Krávo, prdíš metan, jsi vinna a odsuzuješ se k porážce

Viňte krávy, ty mohou za všechno zlé. Už žádné hovězí steaky nebo guláš z hovězí kližky. Čím méně krav, tím méně metanu a tím čistší ovzduší… Nejde o metan, jde o DEPOPULACI. Žerte brouky plus občas nějaká chutná vakcínka k tomu a pohřební ústavy nebudou stíhat… Nic víc si globální architekti nepřejí.

aeronet.news, 4. listopadu 2022: »České ministerstvo zemědělství spustilo výběrové řízení na dotační program pro výzkum a identifikaci druhů hmyzu v ČR, které je možné konzumovat a rovněž i výzkum obalů pro donáškové služby s ohledem na mikrobiologické složení! Je to ten samý program, který už běží v Holandsku a vede k zavírání farem kvůli emisím dusíku a metanu z hospodářských zvířat! Plán globalistů na krmení lidí hmyzem a červy už tak dorazil i do ČR! Konzumace proteinů z hmyzu ale není bez rizik, protože některé proteiny jsou pro člověka alergenní nebo dokonce toxické!«

naturalnews.com, 18. července 2023: »Santiago, Chile – Global Methane Hub (filantropická organizace, která se zabývá celosvětovým snižováním emisí metanu) před pár dny oznámila, že ministři zemědělství a životního prostředí a velvyslanci ze 13 zemí, včetně Spojených států, se zavázali ke snížení emisí metanu v zemědělství.

Těžištěm konference bylo zavádění vědecky podložených postupů, inovací a technologií v souladu s udržitelnou produkcí potravin, potravinovou bezpečností, potravinovými ztrátami, snižováním odpadu a obnovou. Zúčastnily se jí Global Methane Hub, Organizace OSN pro výživu a zemědělství, koalice Climate & Clean Air, Meziamerický institut pro spolupráci v zemědělství, Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Meziamerická rozvojová banka.

‚Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60 % emisí metanu. Blahopřejeme zemím, které se chtějí ujmout vedoucí role v oblasti snižování metanu v potravinových systémech. Potvrzujeme společný závazek, a sice podporovat tento typ iniciativy pomocí programů, které zkoumají relevantní způsoby pro zmírňování metanu pomocí nových technologií,‘ řekl Marcelo Mena z CEO globálního metanového centra.

‚Zmírnění metanu je nejrychlejší způsob, jak krátkodobě snížit oteplování. Potraviny a zemědělství mohou přispět k budoucnosti s nízkým obsahem metanu. Vítáme ministry zemědělství, kteří se účastní implementace globálního metanového slibu,‘ řekl John Kerry, zvláštní americký prezidentský vyslanec pro klima.

Zásady a závazky související se zmírňováním metanu byly poprvé oznámeny a představeny na letošním květnovém summitu Aim for Climate ve Washingtonu za účasti vysokých představitelů Austrálie a Panamy a zvláštního prezidentského vyslance USA pro klima Johna Kerryho. Zmíněné prohlášení podepsaly tyto země: Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy americké a Uruguay.«

Těší mě, že jako občan ČR se ocitám ve společnosti třeba takové Burkiny Faso, prolezlé korupcí do morku kosti. Jako kdybych si za slavných časů policejního rady Vacátka zašel na pivo do Jedové chýše… (kéž by…).

Americký novinář Leo Hohmann, který se touto problematikou po léta intenzivně zabývá, napsal: »Z jejich vyjádření můžeme usuzovat, že mezi uvažovanými postupy je likvidace chovu hovězího dobytka. Místo toho mají být na jídelníčku Gatesem prosazované larvy hmyzu, mouční červi, cvrčci atd.«

Hohmann se také odvolává na proroctví společnosti Deagel Corporation, která předpokládá, že do roku 2025 se počet obyvatel USA sníží téměř o 70 procent, a praví: »Neexistuje účinnější způsob depopulace než válka, hladomor a mor (nebo epidemie jiných nemocí). Není zajímavé, že všechny tři časem prověřené metody genocidy jsou ve hře právě teď?«

Jiný psavec, Michael Snyder z blogu The Economic Collapse, zase konstatuje: »Světové zásoby potravin se stále zmenšují a celosvětový hlad vzrostl na mimořádně alarmující úroveň. Podle OSN nemá v současnosti téměř 30 % světové populace stálý přístup k potravinám a odhaduje se, že 900 milionů lidí čelí vážné potravinové nejistotě.«

Nuže tedy, člověk má být zvídavý, a proto se ptám odborníka vzatého na slovo (jako že slovo dalo slovo a on byl vzat za šéfa zemědělství), teologa-zoologa a hlavně patologa, neboť pitvá mrtvý resort, Marka Výborného: »Vážený pane ministře, buďte tak laskav a sdělte občanům, k čemu se Česká republika podpisem onoho výše citovaného PROHLÁŠENÍ de facto zavázala? Mně z toho v tuto chvíli, dokud nás nepřesvědčíte o opaku, plyne jediné – zavázali jste se k urychlené likvidaci i chovu hovězího dobytka (prasata jste už pohřbili dávno), genocidního to metanového znečišťovatele ovzduší… Chcete-li, za všechno může kráva.«

Mimochodem – s tím metanem to je stejná zhovadilost jako s CO2 a celým jejich propagandistickým »oteplováním« planety… Cíl je jediný a dlouhodobě znám a výše ho sděluje Leo Hohmann: DEPOPULACE za jakoukoli cenu.

A na závěr ještě to nejpodstatnější z facebookového statusu europoslance Ivana Davida z 12. července 2021, kdy krávy dostaly v Bruselu příkaz neprdět, resp. kdy toto metanové šílenství, vyústivši ve výše citované prohlášení, bylo oficiálně spuštěno: »Irský europoslanec Colm Markey chce krávy krmit živočišným uhlím, aby neprděly. … Dnes máme na programu Zemědělského výboru Evropského parlamentu zase jednu z přehlídek ztraceného času. Budeme hlasovat o Strategii EU ke snižování metanu. Mezi 188 pozměňovacími návrhy, které na 90 stranách předložili členové výboru, lze najít skutečné ‚perly‘. Irský poslanec Colm Markey z strany Fine Gael, která je součástí Evropské lidové strany, navrhuje podávat hospodářským zvířatům doplňky stravy, které by snížily jejich produkci metanu. Při čtení jeho pozměňovacího návrhu jsem nevěděl, zda se mám smát nebo plakat. Živočišným uhlím proti globálnímu oteplování! … Budu samozřejmě hlasovat proti tomuto ‚návrhu‘. Je sice pravda, že krávy, kozy a ovce při trávení rostlin vytváří v trávicím traktu metan. Nejde však o žádnou katastrofu. Býložravci takto tráví miliony let a doposud to nevedlo k žádné planetární katastrofě. Celý ten humbuk s údajnou změnou klimatu má za cíl hlavně rozebrání miliard eur dotací na zcela nesmyslné projekty. A také jde o ‚vznešenými‘ proklamacemi maskovanou snahou o zničení průmyslu a zemědělství v zemích EU. Cílem je utlumení domácí výroby potravin a umožnění zvýšení dovozů ze třetích zemí. Jako kdyby v jižní Americe krávy neprděly.«

Jistěže prdí, pane doktore Davide, ale zřejmě není prd jako prd. Tak i tak. My prd máme a dlouho mít ještě budeme, ať už s prdícími či neprdícími kravami. Kdežto tam, kde si krávy spokojeně zaprdí, tam prd určitě mít nebudou…. Minimálně si pro potěchu zakrojí do pořádného hovězího steaku… A to je potom život zase hned veselejší.

Pavel Votruba

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy