Home Domácí Desítky tisíc dětí jsou o prázdninách ošetřeny kvůli úrazům

Desítky tisíc dětí jsou o prázdninách ošetřeny kvůli úrazům

ILUSTRAČNÍ FOTO - vzp.cz

Hezké počasí svádí děti k různým dobrodružstvím a prázdninové aktivity se tak někdy neobejdou bez zranění. Leckdy stačí kysličník a náplast, jindy je ale nutné vyhledat lékařskou pomoc. Také v loňském roce muselo být během letních prázdnin ošetřeno přes 50 tisíc dětských pojištěnců VZP.

Nejčastěji se jednalo o poranění zápěstí a ruky, kotníku či hlavy. Pojišťovna se snaží s dětskými úrazy bojovat i za pomoci projektu VZPoura úrazům, jeho ambasadoři také o letošních prázdninách navštěvují řadu dětských táborů.

K desítkám tisíc úrazů dochází při školních i mimoškolních aktivitách po celý rok. V celém loňském roce VZP registrovala 217 880 poranění dětí, která si vyžádala lékařskou péči. Počet těchto úrazů, s výjimkou covidových let 2020 a 2021, neustále mírně roste (za posledních pět let cca o 6 %). Celkové náklady na léčbu poraněných dětí představovaly v roce 2022 pro VZP 730 milionů korun. Nejvíce úrazů si přitom vyžádaly jarní měsíce (březen až červen).

Ošetřená či léčená zranění jsou o něco častější u chlapců (56 %). Vloni se nejčastěji jednalo o poranění zápěstí a ruky (33 %), kotníku (28 %) a hlavy (28 %). Pokud se podíváme pouze na letní měsíce roku 2022, jen v průběhu července a srpna bylo mezi dětskými klienty VZP ošetřeno 11 600 poranění ruky, v případě kotníku to bylo 11 400 případů a dalších 10 900 poranění hlavy.

Při porovnání četnosti výskytu poranění dle věkových kategorií je zřejmé, že poranění se nevyhýbají ani těm nejmenším, a to nejčastěji ve věkové kategorie 1–4 let (2022: 40 800 dětí v tomto věkovém rozmezí). Ještě o něco více pak adolescentům mezi 12 a 15 lety (2022: 63 500 dětí), mimochodem právě v této věkové kategorii výrazněji převažují poranění u chlapců (2022: 35 tisíc poranění u chlapců, vs. 28 tisíc poranění u dívek). A v tomto období života zejména mezi chlapci poranění v posledních letech přibývá nejvýrazněji.

Rok 2022: Pět nejčastějších poranění dětí a mladistvých do 18 let a náklady na jejich léčbu

Počet pacientů do 18 letNáklady na jejich léčbu v tis. Kč
Poranění zápěstí a ruky72 224102 096
Poranění kotníku a nohy pod ním61 63395 602
Poranění hlavy60 448149 441
Poranění kolena a bérce32 565104 435
Poranění lokte a předloktí29 62079 858

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here