Home Pel mel Věda a příroda Lidem s psychickými problémy bude pomáhat speciální mobilní hra

Lidem s psychickými problémy bude pomáhat speciální mobilní hra

FOTO - pixabay

V české společnosti roste počet lidí s úzkostnými poruchami. Jejich terapie pomocí léků má omezenou účinnost a nedostatečná je i dostupnost komplexních terapeutických programů. Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) společně s odborníky z digitálního studia Pixelfield nyní proto vyvíjejí mobilní hru, která má těmto lidem s jejich psychickým problémem pomoci. Hotová má být v průběhu příštího roku. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podporuje tento společensky velmi významný projekt částkou přesahující 4,5 milionu korun z programu ÉTA.

Nutkavé myšlenky nebo představy, které vedou k rozvoji úzkosti, napětí nebo nepohody, trápí stále více lidí. Podle zjištění NÚDZ se přitom v průměru projevují první příznaky již v časné dospělosti ve věku necelých 22 let. Jedná se tedy o handicap přítomný na začátku samostatného života. K neutralizaci úzkostných stavů, napětí a nepohody provádí pacienti takzvané kompulze, to znamená specifické chování nebo myšlenkovou činnost, často podle přesných pravidel.

»Tato nemoc výrazně omezuje život pacienta, může vést k jeho invalidizaci a je spojená s velkou sociální i ekonomickou zátěží pro pacienta i jeho bezprostřední okolí. Navíc se jedná o dlouhodobou poruchu. Vzhledem k rostoucímu výskytu této nemoci má proto uvedený výzkumný projekt potenciál významného společenského přínosu,« upozornil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Podle údajů ze zahraničí je průměrná doba od prvního výskytu potíží do zahájení léčby 8 let a méně než 40 procent pacientů dostává léčbu specifickou pro toto onemocnění. U 33 pacientů léčených v NUDZ byla průměrná délka trvání potíží 11,9 let a průměrná délka léčby na psychiatrii 5,2 let. To ukazuje na 6,7 let prožitých již s plně vyjádřenými příznaky, ale bez adekvátní léčby.

»Každý typ léčby této nemoci je zatížený limitovanou účinností a dalšími specifickými problémy. Nejúčinnějším psychoterapeutickým postupem je takzvaná expozice se zábranou kompulze, tedy postupné vystavování pacienta podnětu, který vede k rozvoji nepohody, napětí nebo úzkosti, za neprovádění kompulsí nebo rituálů,« vysvětlila Pavla Stopková z NÚDZ. Při individuální nebo skupinové terapii se dosahuje zlepšení u zhruba dvou třetin pacientů, kteří léčbu dokončí. »Závažnou limitací v léčbě je však náročnost expozicí, která vede až u třiceti procent pacientů k odmítnutí léčby. Špatná je i dostupnost komplexních terapií specifických pro tuto nemoc,« dodala Stopková. Nadějí pro pacienty jsou proto studie dokládající účinnost terapií na dálku pomocí nových technologií, a to včetně mobilních her.

Ta právě vyvíjená českými výzkumníky a vývojáři se jmenuje Limoterapie. A v čem spočívá?

»Zvolili jsme žánr idle tycoon, kdy si hráč postupně buduje svoje impérium – v našem případě limonádovnu. Důležitá je jednoduchost a časová nenáročnost hraní, potřebujeme totiž, aby se hráči ke hře vraceli třeba i několikrát během dne. Během míchání receptů a stavění dalších strojů na limonádu se hráč setká s různými mechanikami, které fungují podobně jako klasická expoziční terapie. Vystaví ho stimulům, které v něm vyvolají nepříjemné pocity, a pak ho pozitivně nebo negativně motivují k tomu, aby odolal nutkavým pocitům a neprovedl takzvanou kompulzi,« vysvětlil Marek Háša za společnosti Pixelfield.

Projekt Alivio (Limoterapie) přinese první využití mobilní hry pro lidi s duševními obtížemi, konkrétně s příznaky úzkosti, nepohody a napětí, v České republice. Využitím moderních technologií a formy hry automaticky cílí na mladou generaci ve věku, který odpovídá období začátku rozvoje potíží. Cílit bude primárně na členy širší veřejnosti, kteří trpí mírnými a středními symptomy nemoci. »Bude nástrojem pro samoléčbu. Tím, že bude dostupná zdarma v podobě mobilní aplikace, bude moci také hravým způsobem šířit povědomí o příznacích této poruchy i mezi teenagery,« zdůraznil Marek Háša.

V oblasti tzv. serious games, tedy počítačových či mobilních her s pozitivním dopadem, se Alivio chce vymezit hlavně svým hráčsky a vizuálně atraktivním zpracováním. Tím, že autoři projektu kladou důraz na intuitivní herní mechaniky bez nutnosti edukace a zajímavou vizuální stránku hry, má Alivio předpoklady pro úspěšný zásah široké veřejnosti. Tedy i těch, kteří dosud své symptomy nemoci nijak nezmírňovali, nebo ani netušili, že jejich každodenní útrapy spadají pod tuto poruchu. A že je s nimi sdílí miliony lidí po celém světě. A také, že je možné tyto symptomy efektivně potlačit.

(mac)

FOTO – nudz.cz, pixelfield.cz, commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0/ Veronika.Dostálová, pixabay

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here