Home Názory Víkendová anketa – Generál Řehka jede skrz hranici…

Víkendová anketa – Generál Řehka jede skrz hranici…

Pavel Votruba

»Já, občan České republiky, vědom si své čestné euroatlantické povinnosti, přísahám před bojovou zástavou NATO a vlajkou Spojených států amerických věrnost New World Order (NWO), prosazovaného Kissingerovými, Sorosovými a Gatesovými charitativními nadacemi. Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi Kongresem USA, Pentagonem a NATO a připravovat se na boj, abych mohl na zprostředkovaný rozkaz loutkového prezidenta a loutkové Vlády České republiky co nejlépe bránit globální zájmy na úkor sobeckých, národních, a proti každému, zejména ruskému nepříteli. Pro obranu euroatlantismu a Nového světového řádu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Pentagonu po boku ostatních členských armád Severoatlantické aliance v boji proti Rusku a dalším slovanským nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení konečného vítězství NWO. Tak přísahám!«

Náčelník generální štábu Armády ČR Karel Řehka se pro případ nutnosti ohání jakousi výběrovou mobilizací proti Rusku, tak jsem si říkal, proč se nezeptat vás, našich čtenářů, řadových to občanů, z nichž mnozí byste také byli oněmi Řehkovými výběrovými… K tomu účelu jsem výše stvořil nový text přísahy. Myslím, že tak nějak zhruba odpovídá dnešním potřebám. Žel, nikoli těm domácím… Domácí potřeby už dávno mít nesmíme. A tak se ptám:

Co vy, kteří byste se ocitli v Řehkově reprezentativním výběru, a mobilizace?

1. Doufám, že všichni signatáři mobilizační výzvy půjdou příkladem a do frontových zákopů ulehnou jako první.

2. Divím se, že v těch zákopech už dávno nejsou – jako vzor těm, které mají v úmyslu výběrově povolat.

3. Nechám se mobilizovat jen za předpokladu, že velitelem mého družstva, čety, roty, praporu, pluku budou např. George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, von der Leyenová (to v rámci feministické vyváženosti) a jim podobní grázlové.

4. Já taky narukuju, ale pouze ruku v ruce s profesorem, vysloužilým generálem, řehtajícím náčelníkem, tankistkou a vojínem Maňasem.

5. Body 3 a 4 vylučuji, neboť pro tolik toaletního papíru, až by se všichni ti jmenovaní při prvním výstřelu podělali, nejsou v týlu dostatečné výrobní a na frontě ani dostatečné skladovací kapacity.

6. Mundůr NATO na sebe obléknu až poté, co mně Sorosové, Gatesové a Schwabové napíší z bojiště pohled, jak se tam v té válce mají, jak jim jde byznys a tak… Abych se podle toho zařídil.

7. Také výběrová mladá generace předložila několik zásadních požadavků: celoplošné pokrytí frontové linie signálem od Vodafonu, včetně 5G standardu, plně funkční WhatsApp a garantované, pravidelné přestávky v bojové vřavě ke každodenní komunikaci na sociálních sítích.

8. Po prvním výstřelu budu následovat generála v. v., zradím přísahu a začnu dělat novou kariéru na straně nepřítele.

9. Až mě Řehka výběrově vyzve, zařehtám a budu žrát oves, předstíraje koně. Ty dneska snad již odvádět nebudou.

10. Učiním vše pro to, abych náčelníky, tankistky a Maňase předběhl a ještě dříve, než se k té šílenosti propůjčí, stanuli tváří v tvář spravedlnosti. Klidně i na té frontě. Ať si tam odtáhnou a už se nevracejí. Aspoň ušetříme za soudy a na vězeňské stravě.

Vyberte tři z uvedených deseti variant. Zase vás jako tradičně náhodně vylosujeme všechny a za odměnu od nás dostanete DVD s nejnovějším hudebním šlágrem »Generál Řehka jede skrz hranici, generál Řehka bije se v prs…«

Pavel Votruba

1 KOMENTÁŘ

  1. Proč by jmenovaní grázlové měli být veliteli čehokoliv? Když tak chtějí válku, měli by jako prostí vojíni nastoupit do zákopů.

Comments are closed.