Čínský státní rada a ministr zahraničí Wang I FOTO - CGTN

Ve dnech 14. až 17. listopadu 2023 odjel prezident Si Ťin-pching na pozvání amerického prezidenta Bidena do San Francisca v USA, kde bylo uspořádáno setkání hlav obou států. Byl také pozván k účasti na 30. neformálním setkání ekonomických lídrů APEC. Na konci cesty Wang-I, ministr zahraničí, nastínil situaci ohledně návštěvy doprovázejícím reportérům.

Wang-I řekl, že v současné době svět prochází velkými změnami, které nebylo za poslední století vidět, a lidstvo se nachází v bodu historického obratu. To, kam směřují vztahy mezi Čínou a USA, velmi znepokojuje obyvatele obou zemí i mezinárodní společenství. Letos je to také po třicáté, co se lídři APEC sešli. Všechny strany hluboce přemýšlejí o tom, kam se bude asijsko-pacifická spolupráce ubírat v příštích 30 letech. V tomto důležitém okamžiku přeletěl prezident Si Ťin-pching Pacifik a vydal se na cestu do San Francisca. Uspořádal schůzku s prezidentem Bidenem, aby projednali správný způsob, jakým by spolu Čína a Spojené státy měly vycházet. Jednal se všemi společenskými vrstvami ve Spojených státech, aby získal lepší představu o přátelské spolupráci mezi oběma zeměmi. Zúčastnil se neformálního setkání vedoucích představitelů APEC, aby nastínili směr spolupráce v asijsko-pacifickém regionu. Dle veřejného mínění byla tato návštěva velmi přínosná, přitáhla pozornost celého světa, má dalekosáhlý význam, dodává stabilitu čínsko-americkým vztahům, přináší nový impuls do asijsko-pacifické spolupráce, vnáší pozitivní energii do mezinárodního a regionálního prostředí a dokazuje Si Ťin-pchingovu prozíravost, globální myšlení a jeho styl vedení velké země.

1. Navigace a orientace čínsko-amerických vztahů v nové éře

Wang-I řekl, že od začátku tohoto roku prošly ze známých důvodů čínsko-americké vztahy mnoha zvraty a čelily obtížným situacím, což není v souladu se zájmy a přáním obou národů. Díky společnému úsilí obou stran se čínsko-americké vztahy v poslední době stabilizovaly. V souvislosti s pořádáním zasedání APEC poslal prezident Biden pozvání prezidentovi Si Ťin-pchingovi, aby se spolu hlavy obou států setkaly. Spojené státy konkrétně uvedly, že se jedná o čínsko-americký »summit«, který se liší od ujednání o dvoustranných setkáních během tohoto APBC. Všechny společenské vrstvy ve Spojených státech a mezinárodní společenství jsou plné očekávání a obecně doufají, že se tyto dvě země mohou »vrátit k loňskému jednání, které proběhlo na Bali, a navázat na něj setkáním v San Franciscu«. Prezident Si Ťin-pching zhodnotil situaci a přijal pozvání a znovu podpořil stabilizaci a zlepšení čínsko-amerických vztahů v tomto historickém okamžiku.

Jde o první návštěvu prezidenta Si Ťin-pchinga ve Spojených státech po šesti letech a je to také první osobní setkání obou hlav států od jejich setkání na Bali loni v listopadu. Prezident Biden pečlivě vybral panství Philoli jako místo setkání. Kromě formálních rozhovorů uspořádal prezident Biden pro prezidenta Si Ťin-pchinga oběd a pozval ho na procházku po panství. Setkání trvalo čtyři hodiny. V atmosféře založené na upřímnosti a vzájemného respektu spolu obě hlavy států upřímně a důkladně prodiskutovaly názory ohledně strategických, celostních a směrových otázek, které souvisejí s čínsko-americkými vztahy. Také došlo na hlavní otázky ohledně světového míru a rozvoje.

Prezident Si Ťin-pching hluboce poukázal na to, že je nemožné, aby Čína a Spojené státy spolu nejednaly jako dvě velké země. Je nereálné snažit se jeden druhého změnit. Ani jedna strana si nemůže dovolit nést následky konfliktu a konfrontace. Ať se Čína a Spojené státy rozhodnou posílit jednotu a spolupráci nebo vyvolat konfrontaci, určí budoucnost lidstva a budoucnost země. Spojené státy se musí vážně zamyslet nad základní otázkou, zda jsou Čína a Spojené státy partnery nebo rivaly, a učinit správnou volbu, která ovlivní historii. Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že během tohoto setkání v San Franciscu by obě strany měly nastavit novou vizi: Za prvé, společně nastolit správné porozumění a doufat, že obě země budou partnery, budou se navzájem respektovat a koexistovat v míru. Za druhé, spolupracovat na efektivním řešení rozdílů –  rozumět si navzájem, nedělat si problémy, nevyvolávat problémy a nepřekračovat hranice, více komunikovat, vést více dialogů, více diskutovat a řešit rozdíly a neshody s klidnou myslí. Za třetí, spolupracovat na podpoře vzájemně prospěšné spolupráce, plně využívat mechanismy obnovené nebo zavedené v oblasti diplomacie, hospodářství, financí, obchodu, zemědělství atd. a provádět spolupráci v oblasti protidrogového, soudního práva vymáhání, v oblasti umělé inteligence, vědy a technologie. Za čtvrté, je třeba společně převzít odpovědnost velkých zemí a posílit mezinárodní koordinaci a spolupráci v regionálních otázkách, poskytovat světu více veřejných statků a vzájemně koordinovat a ukotvovat své iniciativy. Za páté, společně podporovat mezilidské a kulturní výměny, povzbuzovat a podporovat více výměn a komunikaci mezi těmito dvěma národy. Těchto »pět společných rysů« položilo pět pilířů čínsko-amerických vztahů a otevřelo »sanfranciskou vizi« budoucnosti.

Prezident Si Ťin-pching se také zaměřil na objasnění postoje Číny k otázce Tchaj-wanu a otázkám vědy, technologie, ekonomiky a obchodu, přičemž zdůraznil, že jednání Spojených států by mělo být v souladu s jejich postojem a neměly by podporovat »nezávislost Tchaj-wanu« v konkrétních akcích, měly by zastavit vyzbrojování Tchaj-wanu a měly by podporovat mírové znovusjednocení Číny. Výmluvně poukázal na to, že potlačování čínské technologie zbavuje čínský lid jejich práva na rozvoj. Doufáme, že Spojené státy budou brát obavy Číny vážně, zruší jednostranné sankce a poskytnou čínským firmám spravedlivé a nediskriminační prostředí.

Prezident Biden zopakoval svůj závazek vůči prezidentu Si Ťin-pchingovi o pěti bodech, který vznikl během loňského setkání na Bali. Tento závazek se konkrétně týká těchto bodů: Spojené státy neusilují o novou studenou válku, neusilují o změnu čínského systému, neusilují o odpor proti Číně posilováním aliancí, nepodporují »nezávislost Tchaj-wanu« a nemají v úmyslu se dostat do konfliktu s Čínou. Prezident Biden řekl, že konflikt mezi Spojenými státy a Čínou není nevyhnutelný. Stabilní a rozvíjející se Čína je v zájmu Spojených států a světa. Spojené státy jsou šťastné, když vidí, jak se Čína vyvíjí a prosperuje, a nesnaží se potlačit nebo omezit rozvoj Číny nebo ukončit spolupráci s Čínou.

Společným úsilím obou stran bylo výsledkem tohoto setkání dosaženo více než 20 důležitých bodů. Tyto body se týkají navázání mezivládního dialogu o umělé inteligenci v reakci na očekávání mezinárodního společenství; zřízení čínsko-americké pracovní skupiny pro protidrogovou spolupráci, která má provádět protidrogovou spolupráci za předpokladu zrušení sankcí vůči příslušným čínským institucím. Dále se týkají obnovení komunikace na vysoké úrovni a institucionálního dialogu mezi oběma armádami na základě rovnosti a respektu. Dále se obě strany dohodly na výrazném zvýšení počtu přímých letů mezi oběma zeměmi, a to od začátku příštího roku. Také budou podporovány výměny poznatků v oblasti vzdělávání, programy pro mezinárodní studenty, dále bude podpořena činnost mládeže, oblast kultury, sportu a obchodních kruhů. Je vítáno zahájení programu »21. století« mezi Čínou a pracovní skupinou Spojených států pro posílení opatření v oblasti klimatu do roku 2020, jehož cílem je společně podpořit úspěšný průběh konference OSN o změně klimatu v Dubaji (COP28). Oba prezidenti zejména ocenili úsilí a konsensus, kterého jejich týmy dosáhly od jejich setkání na Bali, aby projednali hlavní zásady pro vztahy mezi Čínou a USA, a zdůraznili, že je třeba se navzájem respektovat, koexistovat v míru, udržovat komunikaci, předcházet konfliktům a dodržovat Chartu OSN pro spolupráci v oblastech společného zájmu. Také zdůraznili, že je třeba odpovědně řídit a kontrolovat konkurenční faktory v bilaterálních vztazích, poskytuje pokyny pro navrácení čínsko-amerických vztahů zpět na správnou cestu.

Mezinárodní veřejné mínění tomuto věnovalo velkou pozornost a ohlasy byly kladné. Obecně se má za to, že osobní komunikace mezi hlavami států je klíčová a hraje nezastupitelnou roli při stabilizaci čínsko-amerických vztahů. Toto setkání prokázalo pozitivní vůli obou stran a dosáhlo důležitých výsledků, má mimořádný význam a sehrálo klíčovou vedoucí roli ve vzestupech a pádech čínsko-amerických vztahů. Prezident Biden také pětkrát tweetoval a řekl, že toto bylo nejpozitivnější a nejplodnější setkání.

Wang-I řekl, že setkání hlav států Číny a Spojených států v San Franciscu je významnou událostí nejen v historii čínsko-amerických vztahů, ale je také významnou událostí v mezinárodních vztazích. Přispívá k podpoře čínsko-amerických vztahů a pomáhá jim pokračovat dále zdravým, stabilním a udržitelným směrem. Prezident Si Ťin-pching navigoval tuto obří loď čínsko-amerických vztahů cestou přes zrádné útesy a mělčiny z Bali až do San Francisca, čímž demonstroval politickou odpovědnost a strategickou odvahu vůdce velké země. Zároveň si také musíme uvědomit, že vývoj čínsko-amerických vztahů nikdy neprobíhal hladce. Stále existuje mnoho hluboce zakořeněných a strukturálních problémů a stále existuje mnoho rizik a výzev, které je třeba společně řešit. San Francisco není konečná stanice, ale nový výchozí bod. Jestli Čína a USA mohou upevnit své vztahy a pozitivní dynamiku mezi oběma zeměmi, to závisí na tom, zda Spojené státy dokáží dodržet své sliby, setkat se s Čínou, co se spolupráce týče, »na půli cesty« a skutečně realizovat důležitý konsenzus dosažený oběma hlavami států. Příští rok uplyne 45 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Obě strany by měly začít realizovat výsledky jednání ze San Francisca a podporovat neustálé zlepšování a rozvoj čínsko-amerických vztahů. To je v souladu se zájmy a aspiracemi obou národů a očekáváním světa.

2. Shromáždit síly dvou národů

Wang-I řekl, že když v roce 2015 prezident Si Ťin-pching pronesl projev k americkému lidu v Seattlu, tak si pomocí jednoduchých slov a živých příběhů získal srdce těchto dvou národů. Scéna z té doby, která skutečně zahřála u srdce, je stále v mé mysli. V posledních letech prošla politická atmosféra čínsko-amerických vztahů složitými změnami a epidemie COVID-19 také zablokovala normální výměnu názorů mezi těmito dvěma národy. Od začátku tohoto roku navštívili Čínu jeden po druhém noví a staří američtí hodnostáři, obchodní vůdci a soukromé osoby. Prezident Si Ťin-pching se při mnoha příležitostech setkal s přáteli ze Spojených států nebo jim poslal dopisy a aktivně s nimi komunikoval. Když se prezident Si Ťin-pching nedávno setkal s kalifornským guvernérem Newsomem, poukázal na to, že naděje a základ čínsko-amerických vztahů spočívá v lidech, budoucnost spočívá v mládeži a vitalita spočívá v místě. Tyto čtyři věty jsou hluboké a poučné a vyjadřují společné touhy lidí ze všech společenských vrstev v obou zemích.

Během této návštěvy byl prezident Si Ťin-pching pozván, aby se zúčastnil uvítacího banketu, který společně zorganizovaly skupiny přátel USA. Přítomni byli lídři ze všech oblastí života ve Spojených státech a významní obchodní lídři. Pronajímatel místa, kde se prezident Si Ťin-pching ubytoval během jeho první návštěvy Spojených států, přátelé z Iowy, jejichž přátelství s čínským prezidentem trvá již 40 let, 103letý zkušený člen Flying Tigers, potomci generála Stilwella, staří přátelé z regionu Guling, přátelé ze státu státu Washington a další přátelé. Lidé z celé země spěchali, aby se setkali v San Franciscu. Prezident Si Ťin-pching se s nimi srdečně setkal, zavzpomínal na minulost a poděkoval jim za dodržení původního záměru přátelství mezi čínským a americkým národem. Scéna byla velmi vřelá a dojemná.

Prezident Si Ťin-pching pronesl důležitý projev a slovo »lidé« zmínil více než 60krát. Zdůraznil, že základ čínsko-amerických vztahů je položen lidmi. Lidé otevřeli dveře příležitostí, příběhy také napsali lidé a budoucnost vytvořili lidé. Zdůraznil, že ačkoli mají obě země rozdílnou historii, kulturu, sociální systém a cesty rozvoje, lidé jsou milí, přátelští, pracovití a pragmatičtí. Je to právě oboustranný závazek mezi lidmi, co opakovaně navrátilo čínsko-americké vztahy na správnou cestu. Jakmile se dveře čínsko-amerických vztahů otevřou, už se nikdy nezavřou. Čím těžší jsou časy, tím více potřebujeme upevnit mezilidské vztahy a zlepšit komunikaci mezi lidmi. Tím pádem potřebujeme více lidí, kteří se budou se zasazovat o čínsko-americké vztahy. Upřímná slova a živé příběhy prezidenta Si Ťin-pchinga se hluboce dotkly srdcí přítomných diváků, kteří s jeho slovy silně rezonovali.

Více než 400 hostů se během projevu dvakrát postavilo a poctili prezidenta téměř 20 dlouhými potlesky, které byly plné vřelých emocí. Všichni se shodly na tom, že Spojené státy a Čína jsou na sobě vzájemně závislé a přátelství mezi jejich lidmi je pevné, což je zdrojem energie pro dlouhodobý a stabilní rozvoj vztahů mezi USA a Čínou. Udržování dialogu a spolupráce mezi Spojenými státy a Čínou jakožto dvěma důležitým významným zemím světa je pro obě země i pro svět životně důležité. Budou i nadále pracovat na podpoře vzájemného porozumění mezi oběma národy a přispívat ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi USA a Čínou.

Wang I řekl, že po osmi letech prezident Si Ťin-pching opět srdečně jednal s přátelskými lidmi ze všech společenských vrstev ve Spojených státech, od Seattlu po San Francisco. Hluboce jsme pocítili, že základ přátelství mezi Čínou a USA stále existuje, stejně jako motivace k výměnám a vyhlídky na spolupráci jsou slibné. Bez ohledu na to, jak se situace změní, základní touha čínského a amerického lidu po výměnách poznatků a spolupráci se nezmění. Světlá budoucnost vztahů mezi Čínou a USA se musí spolehnout na lidi. Významný projev prezidenta Si Ťin-pchinga jistě inspiruje obyvatele obou zemí, aby se aktivněji zapojili do věci čínsko-amerického přátelství a nashromáždili více pozitivní energie pro stabilní a zdravý rozvoj čínsko-amerických vztahů. Tato návštěva také odráží skutečnost, že přikládání důležitosti lásce a spravedlnosti je tradiční ctností čínského národa a vřelým základem pro čínskou diplomacii. Prezident Si Ťin-pching věnuje pozornost nejen prohlubování přátelství mezi vůdci, ale také získává přátele ze všech společenských vrstev, aby vybavil diplomacii velkým zemí čínskými rysy – prvky zdravého rozumu, upřímnosti a přátelskosti.

3. Pokračovat v původním záměru asijsko-pacifické spolupráce

Wang-I řekl, že APEC je nejdůležitější a nejvlivnější platforma ekonomické spolupráce v asijsko-pacifickém regionu. Před třiceti lety byl v americkém Seattlu spuštěn princip neformálního setkávání lídrů APEC, díky kterému se Asie a Tichomoří staly centrem světového hospodářského růstu a kotvou globálního rozvoje a stability. O třicet let později se prezident Si Ťin-pching vrátil k původnímu záměru APEC a na západním pobřeží Spojených států znovu poukázal na původní účel a směr těchto summitů, dále navrhl plán asijsko-pacifické spolupráce.

Prezident Si Ťin-pching se nechal hluboce inspirovat historií asijsko-pacifické spolupráce. Poukázal na to, že otevřenost a inkluzivita jsou hlavním tématem asijsko-pacifické spolupráce, společný rozvoj je celkovým cílem a vyhrazení rozdílů je dobrým základem pro asijsko-pacifickou spolupráci. Prezident Si Ťin-pching se zaměřil na plán, jak vytvořit dalších „zlatých třicet let“ v Asii a Tichomoří. K vytvoření plánu se nechal inspiroval velkou vizí z minulosti. Navrhuje dodržovat inovační, otevřený, zelený rozvoj, inkluzivní a sdílené výhody, podporovat budování asijsko-pacifické komunity se společnou budoucností prostřednictvím vysoce kvalitního růstu a umožnit lidem ze všech zemí sdílet přínosy modernizace. Tyto čtyři body, ve kterých je třeba vytrvat, jsou všechny v souladu s novou čínskou filozofií rozvoje. To je něco, co Čína dělá stabilním a praktickým způsobem. To ukazuje, že jsme odhodláni lépe podpořit rozvoj a vysoce kvalitní růst asijsko-pacifické oblasti prostřednictvím našich vlastní činů a díky spolupráci se všemi stranami. V reakci na hrozby některých zemí k rozdělení, konfrontaci a potlačování rozvoje jiných zemí prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že rozvoj je věčným tématem asijsko-pacifického regionu. Rozvinout se může pouze spolupráce, nespolupráce je největším rizikem a »oddělování a přerušování vazeb« neprospěje nikomu. Asijsko-pacifický region se nesmí stát bitevním polem geopolitických her, natož aby se zapojil do »nové studené války« a stal se členem tábora, který konfrontuje realitu.

Řada hlavních iniciativ navržených prezidentem Si Ťin-pchingem je v souladu s obecným trendem a v souladu s vůlí lidu. Mají důležitý vůdčí význam a praktickou hodnotu pro asijsko-pacifickou spolupráci a globální rozvoj a byly vysoce uznávány všemi stranami přítomnými na setkání a setkaly se s kladným ohlasem. Prohlášení vedoucích představitelů přijaté na setkání je plně v souladu s čínskými myšlenkami a návrhy, jako je realizace vize Putrajaya, budování asijsko-pacifické komunity, budování asijsko-pacifické zóny volného obchodu, inkluzivní a udržitelný rozvoj a konektivita. První setkání vedoucích představitelů APBC se konalo v kritickém okamžiku 30. výročí prvního setkání vedoucích představitelů APBC a dle veřejného mínění může svět jasně vidět, které země dodržují původní záměr asijsko-pacifické spolupráce, dodržují otevřenost, inkluzivitu, vzájemný prospěch a oboustranné přínosy a které země porušují původní záměr, zapojují se do geopolitické konfrontace a trhají vazby. Bez ohledu na to, jak se mezinárodní situace změní, Čína bude následovat obecný trend historie, bude i nadále podporovat otevřenou ekonomiku a asijsko-pacifickou ekonomickou integraci a bude odhodlána k uskutečnění asijsko-pacifického snu o společném rozvoji, prosperitě a pokroku.

4. Vysvětlení pojmu čínské cesty

Wang I řekl, že na pozadí pomalého oživení světové ekonomiky a rostoucí nejistoty věnuje okolní svět velkou pozornost výkonu Číny jako hlavní globální ekonomiky a obecně očekává, že Čína bude i nadále hrát svou roli »zdroje energie« a »stabilizátoru« globálního růstu. Během této návštěvy ve Spojených státech přednesl prezident Si Ťin-pching na summitu obchodních lídrů APEC písemný projev, ve kterém do podrobna představil základní myšlenku modernizace v čínském stylu a její globální význam pro všechny společenské vrstvy ve Spojených státech.

Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že modernizace v čínském stylu je socialistická modernizace vedená Komunistickou stranou Číny. Modernizace v čínském stylu má nejen společné charakteristiky modernizace všech zemí, ale má také charakteristické vlastnosti vycházející z čínských národních podmínek. Prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že jsme odhodláni společně bojovat, abychom modernizaci umožnili více než 1,4 miliardě Číňanů. Také abychom směřovali ke společné prosperitě a aby každý Číňan mohl žít dobrý život. Cílem je dosáhnout všestranného rozvoje, a aby se materiální a duchovní světy lidí staly rovnocennou prosperitou. Odhodlání k udržitelnému rozvoji, harmonickému soužití člověka a přírody, odhodlání k mírovému rozvoji a podpoře budování komunity se společnou budoucností lidstva. Těchto pět »závazků« vysvětluje hlavní charakteristiky čínské modernizace srozumitelným a jednoduchým způsobem a umožňuje vnějšímu světu dále porozumět poslání Komunistické strany Číny a cestě rozvoje Číny.

Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že čínská ekonomika pokračuje v oživení a její tempo růstu zůstává na prvním místě mezi hlavními světovými ekonomikami. Stále je největším motorem globálního růstu a letos přispěje jednou třetinou ke globálnímu hospodářskému růstu. To jasně potvrzuje sílu čínské ekonomiky. Prezident Si Ťin-pching dle aktuálních zpráv zdůraznil, že Čína má institucionální výhody socialistického tržního hospodářství, výhody poptávky velmi rozsáhlého trhu, výhody nabídky kompletního průmyslového systému a výhody talentu velkého počtu vysoce kvalitních pracovniků a podnikatelů. Autoritativně diskutoval o klíčových faktorech hospodářského růstu Číny. Zdůraznil vnitřní logiku a silnou odolnost. Prezident Si Ťin-pching použil názorné příklady, aby ilustroval neochvějnou čínskou podporu vysoce kvalitního rozvoje a otevírání se na vysoké úrovni, od bezprecedentní velkolepé příležitosti pořádání třetího fóra mezinárodního summitu ohledně spolupráce „Pásmo a cesta“ až po prosperitu nedávného šestého ročníku China International Import Expo (CIIE). Scéna zobrazuje dynamický obraz Číny, která se otevírá světu, s ekonomickým růstem, který je hodnotnější a ekologicky šetrnější. Prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že bez ohledu na to, jak se mezinárodní situace změní, odhodlání Číny vytvořit tržně orientované, právní a mezinárodní podnikatelské prostředí se nezmění. Politika poskytování kvalitních služeb zahraničním investorům bez diskriminace se také nezmění. Prezident Si Ťin-pching oznámil, že Čína bude hostit druhý  Global Digital Trade Expo. Oznámil také, že Čína dále sníží negativní seznam pro přístup zahraničních investic, plně zaručí národní zacházení s podniky se zahraničními investicemi a podpoří řádný a volný tok zahraničních investic v souladu se zákonem. Prohlášení prezidenta Si Ťin-pchinga ohledně dvou bodů, které se nezmění, a řada významných politických prohlášení, které byly zvučné a silné, vyslaly silný signál o otevření Číny okolnímu světu na vysoké úrovni a posílily důvěru všech stran v pokračující spolupráci s Čínou. Americký ministr obchodu Raimondo a obchodní lídři prohlásili, že Spojené státy vítají stabilní a prosperující Čínu. Ekonomická a obchodní spolupráce s Čínou vytvořila pro Spojené státy velké množství pracovních příležitostí. Americké společnosti mají velký zájem o čínský trh. Spojené státy se zavázaly k dlouhodobému rozvoji s Čínou a stabilním vztahům.

Během této návštěvy prezident Si Ťin-pching také uspořádal přátelská bilaterální setkání s mexickým prezidentem Lopezem, peruánským prezidentem Boruartem, fidžijským premiérem Lambukou a brunejským sultánem Hassanalem s cílem poskytnout strategické vedení pro budoucí rozvoj vztahů. Prezident Si Ťin-pching se na žádost setkal také s japonským premiérem Fumiem Kishidou. Vedoucí představitelé obou zemí znovu potvrdili své dodržování zásad a konsensu čtyř politických dokumentů mezi Čínou a Japonskem, znovu potvrdili pozici bilaterálních vztahů při komplexní podpoře strategického a vzájemně prospěšného vztahu a zavázali se budovat konstruktivní a stabilní čínsko- japonský vztah, který splňuje požadavky nové doby. Tato oboustranná jednání spolu se schůzkou hlav států Číny a Spojených států a účastí na schůzce APEC významně přispěla k vytvoření příznivého prostředí pro podporu vysoce kvalitního domácího rozvoje.

Wang-I nakonec uvedl, že tato návštěva je dalším úspěšným krokem k realizaci diplomatických myšlenek Si Ťin-pchinga. Také je to velkým krokem v řízení vztahů mezi hlavními zeměmi. Od setkání hlav států Číny a Ruska v Moskvě na začátku roku až po setkání hlav států Číny a Spojených států v San Franciscu na konci roku Čína neustále podporuje koordinaci a spolupráci mezi hlavními mocnostmi a prosazuje vytvoření rámce pro vztahy mezi hlavními zeměmi s celkovou stabilitou a vyváženým rozvojem, čímž plně demonstruje odpovědnost Číny jako hlavní mocnosti. Tato návštěva je také „poslední návštěvou“ prezidenta Si Ťin-pchinga na mnohostranném summitu, kterého se letos zúčastnil. Od prvního summitu Číny a střední Asie po třetí fórum mezinárodního summitu ohledně spolupráce „Pásmo a cesta,“ od setkání vedoucích představitelů BRICS v Johannesburgu po neformální setkání vedoucích představitelů APBC v San Franciscu si čínské návrhy a myšlenky získaly srdce lidí a Čína se stala hlavní konstruktivní zemí. Role Číny je klíčová. Tato návštěva opět dokazuje, že bez ohledu na to, jak se mezinárodní situace mění, prezident Si Ťin-pching vždy vede čínskou diplomacii k překonání obtíží a odvážnému postupu vpřed s vznešenou vizí, silným odhodláním a výjimečnou moudrostí a vytváří proaktivní a příznivé prostředí pro realizaci velkého omlazení čínského národa. Je třeba stále více přispívat k progresivnímu prosazování světového míru a rozvoje. Východní vítr žene déšť přes zelené kopce. Musíme hluboce prostudovat a pochopit myšlenky Si Ťin-pchinga o diplomacii a pod silným vedením Ústředního výboru strany se soudruhem Si Ťin-pchingem v jeho jádru musíme pokračovat ve vytváření nové situace v diplomacii velkých zemí s čínskými charakteristikami pod vedením hlavy státní diplomacie.

Ladislav Dzintars Wáng

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here