Home Zahraničí Japonský plán na vypouštění vody do oceánu škodí druhým i jim samotným

Japonský plán na vypouštění vody do oceánu škodí druhým i jim samotným

Skladovací nádrže používané k uchovávání zpracované vody v havarované jaderné elektrárně Fukušima Daiiči společnosti TEPCO v Okumě, prefektura Fukušima, Japonsko, 24. srpna 2023. FOTO - CFP

Japonsko začalo vypouštět do oceánu třetí várku vody kontaminované radioaktivními látkami od 24. srpna. Plán vypouštění do oceánu má údajně trvat nejméně 30 let a do moře má být vypuštěno přes miliony tun kontaminované vody. Tak obrovské množství kontaminované vody jako monstrum napadá světové oceány a ohrožuje lidské zdraví. Japonsko jednoduše kvůli úspoře nákladů trvalo na programu vypouštění do oceánů navzdory mezinárodním obavám a odporu a ignorovalo dlouhodobé škody na lidském zdraví, ekologickém prostředí a budoucích generacích.

Saving costs but losing a lot  /CGTN
Úspora nákladů, ale velká ztráta GRAFIKA – CGTN

Hlavním důvodem, proč Japonsko může realizovat svůj plán, je skutečnost, že mu Spojené státy kryjí záda. Navíc země považuje zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o likvidaci jaderně kontaminované vody za »zelenou« pro svůj plán ukládání do oceánu, a to i přes odpor domácího obyvatelstva a sousedních zemí, a nutí svět platit vysokou cenu.

U.S. and its twisted political calculus  /CGTN
USA a jejich zvrácený politický kalkul GRAFIKA – CGTN
The world pays for Japan's selfishness  /CGTN
Svět doplácí na japonské sobectví GRAFIKA – CGTN

Přestože Japonsko zvolilo nejlevnější způsob, jak se vypořádat se znečištěnou vodou, vynaložilo na „boj“ s celosvětovým odporem desetinásobek rozpočtu na vztahy s veřejností. Tím, že se Japonsko chová tak sobecky a bezohledně a znečišťuje mořské prostředí, si již samo pošpinilo svou národní pověst.

Selfish and reckless  /CGTN
Sobecké a bezohledné GRAFIKA – CGTN

Země si také za své chování vysloužila zpětnou reakci: Japonský vývoz mořských plodů zažívá dramatický pokles, těžce postiženy jsou také rybolov, cestovní ruch a další odvětví. Tím, že je Japonsko tak sobecké, ubližuje ostatním, přestože z toho nemá žádný prospěch.

Lose more than gain /CGTN
Více ztratit než získat GRAFIKA – CGTN

V posledních letech od havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě bylo řešení následků havárie ze strany společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) velmi problematické. Zpožďovala hlášení a utajovala nehody, manipulovala s důležitými údaji a upřednostňovala obchodní zájmy před zájmy ochrany životního prostředí, nehledě na zdraví a bezpečnost lidí. Nedávný incident, při němž byla radioaktivní odpadní voda rozstříknuta na pracovníky jaderné elektrárny Fukušima Daiiči, opět odhalil zásadní problémy společnosti TEPCO. Jak tedy může společnost, která klesla na takovou úroveň, ujišťovat lidi o japonském systému vypouštění odpadních vod do oceánů, který se pouze sám o sobě prohlašuje za »bezpečný a transparentní«?

A disreputable company  /CGTN
Bezúhonná společnost GRAFIKA – CGTN

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here