Home Domácí Vedení SOCDEM neprosadilo změnu stanov. Šmarda je i tak se sjezdem spokojen

Vedení SOCDEM neprosadilo změnu stanov. Šmarda je i tak se sjezdem spokojen

V Plzni skončil dvoudenní 45. sjezd Sociální demokracie. Vedení strany se dnes nepodařilo prosadit celkovou změnu stranických stanov. Delegáti přijali jen některé dílčí úpravy označované za »záchranný balíček«. Schválili také zásady pro vnitrostranickou diskusi a pro přijímání sponzorských darů.

Změny stanov odmítl už lednový brněnský sjezd a stranický předseda Michal Šmarda dnes upozorňoval na to, že se o nich od té doby uskutečnila podrobná debata. »Jsou demokratizační, vedou k zefektivnění našich procesů a vedou k tomu, abychom mohli být modernější a demokratičtější stranou,« zdůraznil. Potřebnou dvoutřetinovou většinu delegátů ale nepřesvědčil, pro změny hlasovalo 35 ze 125 přítomných.

Navrhované změny podle místopředsedy Karla Machovce měly vést k tomu, aby bylo možné o mnoha věcech rozhodovat na krajské a místní úrovni. »Pokud si budete chtít zvolit formu přímého hlasování všech, je to ve stanovách ošetřeno. Je tam ošetřena možnost přímé volby jak předsedy strany, tak předsedy krajských organizací,« uvedl.

V diskusi ale zaznívaly kritické připomínky. Například Jiří Dienstbier uvedl, že nesouhlasí mimo jiné se zrušením okresních organizací jako článku struktury strany. Zazněla řada výtek i k dalším jednotlivým bodům. Zdeněk Škromach o dokumentu mluvil jako stanovách volební strany, v níž jsou rozhodující nejvyšší orgány a strana nefunguje jako masová s důrazem na členy.

Právě Škromach si zároveň postěžoval na to, že část delegátů sjezd opustila. Označil to za nedůstojné. »Delegáti prchli a neumožnili, aby sjezd řádně skončil,« prohlásil. Stranický místopředseda a moderátor Martin Netolický se Škromachem souhlasil. »Nejhorší je, že ti, co prchli, tak to neslyšeli,« podotkl. Z více než dvou set pozvaných členů jich zbyla zhruba jen polovina a sjezd tak v závěru nebyl usnášeníschopný.

Plzeňský sjezd již v sobotu schválil přejmenování České strany sociálně demokratické na Sociální demokracii s novou zkratkou SOCDEM a zvolil nové či staronové vedení v čele s Michalem Šmardou a hned sedmi místopředsedy – iportaL24.cz informoval zde. Právě s tímto krokem směřujícím k obrodě byl šéf strany po dvou víkendových dnech nejvíce spokojen. »Sociální demokracie zjednodušuje název, tvář i obsah. Chceme být viditelnou a snadno rozeznatelnou alternativou pro ty, kdo chtějí změnu k lepšímu pro všechny,« uvedl předseda Sociální demokracie.

»Lidé očekávají, že strana, která reprezentuje zásadní společenské hodnoty, bude komunikovat srozumitelně. Proto přicházíme s vizuálně čistým, moderním stylem. Sociální demokracie v minulosti používala odlišná loga v době různých volebních kampaní, často jsme je měnili jen po pár měsících. Víme, jak důležitá je pro lidi stálost a předvídatelnost. Sociální demokracie díky nové moderní vizuální identitě získává prostor vystupovat ve všech kampaních a na všech místech jako jasná a rozpoznatelná alternativa. Velkou grafickou proměnou se zároveň vracíme k růži, tradičnímu symbolu evropské levice i odkazu k dobám našich velkých úspěchů,« konstatoval dále Šmarda. Dodal přitom, že okvětní lístek růže a z okvětních lístků složený květ jsou tradičním symbolem české levice i sociálně demokratických stran napříč Evropou. »S růží v logu i na praporech se hlásíme k tradicím, hodnotám a programu sociální demokracie. Rozvíjíme je, překládáme do nové doby, ale jejich vyznění nehodláme měnit,« řekl.

»Při vytváření nové identity jsme každý krok pečlivě konzultovali se současnými i potenciálními voliči Sociální demokracie. Nejde o jednostranný návrh vedení strany nebo marketingových agentur, ale společnou práci s příznivci a potenciálními voliči. Proto věříme, že lidé změnu přijmou. Hlavně je ale bude zajímat to, jakou politiku Sociální demokracie přináší, a my uděláme vše proto, abychom je nezklamali,« podtrhla místopředsedkyně strany Daniela Ostrá.

Nemění se však jen kabát sociální demokracie, jak zdůrazňují její představitelé. »Sociální demokracie je odhodlána nabídnout alternativu k populistům i neoliberálům. Nebudeme pro nikoho služkou k prosazování jeho cílů. Máme své vlastní cíle – společnost, kde si lidé budou mezi sebou důvěřovat a kde společně budou moci důvěřovat veřejnému státu. To vyžaduje velké úsilí a značné změny. Naším cílem je, aby lidé z dnešních krizí vyšli silnější. Tentokrát všichni. My se změnami začínáme u sebe. Přiznali jsme chyby, pochopili je a poučili se z nich. Změnili jsme způsob práce i uvažování,« řekl Šmarda a dodal: »Našich Deset zásad sociální demokracie říká, jaké jsou hodnoty Sociální demokracie a jakou společnost chceme společně s lidmi vytvářet. Svobodnou společnost, ve které lidé nezažívají strach z budoucnosti. Spravedlivou společnost, která srovnává šance mezi lidmi. Solidární společnost, díky které lidé sdílejí náklady na veřejný stát a jeho kvalitní a dostupné služby. Hodnoty sociální demokracie jsou cestou k prosperitě lidí ve spravedlivé společnosti. Tentokrát všech.«

(pk)

FOTO – socdem.cz

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here