Home Domácí Peníze na podporu rybářství ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb nepřispěly

Peníze na podporu rybářství ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb nepřispěly

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Více než 843 milionů korun, které ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo na podporu rybářství, bylo sice poskytnuto účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v ČR a vytvořit organizace producentů se však nepodařilo. Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontrola prověřovala, jak s penězi nakládali MZe, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a 11 vybraných příjemců dotací v letech 2014 až 2021. Z operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (OP Rybářství) bylo do konce loňského roku podpořeno 888 projektů.

Jedním ze záměrů OP Rybářství bylo založit v České republice organizace producentů, tedy sdružení chovatelů a zpracovatelů ryb zajišťující centralizovaný nákup a prodej produktů. Jejich vznik měl mimo jiné zvýhodnit pozici producentů při jednání zejména se silnými obchodními řetězci. Ukázalo se však, že především z důvodu povinnosti sdílet své hospodářské a sociální údaje neměly rybářské podniky zájem do organizací producentů vstupovat. Ani zjednodušení pravidel nevedlo ke zřízení alespoň jedné organizace producentů. MZe tedy přesunulo nevyčerpanou alokaci do jiných opatření.

Ministerstvo zemědělství v reakci na nález NKÚ uvedlo, že je i přes neúspěch se založením první organizace producentů akvakultury stále důležité tento záměr podporovat. Předpokládá, že dojde ke sdružení chovatelů ryb v intenzivních akvakulturních systémech, zejména recirkulačních akvakulturních zařízeních, proto plánuje vyhlásit příjem žádostí o dotaci z OP Rybářství 2021–2027 v příštím roce, uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Spotřeba sladkovodních ryb stagnuje

Kontroloři konstatovali, že i když cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb není uveden mezi cíli OP Rybářství, je obsažen ve Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024. Resort zřídil příspěvkovou organizaci Zařízení služeb MZe, která měla za úkol mj. právě propagovat sladkovodní ryby, a to např. pomocí kampaně »Ryba na talíři«.

Zařízení služeb MZe mělo v plánu uskutečnit celkem 27 propagačních projektů. V důsledku administrativních chyb či kvůli jiným nedostatkům v předložených žádostech o dotaci nakonec MZe schválilo a v rámci OP Rybářství proplatilo pouze pět projektů.

Propagační aktivity ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR nevedly. Zatímco v roce 2017 jich jeden obyvatel České republiky spotřeboval v průměru za rok 1,29 kg, v roce 2021 ještě o něco méně – pouze 1,23 kg. »Spotřeba sladkovodních ryb tedy v ČR stagnuje,« shrnul NKÚ.

Také ministerstvo v reakci zmiňuje, že zvýšení spotřeby sladkovodních ryb je uvedeno ve Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024. »Ten může být podpořen různými nástroji, nikoliv pouze prostřednictvím OP Rybářství 2014 až 2020. Neplatí, že všechny předpoklady a cíle uvedené ve strategii musí být podpořeny také OP Rybářství 2014 až 2020,« dodalo ministerstvo.

Kontroloři také poukázali na to, že u výdajů souvisejících s propagačními kampaněmi nenastavilo MZe finanční limity. Nevytvořilo tak podle kontrolorů dostačující podmínky pro hospodárné vynakládání peněžních prostředků.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here