FOTO - Facebook Jedna příroda

Na jaře letošního roku byl veřejnosti představen dokumentární film Hodnoty přírody. Brzy se ukázalo, že film, který vznikl v rámci IP projektu LIFE Jedna příroda, je výjimečně zdařilým dokumentem, který na příkladu české krajiny vizuálně srozumitelnou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby lidem příroda poskytuje a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět.

Je tedy logické, že oslovil porotce i na Mezinárodním filmovém festivalu AGROFILM 2023 v Nitře. Režisér dokumentu Michal Gálik byl jedním z vítězných filmařů, kteří převzali cenu za neobyčejné zpracování témat z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a jiných příbuzných témat. Dokument Hodnoty přírody získal ocenění Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO).

Mezinárodní porota ocenila tvůrčí přístup filmařů z dvanácti zemí, kterým se podařilo výjimečným způsobem upozornit na důležitost a náročnost práce zemědělce, na jeho vztah k půdě a zvířatům i na otázky spojené s udržitelností agrosektoru.

Projekt Jedna příroda je spolufinancován z evropského programu LIFE a jeho hlavním cílem je zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000 v rámci České republiky, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a také vyhodnotit přínosy přírody pro společnost. Hodnocení přínosů či ekosystémových služeb umožňuje lépe pracovat s naší krajinou a jejím využíváním tak, aby to prospívalo lidem i biologické rozmanitosti.

Film Hodnoty přírody je veřejně dostupný všem zájemcům na YouTube kanálu Jedna příroda a dále využitelný například pro výuku a vzdělávání.

Jedna příroda oceněna jako příklad dobré praxe

Projekt Jedna příroda byl pozván, aby na odborném sympoziu pořádaném »sesterským« projektem s názvem LIFE living Natura 2000 prezentoval příklady efektivní komunikace a způsoby zvyšování povědomí o přínosech soustavy Natura 2000 a ekosystémových službách. Druhý summit Natura 2000 v Bruselu se konal na Stálém zastoupení Bavorska při EU. »Je pro nás velkým zadostiučiněním vidět úspěch českého projektu v mezinárodním měřítku a doufám, že to bude motivovat české žadatele, aby při plánování svých projektů více využívali finanční prostředky z unijního programu LIFE,« uvedl Tomáš Kažmierski, předseda řídícího výboru projektu Jedna příroda a ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR.

Odborné sympozium nabídlo přednášky, příklady dobré praxe i úspěšné komunikace soustavy Natura 2000 stejně jako výstavu plakátů o projektech Natura 2000 v Bavorsku, Německu a dalších zemí EU. Koordinátorka aktivit projektu Radka Broumová zdůraznila, že za úspěchem projektu v oblasti komunikace stojí společné úsilí kolegů a především jejich spolupráce v rámci příslušných partnerských institucí: »I když komunikace je pouze jednou z mnoha aktivit projektu Jedna příroda, podařilo se nám inspirovat kolegy z jiných zemí a podpořit další spolupráci v této oblasti.«

Zvláště zajímavé byly příspěvky ambasadorů soustavy Natura 2000 v Bavorsku. Tyto známé osobnosti, které pomohly oslovit různorodé publikum a zvýšit povědomí o ochraně biodiverzity v rámci soustavy Natura 2000, například herečka Pia Amofa-Antwi, ornitoložka Dr. Auguste von Bayern a horolezec Alexander Huber, nabídly různé přístupy k efektivní komunikaci v ochraně přírody.

Večerní recepce nabídla slavnostní projevy vysokých politických představitelů EU a Bavorska, včetně oficiálního přivítání Michaela Hinterdoblerema, ředitele Stálého zastoupení Svobodného státu Bavorsko při EU, videozprávu Virginijuse Sinkevičiuse, evropského Komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov a prezentace Patricka Anthony Childa, zástupce ředitele Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Vrcholem večera byla premiéra krátkého dokumentu Ganz meine Natur o soustavě Natura 2000 v Bavorsku (k dispozici ke zhlédnutí na YouTube s anglickými titulky).

LIFE living Natura 2000 je projekt podporovaný EU, který se zaměřuje na komunikaci a evropské přírodní dědictví v Bavorsku. Podle motta Ganz meine Natur je od roku 2017 v Bavorsku podporována komunikace, poznání a příznivé přijetí soustavy Natura 2000. Projekt realizovala Bavorská akademie pro ochranu přírody a krajiny (ANL) ve spolupráci s bavorským státním ministerstvem životního prostředí a ochrany spotřebitele (StMUV). Je spolufinancován německou spolkovou nadací pro životní prostředí a Bavorským fondem ochrany přírody.

(zmk)

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here