Home Domácí Nedostatečné kapacity škol? Máme řešení, tvrdí hnutí Přísaha

Nedostatečné kapacity škol? Máme řešení, tvrdí hnutí Přísaha

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Letos se v plné síle projevily dva problémy, které politici mnoho let přehlíželi. Nedostatečné kapacity škol a špatné přijímací řízení. Obojí se mělo řešit už dávno. Ale klasicky to nechali na poslední chvíli. Problém s kapacitou řešili už s mateřskými školami, základními školami a teď to stejné musí řešit u středních škol. V aktuální tiskové zprávě to uvedlo hnutí Přísaha.

»Navíc to letošním rokem neskončí. Silné ročníky nás čekají ještě v následujících třech nebo čtyřech letech. A taky musíme myslet na vysoké školy, kam se budou silné ročníky za pár let hlásit. Určitě si vzpomenete na sliby politiků, že je pro ně školství prioritou. Realita je ale přesně opačná. Podcenili to na vládní i na krajské úrovni a i v Praze. Oba problémy měl řešit prioritně někdo jiný. Přijímací řízení stát. A kapacity škol kraje. Ti jsou zřizovateli středních škol. Jedno mají ale společné. Ignorovali problém a nechali ho dojít až do tohoto stavu,« uvedla Přísaha v komentáři podepsaném členy Magdalenou Müllerovou a Davidem Žofkou.

Problém se podle nich týká nejvíc Prahy a potom Středočeského kraje. »Oni teď musí krizi vyřešit. Nejlépe do konce prázdnin. To je krátkodobé řešení. V něm musí najít nové kapacity pro své školy. Některé školy zvyšují počet žáků ve třídě na 34. To ale nemohou dělat všechny školy. Někde úplně jednoduše nejde přidat další lavici do třídy, protože se tam nevyjde. Také vzniká problém s kapacitou jazykových, IT a dalších odborných učeben. I když se do těchto učeben třídy rozdělují na polovinu, nepojmou často víc žáků než 15 nebo 16,« konstatovali Müllerová a Žofka.

Zvýšení žáků ve třídě může dle nich vést v pokles kvality výuky, což jde proti dlouhodobým snahám v českém školství. Mnohem lepší je tak vytvoření nových tříd. »Ale znovu se dostáváme do situace, kdy ne každá škola má dostatek prostor. V tom případě musí pomoc zřizovatelé škol a města a městské části, kde se školy nachází. Musí najít prostory, které by mohli přetvořit ve třídy, které by těmto školám nabídli. Dalším krokem je zajištění dostatku pedagogů. Tady mohou školy navázat spolupráci s vysokými školami. Nejlepší by bylo dobrovolné zapojení studentů posledních ročníků pedagogických fakult. Těm by vysoké školy nabídly rozložení ročníku a započítaní praxí. Studenti by tak získali praktické zkušenosti přímo z terénu a na školách by měl kdo učit,« dodává se ve zprávě Přísahy.

Ta si je vědoma, že jde jen o krátkodobá řešení, která jsou teď nutná, ale nesmí se z nich stát řešení dlouhodobá. Jedním takovým dlouhodobým důležitým řešením je sledování demografického vývoje. »Už nikdy se nesmí stát, že budou politici populační trendy ignorovat. Dalším dlouhodobým řešením je zvyšování prestiže učitelské profese. Obor se musí stát atraktivním pro lidi, kteří se rozhodují, co chtějí v budoucnu dělat. A na pedagogických fakultách musí dojít k reformě, která bude odpovídat tomu, co se děje v praxi. Školy ví, kteří učitelé jim chybí a pedagogické fakulty by na to měli reagovat. Zároveň je potřeba zvyšovat prestiž technických a učňovských oborů. Nikoliv aby byly náhradou pro neúspěšné uchazeče na gymnázia, ale aby byly ve společnosti tyto obory brány jako důležité a záslužné.«

(pk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here