Home Domácí Vláda dělá z naší země otroky vůči USA, bouří se KSČM

Vláda dělá z naší země otroky vůči USA, bouří se KSČM

Pravicová vláda Petra Fialy schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Tato smlouva upravuje podmínky pro pobyt amerických vojsk na území České republiky, v podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi. Uvádí se to v tiskové zprávě KSČM, kterou má iportaL24.cz k dispozici.

»KSČM tuto smlouvu důrazně odmítá, neboť naši zemi zbavuje posledních zbytků suverenity a vede ji do zcela otrockého postavení vůči USA. Jde o smlouvu, která není prospěšná pro Českou republiku a její občany, ale pouze pro Spojené státy a jejich zájmy,« uvádí se v tiskové zprávě podepsané vedením komunistické strany.

»Americké jednotky a vojenská technika budou moci přijíždět na území ČR bez jakékoli kontroly z naší strany. Americká armáda si může zřizovat na českých vojenských základnách a ve vojenských výcvikových prostorech svá vlastní vojenská zařízení, která bude mít zcela pod svou kontrolou bez jakýchkoli pravomocí české strany. Bude zde moci provozovat například vlastní rekreační zařízení či prodejny. Česká republika se také vzdala výsadního práva na trestní stíhání příslušníků ozbrojených sil USA za trestné činy jimi spáchané na území České republiky. Ozbrojené síly USA a jejich dodavatelé jsou rovněž zproštěni od placení DPH a dalších daní. Případné stavební zakázky se mají řídit primárně právem USA a stejně tak pracovně právní vztahy u dodavatelů USA. Česká republika se tak zcela zbavuje vlivu na to, co se na našem vlastním území bude dít,« soudí KSČM.

»Nejde tak v žádném případě o smlouvu, která by měla přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě a prohloubit spolupráci v oblastech obrany a bezpečnosti. V prvé řadě jde o to, aby zde Spojené státy mohly bezplatně a beztrestně působit a zvyšovat svou kontrolu nad dalšími státy. Stačí si jen připomenout americké tajné věznice, které Spojené státy zřizovaly na svých vojenských základnách v různých zemích, kde v minulosti věznily a mučily své skutečné či domnělé odpůrce. Vyzýváme proto občany, aby se proti této smlouvě postavili a řekli jí jasné NE!« dodává se v tiskové zprávě.

(pk)

4 KOMENTÁŘE

  1. Tak už jsme tu měli Protektorát Čechy a Morava s vojsky „Tisícileté“ Třetí říše, pak tu bylo Československo s „dočasným“ pobytem Sovětských vojsk, no tak tu budeme mít pro změnu Protektorát „českoňsko“ s Americkými vojsky. Historie se stále opakuje…… [Link deleted]

Comments are closed.