Počet patentů přihlášených tuzemskými subjekty klesl za 10 let na polovinu, nejvýrazněji se propadl u VŠ

»V Česku bylo nejméně patentových přihlášek od roku 1995«, upozorňuje v redakčním článku pod tímto titulkem časopis Statistika&My (S&M). Loni si podle něj u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 465 svých vynálezů nebo nových technických řešení, což je nejnižší počet od roku 1995, od kterého jsou dostupná data.

Počet patentových přihlášek podaných tuzemskými subjekty k ÚPV ČR se mezi roky 2013 a 2023 snížil na méně než polovinu (z 983). »Nejvýraznější pokles počtu patentových přihlášek byl zaznamenán u vysokých škol, kde po nárůstu na hodnotu 279 v roce 2013 začalo docházet v dalších letech k postupnému úbytku. V roce 2023 podaly vysoké školy 66 patentových přihlášek,« uvedla Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky, které loni získaly 240 patentů, tedy více než polovinu z celkového počtu patentů patřících tuzemským subjektům. Následovaly veřejné vysoké školy se 121 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 28 veřejným výzkumným institucím, konstatuje S&M.

Z 3474 platných patentů patřících ke konci minulého roku tuzemským subjektům náleželo nejvíce Škodě Auto a.s. (142). Z vysokých škol jich nejvíce patřilo ČVÚT v Praze (198) a z veřejných výzkumných institucí pak Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (27).

Nejvíc u nás chrání své patenty Němci

Zahraničním subjektům u nás bylo loni uděleno či validováno 4979 patentů.»Jednoznačně nejvíce chrání dlouhodobě své vynálezy v Česku subjekty z Německa, kterým bylo v roce 2023 Úřadem průmyslového vlastnictví validováno 1340 patentů. Z neevropských zemí dominovaly Spojené státy se 771 validovanými patenty. Celkem byly v roce 2023 pro území Česka validovány patenty z 63 zemí,« doplnil Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Subjekty z Česka podaly v roce 2022 u 38 zahraničních či nadnárodních patentových úřadů celkem 1085 patentových přihlášek. Jejich počet v posledních letech spíše stagnuje. Nejvíce, 477, jich bylo podáno u patentového úřadu Spojených států a 220 patentových přihlášek bylo podáno českými subjekty u Evropského patentového úřadu (EPO). V porovnání se sousedním Rakouskem, jehož subjekty podaly předloni u EPO 2383 patentových přihlášek, je to desetkrát méně. Pouze zhruba jeden z tisíce podaných vynálezů k patentové ochraně u EPO pocházel v roce 2022 z Česka, uzavírá S&M.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy