Doženeme zpoždění v budování vysokorychlostních tratí?

Silnice přetékají auty, města blokují zácpy, opotřebované komunikace se nemohou dočkat oprav. Nově stavěné dálnice jen vybízejí k dalšímu rozmachu automobilové dopravy. Životní prostředí naříká. Tímto směrem se dnes ubírá vývoj dopravy a je nepochybné, že v zájmu přežití je nutno mnohem více podporovat jiné, ekologičtější druhy dopravy, než je ta silniční. Jedním z nejefektivnějších řešení v tomto směru je nesporně rozvoj dopravy kolejové, železniční. Aby však na ni co nejvíce lidí přesedlalo, musí být vůči té automobilové či letecké skutečně konkurenceschopná. Kvalitou, cenou a co se týče zejména větších vzdáleností i rychlostí. A to samozřejmě vyžaduje i nějaké investice. Naději zvláště ve směru zrychlení železniční dopravy nabízejí rychlodráhy. Podívejme se, jak to na počátku třetí dekády nového tisíciletí vypadá s jejich rozvojem.

Rychlodráhy, nebo také vysokorychlostní tratě (VRT), které parametricky musí umožňovat rychlost osobních vlaků minimálně 250 kilometrů za hodinu, přinášejí do železniční dopravy radikální zkrácení cestovních časů a zvyšují tak atraktivitu přeprav cestujících i zboží, rozšiřují kapacitu železnice a uvolňují části stávajících tratí i pro další nákladní dopravu.

Nejdál je Čína

Kolébkou rychlodrah a vysokorychlostních vlaků je Japonsko. Zdejší šinkanzeny vyjely poprvé na speciální trať mezi Tokiem a Ósakou 1. října 1964. V Evropě byla průkopníkem VRT Francie. Její rychlovlaky TGV jezdí na trati Paříž – Lyon od roku 1981. Francouzská TGV postupně rozšířila svou působnost na Belgii, Švýcarsko, Německo a zvláště pak na Španělsko a Portugalsko.

Nejrozsáhlejší síť VRT má ale dnes Čína. Na světových rychlodráhách se loni podílela více než polovinou. Čína také provozuje nejrychlejší vlak Maglev, který se pohybuje rychlostí až 500 km/hod., a to pomocí magnetů nad speciální tratí. VRT ale dnes úspěšně provozuje i Maroko. Naopak v jejich budování zaostávají Spojené státy. A, žel, i Česká republika…

ČR podle francouzského vzoru

Málo se ví, že první koncepce VRT vznikala v tehdejším Československu už v 80. letech minulého století. »Narážela na tvrdou kritiku. Její problém byl, že se orientovala na japonské šinkanzeny, tj. že by měla plnit hlavně dálkovou mezinárodní dopravu se zastavováním jen v Praze, v Brně, v Ostravě a v Bratislavě,« uvádí o ní Jan Zeman ve svém příspěvku »Vysokorychlostní tratě v Česku« zveřejněném na webu !Argument (casopisargument.cz).

Preference automobilové dopravy po roce 1990 ovšem všechny snahy o rozvoj rychlé železnice u nás zabrzdila. Přípravu systému VRT schválila Vláda ČR až 22. května 2017 usnesením č. 389 o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice.

Pro budování sítě VRT byl jako vzor přijat ucelený francouzský systém. »Vysokorychlostní železnice v České republice bude provozována v systému Rychlých spojení (RS). Jde o provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice, který zahrnuje kromě novostaveb vysokorychlostních tratí (VRT), modernizovaných konvenčních tratí s vysokorychlostními parametry a dalších modernizovaných tratí také odpovídající vozidlový park a provozní koncept. Navrhován je systém expresních vlaků, které v části své trasy využijí VRT a v části běžnou konvenční trať. Je to možné díky zpětné kompatibilitě mezi vysokorychlostní a běžnou železnicí,« upřesňuje Správa železnic na svém webu (spravazeleznic.cz/vrt).

Uvedeny jsou hlavní směry rozvoje systému Rychlých spojení:

RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – Katowice

RS 2 Brno – Břeclav – Wien / Bratislava

RS 3 Praha – Plzeň – Domažlice – Bavorsko (konvenční trasa s vyššími rychlostními parametry)

RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden

RS 5 Praha – Wrocław

Připravovány jsou tyto VRT:

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava

RS 2 VRT Brno – Rakvice

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Dresden

RS 42 VRT (Praha –) Louny – Most

RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław

Vysokorychlostní tratě jsou součástí evropského dopravního systému TEN-T (transevropská dopravní síť). Patří do něj novostavby tratí s minimální rychlostí 250 km/h a rekonstruované spojovací tratě pro rychlost do 200 km/h.

Jaké budou skutečné investiční náklady na výstavbu celé sítě vysokorychlostních tratí u nás, lze dnes už kvůli dlouhodobosti výstavby těžko přesně sumarizovat, nepochybně se ale budou pohybovat ve stamiliardových částkách.

Mluvit do toho mají co i regiony

Součástí příprav výstavby VRT je projednávání v regionech, jimiž má rychlá železnice procházet. A to často zdaleka není jednoduché, protože přes nesporná celospolečenská pozitiva místní obyvatelé často žádný hmatatelný přínos budování VRT pro svůj region nevidí, mnohdy spíše vnímají jen další zábor území.

Martin Švehlík, ředitel Stavební správy VRT Správy železnic

Potvrdil to, i když pochopitelně se značnou mírou diplomacie, Martin Švehlík, ředitel Stavební správy VRT Správy železnic, který na dotaz iportaL24.cz, co považuje za největší problém při přípravě VRT a jak se s ním hodlají vypořádat, odpověděl: »Zásadní výzvou při přípravě vysokorychlostních tratí je samotné projednání tohoto záměru v regionech. VRT jsou největším infrastrukturním projektem v historii samostatného Česka a bez dostatečného informování lidí v okolí tratí by se nám ho nikdy nepodařilo zrealizovat. Často se setkáváme s konstruktivním přístupem samospráv a místních, což nám umožňuje, abychom návrhy tratí dále vylepšovali. Těší nás, že se veřejnost o vysokorychlostní tratě zajímá a chce se na jejich návrhu podílet.«

Z Prahy do Drážďan za hodinu

Jednu z částí budované soustavy VRT představila Správa železnic v tomto měsíci při jedné ze svých pravidelných prezentací ve svém salonku na pražském hlavním nádraží.

Jedná se o VRT Praha – Drážďany, která se bude stavět v pěti úsecích:

Drážďany – Heidenau

Heidenau – Chlumec

Chlumec – Ústí nad Labem

Ústí nad Labem – Lovosice/Litoměřice

Lovosice/Litoměřice – Praha

Pro jednotlivé úseky jsou stanoveny různé rychlosti, nicméně doba jízdy z Prahy do Drážďan se zkrátí z 2.15 hod. na jednu hodinu. Z Prahy do Berlína pak ze 4.15 hod. na 2.30 hod.

Tuzemská část VRT Drážďany – Praha

Krušnohorský tunel

Bezesporu nejzajímavější stavbou na trase VRT je Krušnohorský tunel (https://neubaustrecke-dresden-prag.de). Půjde vlastně o dvojici jednokolejných tunelů, které budou procházet takzvaným Krušnohorským zlomem, jenž je specifický tím, že jednotlivé vrstvy jsou uloženy šikmo až kolmo. Nyní zde probíhají terénní, geologické a environmentální průzkumy. Na jejich výsledku bude záležeti délka tunelu. Zatím se počítá s rozmezím 26 – 31 km. Již nyní je ale jisté, že v Německu to bude dosud nejdelší tunel, na české straně pak bude mít délku téměř 12 km. Jde o jedinečný mezinárodní projekt, na němž participují Správa železnic a německá firma DB Netze.

Nebude to ale jediný dlouhý tunel na trase, další mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem bude mít 18,5 km.

Kdy se po rychlodráze svezeme?

Petr Provazník prezentuje projekt přeshraničního úseku

Nejvíc asi každého zajímá, kdy bude VRT z Prahy do Drážďan hotova. Petr Provazník, manažer projektu přeshraničního úseku, odhaduje dokončení celé stavby na »rok 2040 plus minus jednotky let«. Dodává ale, že řada hotových úseků může fungovat samostatně a česká část by mohla být v provozu již o dekádu dříve. Jako první se přitom má budovat VRT Podřibsko, tedy trasa z Prahy do Lovosic/Litoměřic.

Připomínat, že čas kvačí a před Českou republikou je opravdu nesnadný úkol dohnat zpoždění v tomto rozvíjejícím se segmentu dopravy, snad není nutné. Důležité je, aby to tak viděla i česká vláda, tato i ty, co po ní nastoupí.

Ivan Cinka

FOTO – RFF/CAPA/Laurent Rothan (TOMA), iportaL24.cz/Martin Kalous a Ivan Cinka, GRAFY – Správa železnic

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. Kdo „my“? My komunisté bychom zpoždění dohnali, ovšem současný buržoazní režim umí akorát tak rozkrádat zemi a vyzbrojovat fašisty.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy