Home Pel mel Nový archeologický záchranný výzkum v Trmicích má první nálezy

Nový archeologický záchranný výzkum v Trmicích má první nálezy

FOTO – ČTK/muzeumusti.cz

Na okraji Ústí nad Labem provádí archeologové velký záchranný výzkum. Až lokalitu mezi Ústím a Trmicemi důkladně prozkoumají, investor tam zahájí stavbu obchodního centra. Místo bylo vyhledáváno pravěkými kulturami již od počátku doby kamenné. Informovalo o tom na svém webu Muzeum města Ústí nad Labem.

Podle odborníků se ukazuje, že lidé v pravěku zde také pohřbívali. Ojedinělé kostrové hroby pocházejí z období konce doby kamenné (kolem roku 2500 př. n. l.). Z o něco mladšího období, z doby bronzové (přibližně kolem roku 1000 př. n. l.), jsou zde pozorovatelné stopy života také v podobě pohřebiště se žárovými lidskými pohřby, uvedlo muzeum.

Nadrcené kostrové ostatky spolu s popelem podle archeologa Aleše Káčerika tehdejší obyvatelé uložili do prostých keramických nádob, zpravidla bez dalších doprovodných nálezů. Na nalezišti jsou k vidění také pozůstatky po stavbách chat z doby laténské (zhruba kolem roku 300 př. n. l.), kdy na území Čech žili Keltové. Dosud nejvýznamnějším objevem jsou podle archeologa v terénu poměrně málo nápadné jamky mezi kameny, které představují pohřby lidských těl, které prošly rovněž kremací a které jsou datované do starší doby římské (roku 0-50 n. l.).

Naleziště budou odborníci zkoumat celé léto, řekla vedoucí archeologického oddělení ústeckého muzea Eliška Wiesnerová. Na otevřeném prostranství se musí archeologové vypořádat tento týden mimo jiné s vysokými teplotami.

(mac, čtk)

FOTO – ČTK/muzeumusti.cz