje, vč. subdodavatelských – se do zemí V4 vyvezlo nejvíce piva, 53,5 % ho doputovalo na Slovensko, 30 % do Polska a 16,5 % do Maďarska.

Významnou část dovozů tvoří motory

Dovoz do Česka ze zemí V4 byl loni tvořen hlavně zbožím z Polska (54,3 %), následovalo zboží ze Slovenska (29,7 %) a na zboží maďarského původu zbývalo 16 %, konstatuje Cába.

Také na dovozu se nejvíce podílela komoditní skupina CPA29 (motorová vozidla kromě motocyklů, přívěsy a návěsy), i když její význam byl ve srovnání s vývozem menší. Z celkového dovozu ze všech zemí tvořila 12,6 % a na dovozu všech komodit z V4 se podílela 19,1 %. Ze zemí V4 přišlo do Česka 24,7 % hodnoty veškerého dovezeného zboží skupiny CPA29. V dovozech ze zemí mimo V4 se však loni skupina CPA29 umístila na druhém místě za CPA26 (počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení).

TOP 10 komoditních skupin CP2 dovážených do ČR ze zemí V4 v roce 2022 (v mld. Kč)

GRAF – ČSÚ/Vladimír Cába

Nejvíce se podle Cáby v rámci CPA29 dovážely části a součásti motorových vozidel, které tvořily 43,6 % importů této skupiny z V4. Více než polovina z nich přišla z Polska. Druhou nejvíce dováženou komoditou byly pístové vznětové motory s vnitřním spalováním. V případě těchto motorů byly země V4 naprosto dominantním obchodním partnerem, neboť z nich pocházelo 93,3 % jejich veškerých dovozů. Komodity zařazené do CPA29 se dovážely převážně z Polska (51 %), následovalo Slovensko (33 %) a zbývajících 16 % tvořily dovozy z Maďarska.

Zboží z komoditní skupiny CPA24 (základní kovy včetně subdodavatelských prací) představovalo druhou největší část dovozů z V4. Jednalo se zejména o výrobky ze železa a oceli nad 600 mm, ať už válcované, nebo plátované, a také měděné dráty. Z Polska bylo 60 % dovozů CPA24, na Slovensko připadalo 35 %, hodnota dovozu z Maďarska nebyla z hlediska celku významná.

Vybrané nejvíce obchodované komodity se zeměmi V4 v roce 2022 (v mil. Kč)

TABULKA – ČSÚ/Vladimír Cába

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here